Elva rahvakohtumise ettepanekud

24. aprillil toimus Elvas Keskerakonna korraldatud üritus sarjast „101 rahvakohtumist“. Enam kui 60 inimese osavõtul arutleti regionaalpoliitika, õiguspoliitika, majanduspoliitika, sotsiaalpoliitika, keskkonnapoliitika, põllumajanduspoliitika ning kultuuri- ja hariduspoliitika üle.

Regionaalpoliitika
Haldusreform nii, et üks maakond võrduks ühe vallaga. Külade ja kogukondade õigused. Garanteerida ettevõtluse laenud kohapeal. Põllumajanduse väiketootjatele suuremad toetused. Energiale toetavad hinnad vastavalt kaugusele keskusest. „Noored maale“ eluasemeprogramm. Toetada väikese ja keskmise suurusega tootjaid. Kruusateed tolmuvabaks. Maavarade kaevandamine riigi kätte. Luua maapiirkondadele maksuerisused. Haigekassa Põlvasse, PRIA Tartusse, EAS Valka. Maapoodidele käibemaksusoodustused.

Õiguspoliitika
Tõsta kohtunike ja prokuröride kvaliteeti, et nad vastutaksid oma töö eest. Vaesematele inimestele õigusabi. Kohtueelse menetluse maksimaalseks pikkuseks 60 päeva. Riigi äriühingute vastutus on liiga hägune. Tuleb piirata inkassofirmade omavoli. Liiklustrahvid õiglasemaks. Presidendi otsevalimine. Õiguskantslerile vabamad käed. Kohtunikud ei tohiks ühel toolil istuda terve elu. Kohtunike pädevuse kontroll.

Majanduspoliitika
Majanduse arendamiseks kasutada kodanike pangahoiuseid, mis oleksid garanteeritud riigi võlakirjadega. Piirata kulutusi kaitseväele ning suunata summad maaelu arendamiseks. Teha inventuur riigiametitele.

Sotsiaalpoliitika
Toetada iga lapse sündi 1000 euroga. Esimese lapse toetus 300 eurot ja igale järgnevale 100 eurot. Toetust saavad need, kelle sissetulek pereliikme kohta alla 700 euro. Tasuta koolilõuna samasse rühma kuuluvatele lastele. Kaotada käibemaks lastekaupadelt. Miinimumpension 400 eurot. Töötu abiraha 300 eurot. Solidaarne lastetusmaks.

Keskkonnapoliitika
Elva uuselamute juures ei säilitata metsa. Jätta parkmetsad kaitse alla. Linnamüra kasv, suured veosed läbi linna. RMK-l puudub metsakaitse. Uurida Rail Balticu mõju inimestele ja läänepoolsele elustikule. Tselluloositehasele tellida sõltumatu uuring välismaalt. Põlevkiviõli keskkonnamaksud siduda naftahinnaga.

Põllumajandus
Mesilaste suremuse vähendamiseks keelata mürkidega pritsimised. Elva riigiametnikest ei tule keegi maale tööle. Muuta kohalikud farmid rohkem innovaatiliseks. Põllumajandustehnika intressid on kõrged. Parandada infrastruktuuri maal. Maakoolid jätta alles. Väike- ja noortalunikele toetused. Jätta alles maakonnaturud ja leevendada nõudeid väiketalunikele.

Kultuuri- ja hariduspoliitika
Koolid asuvad väikeste laste jaoks liiga kaugel. Elvas puudub hotell. Linnastaadionil puudub aed. Laululava vajab laiendamist. Elva järve ümber puudub teerada. Linnas pole jalgrattateid. Vaja on siseujulat. Koolis on vähe ringe lastele. Kohvikuid on vähe. Vähe tähelepanu pööratakse noorte kultuurilisele haridusele.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.