Tanel Kiik: Keskerakonna suurim trump on, et seisame iga inimese eest

Tanel Kiik Foto: Kesknoored

2018. aasta suur suvi on oma viimase kuuni jõudnud ning poliitkalendris vaadatakse juba järgmise aasta märtsikuu poole, mil toimuvad Riigikogu valimised. Kõik erakonnad on ühel või teisel viisil valimisralliks valmistuma asunud. Tehakse suviseid välikampaaniaid, ergutatakse oma liikmeid aktiivsed olema ning kirjutatakse kokku valimisplatvorme. Kesknädal uuris, kuidas läheb valimisteks valmistumine Keskerakonnal.

Tanel Kiik, olete Keskerakonna valimisplatvormi töörühma juht. Kas platvorm 2019. aasta valimisteks tuleb üsna Jüri Ratase ja tema tõekspidamiste nägu?

Iga erakonna valimisplatvorm tuleb eeskätt selle erakonna nägu. Valimisplatvormi töörühma kuulub mitukümmend Keskerakonna liiget ning lisaks panustavad oma mõtetega tuhanded inimesed läbi 101 rahvakohtumise. Keskerakonna esimehelt on samuti palju häid ettepanekuid ja tähelepanekuid tulnud. Peaministrina riiki juhtides ning aktiivselt üle Eesti tööinimeste, õpilaste, eakate ja ettevõtjatega kohtudes saab päris hea ülevaate peamistest probleemidest ning võimalikest lahendustest.

Keskerakond läheb seekord valimistele peaministrierakonnana. See on hoopis erinev olukord – kõige olulisemat portfelli ei minda võtma, vaid seda hoopis kaitsma. Kas partei on sellega kohanenud?

Uue olukorraga harjumine võttis tõesti omajagu aega, sest viimati oli Keskerakond peaministripartei 1990-ndate alguses. Tänaseks on erakond uude rolli hästi sisse elanud, ning me teame, et lähme valimistele senisaavutatut kaitsma ning oma järgmisi samme välja tooma.

Ma leian, et valitsusvastutuse kandmine on erakonnaliikmete mõtteviisi avardanud, sest liiga kauaks opositsiooni jäädes on oht muutuda ülearu kriitiliseks ja negatiivseks. Demokraatia on hästi toimiv ning tugev, kui valimistel rahva kõrge usalduse pälvinud erakonnad saavad ka võimaluse oma programmi reaalselt ellu viia. Keskerakond oli teenimatult pikalt opositsioonis ning suur osa valijaid jäi seetõttu ligi kümme aastat esindamata.

Keskerakond tegi üsna julge valiku, kui juba selle aasta alguses andis teada, et kavatseb üheks Riigikogu valimiste põhiküsimuseks tuua erakorralise pensionitõusu 100 euro võrra. Kuidas nüüd hinnata: kas oli tark tegu see idee nii vara välja käia?

Keskerakonna eesmärk on tõesti, et 2020. aastal tõuseks keskmine vanaduspension erakorralise tõusu toel kokku 100 euro võrra. Vajalikud katteallikad selleks on majanduskasv, riigi ebavajalike kulutuste vähendamine ning maksupoliitilised meetmed.

Pensionitõusu eesmärgi ütlesime aegsasti välja, sest suur osa eakaid elab kahjuks siiani vaesuses, ning me pidasime vajalikuks tõsisele probleemile kogu ühiskonna tähelepanu juhtida. Ootame siinkohal omapoolseid lahendusi ning märksa enam mõistmist ja kaasamõtlemist ka teistelt erakondadelt. Tegemist ei ole pelgalt valimisloosungiga, vaid eakad on ära teeninud senisest märksa suurema toe.

Oponendid on mõistagi püüdnud Keskerakonna pensionitõusu mõtet nii auklikuks lasta kui vähegi võimalik. Mindi isegi Keskerakonna valijate solvamise teed. Miks on nii, et meil pole ikka veel poliitilist kultuuri, mis võimaldaks ideede üle arutleda solvamata ning emotsioonideta?

Oponendid pole kindlasti suutnud pensionitõusu-ideed sisuliselt maha teha. Seda näitavad ka erinevad arvamusuuringud, kus erakorralisel pensionitõusul on rahva seas väga kõrge toetus. Tuletan meelde, et Keskerakonna eestvedamisel on varemgi pensioni erakorraliselt tõstetud, ning täna keegi tehtud ei vaidlusta otsuseid. Täpselt samasugune on olukord ka näiteks tasuta ühistranspordiga Tallinnas ja paljudes maakondades. Täna võivad mitmed erakonnad olla erakorralise pensionitõusu osas skeptilised, aga aastate möödudes nenditakse, et tegelikult oli see õige ja vajalik samm.                                         

Olete meediale öelnud, et lisaks pensionitõusule tulevad valimistel teemaks ka hooldekodukohtade kättesaadavus ning see, et noored Eestist ei lahkuks. Eakate teemad on traditsiooniliselt olnud Keskerakonna trumbiks, aga millist nippi kasutate, et senisest rohkem noori kõnetada? Kuidas üldse tuua noored tagasi ühiskonnaasjadele kaasa rääkimise juurde?

Keskerakonna kõige suurem trump on, et seisame iga inimese eest, sõltumata tema soost, vanusest, rahvusest või elukohast. Meie valimisplatvorm keskendub ühtsema, õiglasema ja tugevama ühiskonna ehitamisele. Loomulikult tähendab see nii eakate kui ka noorte heaolu nimel pingutamist.

Noorte puhul on meie eesmärk soodustada esimese elukoha soetamist ning pakkuda igakülgset tuge oma perekonna loomisel. Samuti kutsume kõiki varasematel aastatel Eestimaalt lahkunud inimesi tagasi kodumaale. Välismaal õppimine ja töötamine ning uute kogemuste omandamine on igati positiivne, kuid õige on saadud teadmisi ja oskusi rakendada ka oma kodumaa hüvanguks. Mul on väga hea meel, et viimaste aastate rändestatistika näitab: üha enam eestimaalasi on siia jäämas ja kodumaale naasmas.

Mida ikkagi teha olukorras, kus lapsi sünnib endiselt liiga vähe? See on ju riigi püsimise aluseks, kas meid on siin Maarjamaal piisavalt ka Eesti 200. sünnipäeval.

Peaminister Jüri Ratase juhitav valitsus on seadnud Eesti rahvaarvu taas tõusule viimise selgelt üheks prioriteediks, ning sedasama taotleme ka valimisplatvormis. Lühiajaliselt on Eesti elanike arv stabiliseerunud tänu paljude meie inimeste tagasirändele Soomest, Suurbritanniast ja mujalt. Pikemas plaanis on loomulikult vaja innustada noori inimesi just Eestis oma pere looma. See tähendab turvalist elukeskkonda, paindlikku vanemahüvitise süsteemi, piisavaid peretoetusi, häid haridusvõimalusi ning ennekõike kogu riigi ja kohaliku kogukonna tuge. Loomulikult on oluliselt kohal ka õiglane majandus- ja maksupoliitika.

Võib-olla oleks see üks kohustuslik küsimus kõigile erakondadele valimisteks: mida võtate ette rahvastikukriisi lahendamiseks?

Kindlasti. Üha süvenenud rahvastikukriisi on aastakümneid sisuliselt ignoreeritud. Tegemist on väga keerulise ja kompleksse teemaga ning lihtsam on olnud valimiste eel lennukite taustal videoklippe teha või muu asendustegevusega tegeleda. Aeg-ajalt on ilmunud mõni üksik kriitiline arvamuslugu või välja tulnud rahvastikuloenduse ehmatavad tulemused. Peagi on aga teema taas vaibunud, sest suuremates keskustes pole kriis veel nii märgatav.

Madal sündimus ning ühiskonna vananemine on terve Eesti väljakutse, mitte ainult maapiirkondade mure. Tõsiste demograafiliste probleemide ees seisab tegelikult suurem osa Euroopast. Keskerakonna valimisplatvormis leiab rahvastikupoliitika väga põhjalikku käsitlemist ning tegemist on valdkonnaga, kuhu peavad panustama kõik riiklikud poliitikad.

Mõistetavalt moodustavad Riigikogu valimistedebati põhiosa siseriiklikud teemad. Kui palju plaanib aga Keskerakond keskenduda välispoliitikale? Pole just lihtsad ajad: Euroopa Liit on jätkuvalt hädas oma mõjuvõimu säilitamisega maailmas, suurriikide USA – Hiina – Venemaa pidevalt põrkuvad huvid, pagulaskriis, erinevad konfliktikolded…

Keskerakond on Eesti välispoliitilist kurssi selgelt hoidnud ja kindlustanud. Viisime edukalt läbi Eesti esimese eesistumise Euroopa Liidu Nõukogus ning meil on tugevad liitlassuhted nii Euroopas kui ka maailmas laiemalt. Ühtne ja konkurentsivõimeline Euroopa Liit on meie kõigi huvides ning tegelikult on see samuti Ameerika Ühendriikide huvides. Seetõttu olen kindel, et transatlantilised suhted on ka tulevikus olulisel kohal mõlemal pool ookeani.

Mis puudutab pagulaskriisi, siis ka siin on võtmekohaks riikidevaheline koostöö, rahu ja julgeoleku tagamine Euroopa lähinaabruses ning raskustes inimeste aktiivsem toetamine nende kodumaal.

Mida arvata erakondade populaarsusuuringutest? Numbrid näitavad, et Keskerakond püsib stabiilsena, kuid EKRE läheneb jõudsalt. Kas sellest võib ka valimistulemuse osas midagi ennustada?

Keskerakonna toetus on viimastel kuudel tõusnud nii Kantar Emori kui ka Turu-uuringute AS-i küsitlustes. Läheme Riigikogu valimisi selgelt võitma, ning see on ainult ajaküsimus, millal ka arvamusuuringute järgi taas esikohale tõuseme.

EKRE toetuse kasv on tulnud parempoolsete erakondade häälte ümberjaotumisest, ning kõige enam on seejuures viimastel kuudel vähenenud Reformierakonna toetajate arv. Küllap Isamaa ja Vabaerakond ning tõenäoliselt sügisel erakonnastuv Eesti200 suudavad valimiste lähenedes oma positsioone Reformierakonna ja EKRE arvelt taastada.

Kas Keskerakonna esinumbrid on juba paigas? Kas võib oodata ka üllatusi kandidaatide nimekirjas?

Keskerakonna kõik esinumbrid pole veel paigas, kuid töö nimekirjadega käib juba kuid. Erakonna pink on pikk ning konkurents Riigikogu 101 kandidaadi koha peale tihe. Nimekirjade osas on oodata suuremaid ja väiksemaid üllatusi.

Jüri Ratas on teada-tuntud välikampaania tegija, aga nüüd teeb ta peaministritööd. Kas inimestel on siiski lootust enne valimisi Jüri Ratast isiklikult näha kampaaniat tegemas, äkki isegi uksele koputamas?

Peaministriamet on enam kui täiskohaga töö, mille kõrvalt kampaania tegemine on oluliselt keerulisem kui teistel kandidaatidel. Siiski arvestades Jüri Ratase suurt töövõimet ning tema tahet võimalikult paljude inimestega vahetult suhelda, olen kindel, et ta jõuab nii mõnegi valija ukse taha.

Millised on need kolm Jüri Ratase valitsuse otsust, mis annavad Keskerakonnale selge eelise 2019. aasta Riigikogu valimiste võitmiseks?

Neid on oluliselt rohkem, aga nimetan kolm kõige märgilisemat:

 1. Maksuvaba tulu tõstmine 500 euroni, mis suurendas 80% inimeste sissetulekuid ning muutis meie maksusüsteemi õiglasemaks.
 2. Ravijärjekordade lühendamiseks tervishoiule 215 miljoni euro eraldamine koos jätkusuutliku haigekassa rahastusmudeli loomisega.
 3. Põllumajandustoetuste suurendamine ehk nn üleminekutoetuste maksimaalselt lubatud määras väljamaksmine põllumeestele.


Lõpetuseks, mida ütlete kõigile Keskerakonna liikmetele üle Eesti, kuidas saavad nemad kaasa aidata sellele, et järgmise aasta märtsis oleks võitja just Keskerakond?

Keskerakond vajab valimisvõiduks, et meie toetajad kindlasti aktiivselt valima tuleksid. Igaühe otsustada on, kas teha seda e-valimiste teel või traditsiooniliselt valimisjaoskonnas. Kindlasti palume, et kõik meie toetajad panustaksid Keskerakonna valimiskampaaniasse nii sotsiaalmeedias, erakonna kandidaate toetades kui ka oma sõpru ja tuttavaid valima kutsudes.

Küsis Taavi Pukk

15 kommentaari
 1. Maali Maalt 3 aastat ago
  Reply

  Keskerakonna suurimaks nõrkuseks korruptsoon ja rumalad liikmed, sellepärast ja rahva toetus langeb.

  • Vello 3 aastat ago

   Andsid enda kohta absoluutselt õige hinnangu!

 2. vastus 3 aastat ago
  Reply

  Ei saa te mingit ülevaadet, kui sama laua taga istuvad kohalike asjameeste silmad-kõrvad.
  Mõtlen, et koalitsiooni ei peaks üldse olema, vaid üks partei toimetama. Muidu justkui kanad takkus.
  Ja see 100 euri toob vaesusest välja ? Olge kenad, lugege eelmisest rubriigist Paide festivali alt kommentaare, mida kirjutab Tegelikkus ja siis Loomakaitsjate loo alt samuti Tegelikkuse kommentaare. Ongi Teile ettepanekud. Seejärel mõelge, kellel on aega oodata 2020 aastani?
  Meil pole ehk üldse kultuuri, sest kus seda õpitakse-kasvatatakse? Misasi see on ? Kui üks rahvas või selle osad püüavad halvustada rahva vanema osa soove ja tegelikke vajadusi,( neid isegi tundmata, soovimata tunda-teadagi) siis on see barbaarsus. MATSLUSE MÄRK otsaees ei jõua ka rahvusvahelisel areenil kuhugi.Siis tulebki piiritarad jms. veel ja veel kõrgemaks ehitada, justkui see aitaks
  Kulla noorsand, hooldekodusse ei soovi eakad ju minna. Sellest ei tehta nagu väljagi, mida nemad soovivad.
  Kas püütakse meeldida hooldekodudelt tulu saavatele kontsernidele ? või ka kohalikele volinikele, kel ka käpad hooldusasutustes sees ? Korralik koduteenindus-ja põetussüsteem tuleb sisse seada võrgustikuna, mis haaraks tervet Eestit. Tööd saaksid ka paljud kodusmolutajad, keda riik lausa perekonniti ülal peab..

 3. vastus 3 aastat ago
  Reply

  Kodumaale jäävad inimesed siis, kui elukeskkond on humaanne igas mõttes – mater.,vaimselt, emotsionaalselt =
  Hoolitakse kõigist Elusolenditest Tegelikult, vastavalt nende tegelikele soovidele ja vajadustele = ka loomadest ja vanainimestest. Sest nende olukorras oskab end ette kujutada igaüks ja kui teda tabab sama saatus tulevikus või elab kesk teiste elude piinu, kuidas ka ei varjataks ja end tuimaks ei harjutaks, seal olla elu sisse seada ei taha.
  Noored võivad saada kodud maal ja teha kaugtööd, ka ei peaks nad pidama töölesõitu 80 km kauguselt ületamatuks, kui New-Yorgis või Moskvas tähendab see äärelinnast keskusse jõudmist pungil täis metroos.
  Sõidudki muutuvad meil tasuta. Ka saaksid tööd koduteenindusega tegelevad noored /teenindus ei tähenda ju ainult vanade põetamist, see tähendab ka tehnika parandust, väikesi remonte, arvutiabi, autoga sõidutamist, viimist jalutama ja linna asju ajama, turvaisikuks olemist, abi lemmikloomaga jalutamisel ja muudes küsimustes, abi ja nõu asjaajamistel,ja kõike, mis elu ette toob.(noored saaksid ka ise mõnigi kord vanadelt nõu , sest nood on kauem elanud ja tihti teavad, mida noored ei tea)
  Maal just ongi turvaline elukeskkond lastele. See ei tähenda tingimata, et vanemad peaksid põllumajand. tegelema või hoidku loomakasvatusega(milline tuleks üldse kaotada!)

 4. vastus 3 aastat ago
  Reply

  Maksupoliitikasse ma ei usu, kui see käib nii, et anna aga ettevõtjale, Kui too rikkaks saab, siis ehk annab riigile ja riik jaotab tervishoidu, sotsile jms. Tutkit. Iial seda aega ei tule. Riigil On vaja maksutulu ja seda peab ta saama. Plaanimajandust on vaja. Ptaegu ettevõtja ,eriti põllumees müüb tooted välismaale, mida suurem turg, seda rohkem müüb (kaubanduskoda ja presidendid,ministrid otsivad turgu hoolsasti) aga kas omal maal ka jatkub toodet, pole kellegi asi. Et tema maksab makse. Peabki maksma ja kas korvab seegi meie ühise ressursi õhu, maa ,vete, muldade, metsade, taristu kasutamise ?
  JA missuguse hinnaga müüb kodumaal. Eesti kurk 2 korda kallim, küüslauk 4 korda, tomat sama mürgine kui Hollandis.
  No ega sünnitamise kasv ei lahenda praegust ülemaailmse majandussüsteemi kriisi ! Majand.süsteem peab muutuma ja sünnitamine siin ei aita. Maailmamastaabis teeb asjad hullemaks. 8 miljardit teise Ilmasõja järgse 2,5 milj. on ikka kohutav! 60 aastaga!

 5. vastus 3 aastat ago
  Reply

  EKRE on kohalike maaasjameeste partei, kes tahavad veel suuremat võimu kui neil on. Ja sulased pealiskaudse mõtlemisega usuvad ka mis ülemad räägivad ja on EKRE-lased ,ise taipamata, et see ju Parempoolne partei…

 6. Keskbandel 3 aastat ago
  Reply

  pole mingeid trumpe. Jura sotsialismist ehk teise kulul elamisest läheb osale küll peale, kuid läbi see ei löö. Järgmisse riigikokku need punatiblad keskbande küll sokutavad, kuid elukorraldust nad pöörata ei suuda.

 7. mnjah 3 aastat ago
  Reply

  Täna hõikas Reformierakond välja oma peamised loosungid, millede katteallikate kohta ei osatud jätkuvalt midagi kosta ja ega seal midagi uut ei olnud. Ikka ettevõtja ja suuremat palka teeniv inimene on need keda siin riigis kiivalt kaitsma peab. Huvitav kelle ja mille eest?
  Kui Keskerakond tahab võita valimisi, siis tuleb nr.1 keskenduda majanduse arendamisele sh arvan mina et tuleks seaduslikult lasta siia võõrtööjõudu ja nende pealt korjata kokku kõik maksud. Tugevdada oluliselt Maksuameti rolli ja anda neile vajadusel ka võimu juurde. Lisaks peaks tööloa hankimine olema tasuline ja seda väljastatakse teatud ajaks(näiteks aastaks). Sisse tuleks viia vastupidiselt RE-le, astmeline tulumaks ja ettevõtlustulumaks. Loota, et meie ärihaid muudavad üleöö oma suhtumist maksude maksmisse oleks naiivne. Maksud tuleb kokku korjata, meeldib see neile või mitte. See on elementaarne. Oli väga kentsakas lugeda ERR-ist K.Kallase ütlusi katteallikatest ja ikka ja jälle käib kogu aur aktsiiside ümber. Et kui alandame, siis tuleb kindlasti rohkem. Aga kui ei tule, mis siis saab? Kui KE oma valimisplatformiga ükskord välja tuleb, siis ootaks ikka väga selgeid arvutusi katteallikate osas. Ja üle ega ümber ei saa ka riigi õhemaks lihvimisest. Ainult makse kogudes pole võimalik kõike seda ellu viia mida erakonnad lubavad…..vaja on riigi valitsemiskulusid kokku tõmmata. Need on rasked ja ebapopulaarsed otsused, aga vajavad tegemist.Kui palju on sellest räägitud, aga jutuks see jäänud ongi.
  Siia riiki tullakse tagasi alles siis kui siin on elamisväärne keskkond, normaalsed palgad ja toimivad tugiteenused ja turvalisus. Kes küll tahaks tulla sellisesse kohta kus käib valimistest valimisteni üks suur sõnnikulaotus, üksteisele ära panemine ja pidev sildistamine kes on õigem eestlane, kes kremliööbik, kes sooroslane ja muidu mats. Soovin KE jõudu ja võib-olla ka senisest rohkem resoluutsust. Kui on ikka selgelt näha, et töötatakse vastu, siis milleks on vaja igahinna eest koostööd jätkata. Tavaliselt lähevad siis partnerite teed lahku ja ma ei pea siinkohal simas mitte valitsuskoalitsiooni partnereid, vaid maksumaksja palgal töötavaid ametnikke, ajakirjanikke, allasutusi, jne.

 8. to eelmine 3 aastat ago
  Reply

  Elukorraldust ei suuda keegi pöörata muidu, kui võetakse vastu kogu maailmas, vähemasti selle Euroopa osas, täiesti uus majanduskorraldus, haldus ja eetika.
  Vana süsteem on lootusetult mandunud, lagunev, laastav.
  Keskid saavad aga tuua Kergendust paljude ellu, sest elud ei jõua oodata.Nad vähemalt Tahavad natukesegi.
  Teie teised ei taha sedagi. Sinulgi käib hirm ja rahakotihoidmine ööd kui päevad, sundides tigedat sülge pritsima. Hullumeelse mulje jätad juba. Suur hirm et keegi midagi sinu kotist saab – paraku, ühiskond nii ongi ehitet. Oled sinagi saanud ja kahjuks saad veelgi. Kuigi sinusuguste jaoks on tõesti kahju midagi anda. Ära tule lolli jamaga, et sina Ise enese eest hoolitseda suudad. Tühi põhunärimine su loba.

 9. viimasele 3 aastat ago
  Reply

  Mida sa kiunud siin, mida sa ise andnud oled. Sinusugune puuk tahab ainult võtta nendelt, kes teevad päevas rohkem tööd kui töölisele ettenähtud kaheksa tundi. Sina ei anna midagi, sina viohkad edasipüüdlike ja töökaid inimesi. Sina ainult nõuad ja ihkad kaasinimeste vara. Pöördu palun kohaliku sotstöötaja poole, et sind paigutataks hooldekodusse, mida peavad üleval tööinimeste töökad käed ja ole tänulik, et Eestis on see võimalus. Palun lõpeta see nõudmioste esitamine ja näiteks kaaskodanike vara halvendamine (pidasin siin silmas oma korteri mittekütmist ja elamu renoveerimise vastalisust). Häbi sulle puuk!

  • oh küll sa ise nüüd kiunatasid 3 aastat ago

   Esiteks, palun tee endale selgeks, et hooldekodu teenuse maksab kinni hoolealune ise oma pensioniga ja kui tuleb puudu, siis lisavad lapsed puuduva osa. Sinu “kullast” käekesed ei pea sugugi neid üleval. Ära nii õhku täis ka mine. Miskipärast kipute te automaatselt arvama, et inimesed kes toetavad sotsiaalsemat ja inimväärsemat ühiskonda on kõik mingid paadialused, töötud, saamatud ja eluheidikud. Teie jaoks on välistatud, et ka korralikku sissetulekut omav haritud inimene võiks toetada sotsiaalsemat ja õiglasemat ühiskonda. Kõigil ei ole küüned sissepoole kasvanud ja näevad ka suuremat pilti. Sinul on sinna veel pikk tee minna.

 10. Naftamagnaadid imevad Eestist igakuiselt miljardeid eurosid.
  Paukgaasi aparaat hoiab kokku kulutusi bensiinile ja diislile 90% !!

 11. Maali Maalt 3 aastat ago
  Reply

  Täna jälle võeti paar keskerakonna varast Narvas vahi alla.

 12. vedrukasti narrile 3 aastat ago
  Reply

  Kuidas ma sinu arvates vanaduspensioni saan, seda närustki, kui mul tööstaazi pole.???
  Kuidas ma siis puuk olen ja sinu s…tast vara himustan, millest nii hirmsasti kinni hoiad ?
  Kas sinu arvates sain oma elukoha ilusate silmade eest? Küllap tuli mulgi selle eest millegagi maksta ja mitte kollaste kaartide ega harkis jalgadega. Ja kuhu oma tervise jätsin, klaasitehase tolmusse. Piisas 2 aastast, et silikoos saada. Ja edasi, uues Vabariigis, kus algas suur kapitaliseerimine maffia kombel, kus aeti taga läbi maa kui tatarlaste kari, et põgeneda lollakate seaduste ja hindade eest, mis kerkisid kui seened ja mida said kõik kohad täis, alates hambaravist ja lõpetades telefoni maksuga,kommunaalide 10 kordistumisega jne.
  Siis ühte ehitatavasse suvilasse, mida ise lootsin valmis saada endale koduks, sain asbesti ja villatolmu., sest mul puudus raha korralike tööliste jaoks. Olid omad eesti suguvennad, kes mind tolmutasid, nöörisid ja natuuratki veel küsida julgesid.
  Sina s…pea tuled mulle ette heitma tegevusetust ! Mida head sinu tegevus ja töökus, mida nõuad,tegelikult toob ja tekitab ? Ehk mürke ja muud kahjulikku, arvestades su mürgist ilapritsi, millega töötad kui ämblik teiste tunnetel, hirmudel, ahastusel, hädadel. kujutades siin enesest ausat ja vajalikku oma nn.”töökate kätega”
  Need käed ,kardetavasti, teevad samapalju kurja maailmas kui su jultunud loba, isegi kui nad nn. töötavad..Su jultunud vägivaldne suhtumine eakatesse ja loomadesse. Sinusugune hoiab ikka tugevama hõlma alla ja tallab karistamatult nõrgematel, nende abitusel.
  Kui ma siin viitsin vahel kirjutada, avan tegelikku elu asjuliste ees seal poliitbüroos, ehk nad võtavad vaevaks teadvustada ja midagigi muuta. Keegi pole sinu vahelesegamist vajanud. Sinuta on maailm üldse parem paik. Tegele oma rahakoti valvamisega edasi, õnnetu psühhopaat, ristiks maailmale.
  Iga viimane asotsiaal on sinusugustest talutavam, sest su õelus neid tekitabki. kuna sind ainult karistamatult tegutseda lastakse.
  Just nii nagu siin minule vastad, just nii vastad ka tõeliselt vanadele ja hädistele, hirmunutele ,hädas olevatele. Just nii nurga taga ja avalikult vaenad ka loomi ja keerad arvamusi nende vastu.
  Nõukaajal pesitsesid sinusugused majakomiteedes, ja partorgide ametiühingu parema käena koosolekutel õiget juttu lõuates, häbistades, hukka mõistes.

 13. maali maalt 3 aastat ago
  Reply

  Need 2 maali maalt eelmist kommentaari on libaja poolt kirjutatud.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.