Kaido Saarniit: Tallinna linn soovis rahaliselt toetada Kopli komando säilimist. Riigi kõrvad jäid kurdiks

Kopli päästekomando tagas Põhja-Tallinna turvalisuse. Foto: Ilja Matusihis

Eesti elanikkonna turvalisus ohverdatakse pigem poliitilistele eesmärkidele, kui et võetakse vastu Tallinna linna pakutud abi.

Järgmise aasta riigieelarve seletuskirjast on lugeda, et suurendatakse politseihariduse õppekohtade arvu ning väljaõppe mahtude suurendamiseks eraldatakse juurde 2,5 miljonit ja alates 2025. aastast 5,5 miljonit eurot. Lisamiljonid on ette nähtud ka tasemeõppe ja täiendkoolituse jaoks ning usaldusväärsete, asjatundlike ja pühendunud töötajate arendamiseks.

Eeltoodu on tõepoolest positiivne, kuid kahjuks on üks asi noored välja õpetada, teine asi neid valitud erialal töötamas hoida. Eelarvega tutvudes tundub, et Reformierakonna juhitav valitsus ühe käega annab ja teise käega võtab. Kui noor inimene on saanud väljaõppe – olgu politseiametniku või päästja oma –, siis tema ootus on valitud erialal tööle asuda ja vääriliselt tasustatud saada, et alustada iseseisvat elu. Kahjuks ei ole eelarve koostamisel sellele mõeldud.

Palgatõus koondamiste arvelt

Reaalsus on paraku selline, et politseis on vakantseid ametikohti just kõige rohkem patrullis, kuhu noor ametnik läheb pärast kooli lõpetamist tööle. Patrullametniku töö on vahetu – just see, mis tagab elanikkonna turvatunde. Praegu on patrullametniku brutopalk Tallinnas umbes 2000 eurot, mis kindlasti ei taga noorele ametnikule sotsiaalset turvatunnet.

Samas julgen väita, et järgmise kahe aasta jooksul ei ole politseis oodata ka märgatavat palgatõusu, selle tulemuseks on nende noorte ametnike politseist lahkumine. Selle sissetulekuga pole võimalik ära elada, arvestades, millised maksutõusud meid kõiki ees ootavad.

Teine võimalus on, et PPA leiab järgneva kahe aasta jooksul sisemiste ümberkorralduste käigus raha, et ametnike sissetulekut tõsta, kuid selline võimalus saab tekkida vaid koondamiste arvelt. Sellise lahenduse korral tekib küsimus: kui ametikohti vähendatakse, siis millistele kohtadele koolitatakse uusi kadette?

Praegu politseist lahkujate seas on kõige suurem osakaal eripensioni välja teeninud ametnikel. Arvestades asjaolu, et alates 2020. aastast tööle asuvatel noortel pole enam võimalik eripensioni saada, võib praegune olukord muutuda selliselt, et politseist lahkuvad ka noored ametnikud, kes makstava töötasuga hakkama ei saa.

Kuigi politseihariduse õppekohtade arvu suurendamine on positiivne, oleks valitsus pidanud praegu keskenduma töötavate politseiametnike elamisväärse sissetuleku tagamisele. Praegu on veel organisatsioonis tööl ametnikke, kellel on õigus eripensionile, ning nemad kannatavad selle olukorra hambad ristis ära, töötades ettenähtud aastad eripensionini. Noored, kellel see võimalus tulevikus puudub, otsivad kindlasti lisatööd või lahkuvad organisatsioonist.

Minister lükkas tagasi Tallinna abikäe

Hästi muidugi ilmestab praeguse valitsuse saamatust ja tahte puudumist Kopli päästekomando sulgemine. 2024. aasta eelarve seletuskirjast nähtub, et „Eesti on valmis toime tulema erinevate kriisidega. Elutähtsate teenuste toimimine on tagatud igal ajal. Loodud on senisest paremad eeldused, et kriisidest põhjustatud kahjud oleksid riigile ja elanikele võimalikult väikesed“. Ometi on siseministeerium võtnud vastu otsuse, et päästekomando on vaja kokkuhoiu eesmärgil sulgeda, hoolimata Tallinna linna pakkumisest Kopli komando säilimist rahaliselt toetada.

Kahjuks on see kõlanud kurtidele kõrvadele. Eesti elanikkonna turvalisus pigem ohverdatakse poliitilistele eesmärkidele, kui võetakse vastu Tallinna pakutud abi. Siinkohal jääb mulje, et siseminister Lauri Läänemets lihtsalt täidab Reformierakonna juhitava valitsuse suuniseid ja nagu sotside puhul tavaline, puudub neil selgroog, et seista elanikkonna huvide eest. Reformierakond on välistanud, et Keskerakonna juhitav linnavalitsus lahendaks nende kokku keeratud jama, ning Põhja-Tallinna elanike turvatunne on neile teisejärguline.

Kokkuvõttes saab öelda, et praegune valitsus ei mõtle Eesti elanikkonna sisejulgeolekule, sest need otsused, mis võetakse vastu 2024. aasta eelarvega, on lühinägelikud ning nõrgestavad sisejulgeolekut.

2 kommentaari
  1. Jaak 9 kuud ago
    Reply

    See on jube ajastu mis meile saabus tänu hoolimatule, oskamatule valitsusele.Mitte midagi positiivset ei tehta. Raha loobitakse tühjusesse mis midagi maailmas ei muuda ega pole ka teada khu see jääb. Oma rahvas on hädas. See neid ei huvita.

  2. Sergei. 9 kuud ago
    Reply

    Selgroog puudub kogu riigil. Käiakse võõraid reziime toetamas- neid moraalselt ja materiaalselt toetamas-õpetamas, kuid mis endi puksis toimub ???

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.