Eesti maaelu tuleviku foorum

Eesti Noortalunikud ja Eesti Maanaiste Innovatsiooniselts kutsuvad sind maamajanduse foorumile.

Mida arvavad põllu- ja metsamajanduse olevikust ja tulevikust Euroopa Parlamenti kandideerivad erakondade esindajad? Kas ja kellele on maapiirkonna tulevik oluline? Kas sinule olulised teemad on jõuavad ka Euroopasse?

Keskerakonnast tuleb maapiirkonna oluliste teemade üle arutlema erakonna peasekretär ja Euroopa Parlamendi kandidaat Anneli Ott.

Anneli Ott: “Eesti häält on vaja Euroopa Parlamendis tugevdada, suuresti kiidetud ühisturu roll võrdsete võimaluste loomiseks peab olema meie jaoks tulemuslikum. Erinevused liikmesriikide toetuste vahel peavad olema vastavuses kohapealsete tingimustega. Meie maaelu ja väiketootjate jätkusuutlikkus on toidujulgeoleku tagamisel üks peamisi alustalasid, siinkohal järjepidevuse kaotamine on kriisiolukordades suur nõrkus, mida me ei saa endale lubada. Euroopa Liidu toetuste kasutamise tingimused peavad lähtuma ettevõtjate ja kodanikuühiskonna võimalustest neid kasutada, mitte poliitilised ja üha enam bürokraatlikud.”

Foorumil leiame vastused nii nendele küsimustele kui ka arutleme teemadel:
Jätkusuutlik põllu- ja metsamajandus; kliimamuutused ja sektori tulevik
Naiste roll kodus/sektoris/ühiskonnas
Eesti peretalude säilimine ja elu maapiirkonnas
Põllu- ja metsamajandusharidus (sh alusharidus ja andragoogika)

Rohkem Anneli Otti ja teiste Euroopa Parlamendi kandidaatide mõtteid kuuleb juba 3. mail Sakus METKi suures saalis!

Foorum on tasuta ja ootab kuulama ning kaasa rääkima kõiki, kellel on põllu- ja metsamajandus südamelähedane.

Info ja registreerimine:
https://www.facebook.com/events/1479088136291265/ Kuva vähem

Kui Sul on oluline teema/küsimus, siis saad selle kasvõi juba registreerimisel teele läkitada.

Oodatud on kõik, kellele on maapiirkonna ettevõtlus ja selle tulevik südamelähedane!

7 kommentaari
 1. Eve 2 kuud ago
  Reply

  Keskerakondlasi on kahju meie riigist ära saata. Eks keegi peab minema Euroopa Parlamenti aga parimaid poliitikuid on Eestis vaja ja seal nagunii midagi kasulikku meie jaoks teha ei saa.

  • Keskerakonna reetmine 2 kuud ago

   Miks nad ütlesid lahti elekrilisest valimisvastasusest?

 2. Jaak 2 kuud ago
  Reply

  Euroopa parlamendis kuulatakse rohkem sõjaprintsess Kaja allase häält ja kiidetakse heaks tema tegevust ehkki mitte meie rahva huvudes ja ta ei peagi seal ametis olema. Häud Keskerakonna poliitikuid on siin vaja ja vaevalt seal neid kuulda võetakse. Minu arvates on Brõsselis töötavatel muud huvid kui Euroopa riikide heaolu.

  • Eluvaatleja 2 kuud ago

   Sõjaprintsess?! Ära tee nalja! Pigem ratsapiitsa, natsimütsi ja nahkpüksikutega tegelane mõnest softporno filmist!

 3. Eluvaatleja 2 kuud ago
  Reply

  Öelgu mõni veel, et ajalugu ei kordu! Täpselt 50 aasta eest juunis, toimusid meil ka valimised. Valiti nimelt ühe teise liidu ülemnõukogu ehk parlamenti. Isiklikult neil valimistel ei osalenud nagu ei kavatse seda teha nüüdki, seda suuresti samadel põhjustel, mis võib kokku võtta kahe sõnaga “täielik mõttetus”.

 4. Jaak 2 kuud ago
  Reply

  Meie saadikud lähevad sinna ja kaovad nagu vits vette. Vabandan vigade pärast-peab olema Kaja Kallase, Häid, Brüsselis. Need vead olid minu eelmises kommentaaris.

 5. Almar Glustsenko 2 kuud ago
  Reply

  Anneli, sa oled nii tubli.
  ….
  Broneerin sinna 1-2 tundi hõimuvanemate juturingis arutlusi järgnevatel teemadel
  ….
  ja iganädalaselt 2-el päeval Keskerakonna kontorisse näiteks 3 tunni vältel:

  ….
  ….

  NÕUDMISED RIIGIKOGULE 18.04.2024 PÕLISEESTLASTE POOLT.
  ….
  Ka Facebook, Eestlastele põlisrahva õigused, Tõnu Otsale arutlusteks.
  ….
  KOGU EESTI MAA KUULUB 140 000 EESTI PÕLISTALU PEREDELE, SELLE MAA KÜÜK JA NENDE LOATA KASUTUSSE ANDMINE ON ÕIGUSTÜHINE
  ….
  Tühistada kõik maa müügid korrusmagalate alla. Eriti Maa-Ameti e-oksjonil alates 2020 suvest toimuvad. Samuti tühistada Toivo Asmeri Timberi ja Rea Rausi Forest Stewardship Councile´i korraldatud ja teostatud 140 000 Eesti põlistalule kuuluvate 1000-te hektarite metsamaade müük välis(poliit)fondidele.
  ….
  140 000 EESTI PÕLISTALU PEREDELE TULEB MEIE MAA VIIVITAMATULT TAGASTADA.
  ….
  Eesti omariiklust tagavatele 140 000-le põlistalule tagastada meile ajalooliselt kuuluvad maad tasuta.
  ….
  Raamat “Karl Liidak 110”, kogumik “Eesti põllumajandus 20. sajandil”.
  ….
  RIIGIKOGU POOLT EESTI TÖÖTAJATELT ESMi VARASTATUD 22 220 000 000 EUROT 550 000 TÖÖTAJALE VIIVIS-%-GA TAGASTADA (IGALE 40 000 EUROT, LISAKS 10 000 EUROT VIIVIST).
  ….
  Koos mõistliku viivis-%-ga tagasimaksmata summalt (6-12% aastas) tagastada Eesti töötajatele (550 000 inimesele) meie poolt alates 2014 suvest väljateenitud, aga Riigikogu poolt meile maksta keelatud 22 220 000 000 eurot, mida Riigikogu on varastanud ja varastab seni meilt Euroopa Stabilisatsiooni Fondi (ESM), niiöelda Kreeka ja võimalusel tulevikus Euroopa Komisjoni salaleppe korras, üle-Maailmsete Foxman-sionistlike suurkorporatsioonide heaks mõne muu poliitpankrotistatava Euroopa riigi abistamiseks, näiliselt selle riigi pankroti ärahoidmiseks, aga tegelikult selle riigi üle-Maailmsete korporatsioonide majandussõltuvusse müümise korraldamise jaoks.
  ….
  avalikeesti.ee , nr 3 , lk 6 lõpus professor Olev Träss.
  ….
  riigikogu.ee , eelnõud , SE 479 , 480 , 481 ja nende kohta rahvustraditsioonilisest seisukohast täiesti jaburad seletused, andmaks seda raha edaspidi ka ametlikult end Foxman-sionistlike juudimärkidega reklaamivatele vähemalt 7-le Eesti kommertsrahaasutusele: Luminor, Coop, LHV, BIG, Bondora ning Swedbank ja Nordea.
  ….
  EESTIT ALALHOIDVATE PÕLISTALUDE KÜLADEL PÕHINEVAT ELUKORRALDUST RIIGIKOGU POOLT KIIRELT VÕÕRSILT GENOTSIIDIMA SENI LUBATUD, ÜRO ALGSELT OMALE ALLUTANUD FOXMAN-SIONISTIDE POOLT EESTILE POLIITPEALESURUTUD 7 600 000 LISAVÕÕRPEREMEHE JA NENDE LISAORJA JAOKS, SENI UMBES 400 000 INIMESELE ALATES 1.01.2016 EHITATUD HOONETE KASUTUSLOAD TÜHISTADA JA NEED HOONED KIIRKORRAS LAMMUTADA.
  ….
  Tühistada kõikide vähemasti peale 1.01.2016 ehitatud Suur-Tallinna ja Suur-Tartu korrusmagalate ja asutuste korrusmajade (ka suurpoodide) kasutusload. Lubada neid kasutada vaid erandkorras, sel eesmärgil, et ei tekiks sotsiaalset katastroofi selleks ajaks, kuni neis alates 1.01.2016 tegutsenud inimesed naasevad oma sellesse algsesse elukohta ja elukorralduse juurde milles nad elasid kuni 1.01.2016. Eraldada seni Riigikogu poolt ESM-i varastatust (selle ESMi poliitvarastatud summa väljateeninute Eesti töötajate loal) vajalik summa, et need korrusmagalad ja asutuste korrusmajad (ka suurpoed) lammutada, kui Eesti 140 000 põlistalu elukorralduse taastamise komisjon ei otsusta, et mõne nende korrusmagala ja asutuste korrusmaja (ka suurpoe) asemel on mõistlik lammutada sellest enam amortiseerunud, alates 1.01.2016 ehitatutest varem ehitatud sarnase otstarbega hoone, mis asub sellest kuni 100 meetri raadiuses.
  ….
  Alates 1.01.2016 ehitatud korrusmagala ja asutuste korrusmaja (ka suurpoe), mis erandkorras säilitatakse, omand anda 80% ulatuses tasuta üle 140 000 põlistalu omandisse.
  ….
  VÄLTIDA KÕIGI NENDE, 800 VIIMASE AASTA JOOKSUL VÕÕRANASTAJATE POOLT, EESTI MAARAHVA LOODUSLIKU UGRISUSE JA MEIE 11 000-AASTASE SUULISE PÄRIMUSE KIIREKS GENOTSIIDIMISEKS SISSE TOODUD RAHVAMASSIDE EESTISSE EDASPIDIST JÄÄMIST, SEALHULGAS EUROOPA PAGULASKESKUSE POOLT MAJANDUSPOLIITILISELT ÜLEMVÕIMLIKULT RIIGIKOGU KAUDU EESTILE SENI PEALESURUTAVAT 7 600 000 LISAPEREMEHE JA NENDE LISAORJA EESTISSE SISSEOSTU KOHUSTUST.
  ….
  Tühistada igasugused seadused ja määrused, mis on lubanud alates 1.01.2004 traditsioonilisele Eesti ugri maarahva 11 000-aastasel suulisel looduspärimusel põhinevale 140 000 põlistalu kultuurile mittevastavaid ja seda mitte edasikandvaid vaid sellele vastanduvaid ja seda Foxman-sionistlikult hävitavaid võõrorganisatsioone (sh NATOt ja Euroopa Liitu) ja neid pooldavaid isikuid ning e-residente Eesti alale maradööritsema ja peremehetsema. Kiirkorras kõik need isikud Eestist välja saata ja tagada edaspidi nendele keeld Eestisse siseneda.
  ….
  Väljaarvatud kuni 1.01.2004 Eestis pikaajaliselt elanud ja senini elavad ning meie 11 000-aastasesse traditsioonilisse suulisesse looduspärimusesse austavalt suhtuvad ja seda pärimust selle maa esmapüsiasustajaist inimeste elukorralduse loodusseaduslikuks aluseks pidavad omakultuuriliste kogukondade rühmad, kelle nende ajaloolisele kodumaadele tagasisaatmine rikuks nende traditsioonilist looduskohastumust pöördumatult halvalt.
  ….
  Sealhulgas tühistada 2022 alguse välismaalaste- ja migratsiooniseaduse muudatused, moodustada riiklikul materiaalsel ja administratiivsel toel Eesti külades ja linnaasumites meie ajaloolisel 11 000-aastasel suulisel loodupärimusel põhineva kultuuri ja elukorralduse eest seisvad nõukojad ning nende kogukondlike patrullide rühmad, mis hakkavad oma avalikus kogukonnaruumis viibivate ja kohaliku maarahva 11 000-aastast suulist looduspärimust seal mittekandvate isikute andmeid talletama, nende elu- ja töökohti ja muid viibimiskohti tuvastama ning niisuguste isikute ja nende rühmade nende ajaloolistele kodumaadele väljasaatmise üle ainuõiguslikeina otsustama ning nende väljasaatmist teostama.
  ….
  Sealhulgas ei ole vastavate otsuste vaidlustamise võimalusena enam võimalik kasutada (800 seni veel kestva võõranastamise aasta jooksul Eestis toiminud) anastuskohtute ülenevat süsteemi, vaid kohaliku küla või linnaasumi traditsioonilisel, 11 000-aastasel suulisel looduspärimusel põhineval nõukojal ongi selle üle lõpliku otsustamise ja selle teostamise korraldamise õigus.
  ….
  Ajaleht Konservatiivide Vaba Sõna , 4 / 2018 , lk 10: Euroopa Pagulaskeskuse poolt võõrpoliitiliselt Eestile pealesunnitud 7 600 000 tulnuka järjekindel poliitiline sisseost Riigikogu poolt, ESMi varastatud ja Venemaalt Eesti (Danske panga) kaudu põhiliselt USAsse varastatud hiigelrahasummast selle jaoks Eestile sealt poliitiliselt tagasiantava pisukese %-di eest.
  ….
  Samal eesmärgil sygiskool.ee/2104: (omaiibeliselt üle kogu Maakera põlishõime, BLMistumise, LGBTstumise, eutaneerumisega, sugude vahel leppimatute vastuolude ühiskonna loomise õhutamisega ja palju muu sarnasega, iseminetuma juhatav) Tihedalt kooselamise teooria.
  ….
  LINNADESSE VEEL ALLESJÄÄVATE SUURETTEVÕTETE KASUMI PÖÖRAMINE 140 000 PÕLISTALU KULTUURI JA MAJANDUSTARISTU TAASTAMISELE JA RIIKLIKULE TAAS TOIMIMA SAAMISELE.
  ….
  Eelmises punktis kirjeldatud korralduse põhiselt, sellesama 140 000 põlistalu koondava nõukoja poolt, kõigi Eesti suurlinnade alale seni jäänud põlistalude alal ja muul Eesti alal paiknevate tehaste, muude suurettevõtete, selhulgas suurpoodide ning samuti korrusmagalate omand ja kasum pöörata kohe vähemalt 80% ulatuses nende 140 000 põlistalu taastamise rahastuks ning riiklikult taasloodava, traditsioonilisel külaelul põhineva kultuurilise elukorralduse tuluallikaks.
  ….
  EESTILE SUURRIIKLIKU NAABRI POOLT ANASTUSOHU ALATISEKS ÄRAHOIDMISE TAGAMINE (KUNA KULTUURILISELT ON EESTIGI UGRI MAARAHVAS HOOPIS ISE SELLE UURALI PÄIKESEKULTUURI ALGKANDJA), EESTI KAUDU VENEMAALT PEAMISELT USAsse VARASTATUD 200 000 000 000 DOLLARI VARGUSE OHVRILE TAGASTAMISE KORRALDAMISE TEEL EESTI RIIGI POOLT.
  ….
  Saata koheselt 100%-liselt Eestist välja kõikide nende riikide esindused ja 100%-liselt kõikide nende riiklike või mitteriiklike organistasioonide esindajad, mis ja kes korraldasid, esindasid ja teostasid Danske Eesti allpanga poolt Venemaalt valdavalt USAsse kantud 200 000 000 000 dollari vargust (1,5 aasta Venemaa pensionite ulatuses). Tagada Eesti riikliku eesmärgina selle summa 100%-line tagastamine Venemaale, mille alusel tagada Vene võimudega ja Venemaa alal asuvate traditsiooniliste kohalike kogukondadega ühisel kokkuleppel Eesti seni jätkuva, Venemaaga omavahel peetava majandussõja ning majanduslikult seni järjekindlalt riiklikult kavandatava militaarsõja alatiseks tühistamine (kuna Eesti maarahva ugrisus, sealhulgas, ongi Venema ala vähemalt Eestist Uuralini ulatuva jao pärimuse algkandja ning selle eest seega vaimselt ka vastutaja) tingimusel, et USA, Euroopa Liidu ja NATO mõju Eestis paralleelselt sellega tühistub ning see asendatakse riiklikult (ka ametlikult) Voitka Merede (vahelise ala Soomest Kreekani) Liiduga sõjakaitseliselt, kuid seejuures ei ole Voitka Liidul imperialistlikult ülemvõimulist õigust sel alal ajaloolisust kandvate kogukondade majanduste ja traditsioonilise omakogukondliku loodusiibe üle.
  ….
  Eestis 2 aastaga Eesti Krooni käibimise taastamine ja euro käibe paralleelselt minetamine.
  ….
  meeijaavait@yahoo.com , Facebook: Almar Vaps , Anastusest Vaba Eesti , Savisaare Liit.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.