Keskerakond palub presidendil mootorsõidukimaksu seadus välja kuulutamata jätta

Hetk Keskerakonna automaksuvastaselt meeleavalduselt

Keskerakond on seisukohal, et täna Riigikogus kolmanda lugemise läbinud mootorsõidukimaksu eelnõu on põhiseadusega vastuolus ning vaidlustab selle Riigikohtus. Keskerakond näeb vastuolu põhiseadusega, kuna eelnõu menetluse käigus ei viidud sisse ühtegi soodustust, mis kaitseks erivajadustega inimesi, lasterikkaid peresid või vähemkindlustatud inimesi.

“Automaksu kehtestamine ning teiste maksude tõus mõjutab enam maapiirkondi, suurperesid ning kõiki neid, kelle igapäevane iseseisev toimetulek sõltub liikumisvahendist,” selgitas Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja lisas, et automaks tuleb ajal, mil maksumaksjal on niigi suur koorem ning inimeste toimetulek halvenemas.

Eesti on suurima hinnatõusuga riik ning uus kavandatav automaks on Mihhail Kõlvarti sõnul Euroopas üks kõrgemaid. “Riik on kaotanud tasuta ühistranspordi maakonnaliinidel ja nüüd pakutakse tasuta bussisõidu asemele automaksu, mis vähendab veelgi perede toimetulekut. Autode maksustamine on ühtlasi väljaspool keskusi elavate inimeste erirõhumine ja maainimeste sisuline linna suunamine,” rääkis Mihhail Kõlvart.

Põhiseaduse mõtte kohaselt peab riik lasterikastele peredele ja puuetega inimestele pöörama oma tegevuses tähelepanu nii õiguse loomisel kui ka rakendamisel. “Riigikogus valitsuserakondade häältega vastu võetud automaksu eelnõu ei näe ette nõrgematele ühiskonnaliikmetele mingeid maksuerisusi või soodustusi,” ütles Mihhail Kõlvart.

Mihhail Kõlvart meenutas, et ka õiguskantsler Ülle Madise on pööranud tähelepanu eelnõu probleemsusele seoses automaksuvabastuse või soodustuse puudumisega erivajadustega inimestele ja lasterikastele peredele. “Õiguskantsler on märkinud, et Riigikohtust peaks automaksu küsimus läbi käima juhul, kui maksumäär jääb ikkagi nii kõrgeks, et näiteks maal elavad inimesed või suurpered või ka erivajadustega inimesed on sunnitud hädavajalikust autost loobuma,” rääkis ta.

Mihhail Kõlvarti sõnul on põhiseadusega vastuolus ka eelnõu menetlus Riigikogus. “Kõik sisulised muudatusettepanekud seoti kokku ning Riigikogu liikmetel polnud võimalik neid hääletada,” sõnas erakonna esimees ja lisas, et hääletamata jäid ettepanekud, mis puudutasid lasterikaste perede sõidukite, puudega inimeste sõidukite, vähemkindlustatud või maal elavate isikute sõidukite maksuvabastusi.

Keskerakond on seisukohal, et antud eelnõu on nii sisult kui menetluslikult põhiseadusega vastuolus ning vaidlustab selle Riigikohtus. Seetõttu palub erakond ka presidendil eelnõu seadusena mitte välja kuulutada.

1 Kommentaar
  1. Paluda ju võib 1 kuu ago
    Reply

    Paluge püha sõja lõpetamist oma rahvuskaaslastelt!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.