Jüri Ratas: õlitehase ehituse peatamine seab ohtu 1000 inimese töökohad

Iga kuu, mil Enefit Poweri uue õlitehase ehitus seisab, läheb ettevõttele maksma 4 miljonit eurot ning kui rajamine peaks lõplikult seiskuma, võib tööta jääda üle tuhande inimese, nentis täna hommikul Auveres Eesti Energia tootmiskompleksi väisanud Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.

“Tänaseks on suur osa tehasest ehk 80% valmis ehitatud. Õlitehase ehituse täielikul katkestamisel tuleb koju saata üle 1000 inimese, kellest 500 töötavad ehitusel ja mitusada omatöötajat, kelle töökohad on otseselt või kaudselt seotud uue tootmisüksusega. Kui selline stsenaarium peaks käivituma, siis avaldab see kindlasti tuntavat negatiivset mõju tervele Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslikule olukorrale. Ligi kaks aastat kestnud majanduslangust arvestades saavad tagajärjed olema topeltrasked,” lausus Jüri Ratas, kelle juhitava valitsuse ajal võeti vastu otsus rajada põlevkiviõlitehas Enefit 280-2.

Jüri Ratase sõnul tuleb Riigikohtu lahendis viidatud puudused kindlasti ära lahendada, kuid valitsuse tasandil peab olema valmisolek õlitehase ehitamisega lõpuni minna ja Kliimaministeeriumis olev keskkonnamõjude hinnangu raport peab saama kooskõlastuse.

“Keskerakonna valitsus nägi õlitehase rajamises majandusliku kasu kõrval ka võimalust luua Ida-Virumaale uusi töökohti, mis annab tuleviku osas kindlustunde ka järgmistele põlvkondadele,” rääkis endine peaminister. “Kui tänane valitsus siiski otsustab tehast mitte valmis ehitada, põleb tulevikus tehases põlevkivi asemel sadades miljonites eurodes maksumaksja raha. Selle projekti tagasilükkamine tähendab mitte ainult suurt kaotust nendele inimestele ja omavalitsustele, vaid ka märkimisväärse investeeringu raisku minemist. See, millised stsenaariumid uue õlitehase puhul hakkavad olema, mõjutab omavalitsuste käekäiku. Näiteks tähendab Narva-Jõesuu linnale õlitehase lubade tänane edasilükkamine käesoleva aasta eelarve tulude vähenemist ca 500 000 euro ulatuses. See toob kaasa inimeste koondamise ja investeeringute ärajäämise.”

Jüri Ratas kinnitas, et ta mõistab vajadust keskkonnasõbralikumate tehnoloogiate järele, mille eesmärk on vähendada majanduse süsiniku jalajälge. “Õlitehase CO2 heidet on võimalik tehnoloogiat arendades oluliselt vähendada ja Eestil on selleks suutlikkus olemas. Samuti tuleb senisest enam suunata põlevkivitööstusesse ja uuringutesse riiklikku ressurssi panemaks õlitehas tööle viisil, et CO2 ei pääseks ringlusesse, vaid sellest saab keemiatööstuse tooraine,” arutles Jüri Ratas.

“Maailm ei võida sellest, kui tööstused kolivad kolmandatesse riikidesse, kus heitmete ja jäätmetega ei ole sellist võimekust ümber käia nagu meil,” jätkas Riigikogu aseesimees. “Praegu on sellise tehnoloogia arendamine kallis, kuid see läheb ajas soodsamaks. Küll aga tõuseb Euroopas CO2 heitmekogustega kauplemise hind, mis tähendab, et kui me CO2 kokku ei kogu, peame ostma kallist saastekvooti.”

Pärast Enefit Poweri õlitehase külastust kohtus Jüri Ratas Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini ja Narva linnapea Jaan Tootsiga, et arutada õlitehase ehitusega seonduvaid küsimusi ning võimalikke mõjusid kohalikele omavalitsustele ja inimestele.

1 Kommentaar
  1. Jurakas 9 kuud ago
    Reply

    Oleks normaalne, kui see kahju lõpuks ehitamise peatamise süüdlaste – roheidiootide – käest sisse nõutaks!
    .
    Nagu Soomes nõuti hundikahju sisse hundijahi peatanud roheliste “hundikasvatajate” ENDI käest! Ning pärast mida roheliste tahtmised palju tagasihoidlikumateks ja reaalsemateks muutusid.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.