Belobrovtsev: üleminek eestikeelsele õppele ohustab HEV-laste tervist

Vadim Belobrovtsev Foto: Erik Peinar / Riigikogu

Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev leiab, et koolides ja lasteaedades eestikeelsele õppele üleminek võib tuua kaasa suure ohu hariduslike erivajadustega (HEV) laste tervisele.

Alates 1. septembrist on lasteaedades ja koolide 1. ja 4. klassides eestikeelne õpe. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuse kohaselt toimub koolides üleminek eestikeelsele õppele klasside ja õppeaastate kaupa.

„Kahjuks, vaadates seda sammu, peab nentima, et võib kaasneda suur risk ja lausa oht hariduslike erivajadustega koolilaste tervisele, mis nõuab täiendavat olulist sotsiaalteenuste mahu suurendamist,” märkis Belobrovtsev.

Uue kooliseaduse järgi peavad kõik lapsed lasteaia erirühmades, üldhariduskoolide väikeklassides ja isegi lihtsama õppekavaga lapsed erikoolides hakkama õppima eesti keeles. Lapsevanematele on tagatud, et nad saavad oma lapsele isikliku abistaja korraldada. “See tähendab, et ühe emakeelse õpetaja asemel tuleb igale lapsele pakkuda täiendavat individuaalset teenust,” lisas Bolobrovtsev.

Belobrovtsevi sõnul on temani jõudnud info, et haridus- ja teadusministeeriumi allüksuse Rajaleidja komisjon eirab arstide arvamusi konkreetsete laste puhul ega tee otsuseid, mis lubaksid nendele erandina säilitada emakeeleõpet.

„Siin ei ole küsimus mitte niivõrd ja mitte ainult hariduse kvaliteedis, vaid tervishoius. Õpetajatel ei ole õigust hinnata tervislike probleemidega inimese seisundit, see ei ole nende pädevuses ega nende vastutuse tase. Inimesed, kellel puudub meditsiiniline haridus, ei tohi muuta arstide ettekirjutusi lastele, kui on oht näiteks epilepsia, enureesi, agressiooni ja eneseagressiooni esinemiseks lastel, kellel on psühhiaatrite poolt määratud diagnoosid,” toonitas Belobrovtsev.

Tema sõnunl väidavad spetsialistid, et nii-öelda emakeeleta lapsi, kellel ei ole välja kujunenud põhioskused enda turvalisuse eest hoolitsemiseks ning kui kahtlustatakse raskeid psühhiaatrilisi diagnoose, ei tohiks teiste keeltega tutvustada. „See on suur risk, eriti autismispektris olevate laste puhul. Logopeedid peavad enne nende kooliminekut nendega kõvasti tööd tegema, sel juhul on võimalik saavutada positiivset dünaamikat,” leidis Belorovtsev.

2 kommentaari
  1. Jane 5 kuud ago
    Reply

    Üleminek eestikeelsele õppele on mingi kius või isegi vihavaenu õhutamine. Pealegi vene kooli õpetajad jäävad töötuks. juba ammu õpetatakse mitmeid õppeaineid eesti keeles nagu eesti kirjandus, lultuurilugu jt.Aga füüsikat. keemiat ja matemaatikat peavad vene lapsed saama õppida emakeeles sest teadmised on tähtsamad kui mõne poliitiku jonn ja vihavaenu väljendusviis. Mitmes vene koolis õpivad nüüd ka Isa-Ukrainast põgenenud vene tahvusest lapsed ja kas nad peavad siis ka eestikeelsesse kooli minema.meil on palju tähtsamaid asjukorda teha. Meil elavad paljud lapsed viletsuses ja neid peab aitama.

  2. mis on HEV ? 5 kuud ago
    Reply

    need on tegelikult integreeritud puugid tervete hulgas ja selle järgi ei saa normaalsete koolides lisada õppeaastaid juurde või rakendada keeleõpet

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.