Noorte hõivatus huvialaringides on ühiskonnale oluline

Grete Šillis

Grete Šillis, Tallinna Nõmme linnaosa vanem

Kalendris on lausa märkamatult ette tulnud september, ning see kuu puudutab põhjusega juba väga paljusid lapsi, lapsevanemaid, vanavanemaid ja sugulasi. Nõmmel alustas tänavu esimest korda kooliteed ligemale 400 õpilast. Kõik nad väheke närveerisid, kuid südamest lootsid, et esimese klassi õpetaja on toetav, klassikaaslased toredad ning kooliaeg õpi- ja uudishimu täis.

Osale Nõmme linnaosa õpilastele algas september Nõmmel teisiti, sest Vikerkaare tänavas avas ametlikult uksed Pääsküla kool, mis nüüd hoopis teistsuguses kuues, kui oli enne ehitustöid. Lisaks uuele renoveeritud koolihoonele sai endale samas hoones lisaruumid ka Nõmme huvikool (endise nimega: Nõmme noortemaja). Huvikool pakub noortele üle Tallinna tegevusi kokku kolmes asukohas: Vikerkaare, Õie ja Nurme tänavas. Õie tänavas tegutseb loodusmaja, Nurme tänavas – valdavalt väikelastele mõeldud ringid ning mõned muusikaringid, Vikerkaare tänavas aga kunsti-, tehnika- ja tantsuringid. Seega saab Nõmmel nii kabet mängida kui ka harrastada pärimusmuusikat, õppida nii džässklaverit kui ka tutvust teha kosmosega.

Kümnest Tallinnas asuvast munitsipaalhuvikoolist asub Nõmmel kaks. Pealinnas peaks justkui olema huvihariduse kättesaadavus lastele ja noortele piisavalt tagatud. Kuid siiski leidub lapsi ja noori, kes ei leia pärast kooli teed mõnda huvialaringi või trenni, vaid eelistavad oma vaba aega veeta tänavatel.

See on kindlasti koht, kus tuleb pilk pöörata nii lastevanemate ja kooli kui ka kohaliku omavalitsuse poole,  et me ei suhtuks laste ja noorukite vaba aja veetmise võimalustesse ükskõikselt. Noored on meie tulevik, ning meie kohus on neid toetada, vajadusel suunata ning mõnikord ehk ka korrale kutsuda. Nad kõik on eraldi isiksused oma soovide ja tahtmistega, ning seda tuleb aktsepteerida. Tihtipeale ei oska noored veel oma eesmärke püstitada, kuid siis peamegi meie, täiskasvanud, neile abiks olema. Aeg-ajalt neid õigele teele suunama või toetama neid hetkel, kui nende endi eneseusust jääb puudu.

Pean lapse ja nooruki hõivatust huvialaringides äärmiselt oluliseks. Näiteks kunstiring avardab neis loovust. Kriipsude, joonte ja kujundite joonistamine arendab käelist tegevust ning loob aluse kirjutamis- ja lugemisoskusele. Loodusringis käimine annab lapsele võimaluse tutvuda meid ümbritseva maailmaga. Tehnikaring on jällegi koht, kus saab meisterdada, midagi nuputada ja lahendusi otsida.

Seega on tore, et tänapäeval on lastel niivõrd suur võimalus end lisaks koolis õpitavale ka vastavalt oma huvidele arendada. Võib-olla just tänu sellele on meil tulevikus mõni hea insener, teadlane, kunstnik või muusik.

Siiski peaksid täiskasvanud meeles pidama, et kui juhtume pealt nägema või kuulma, et mõni laps on jäetud hooleta või käitub kaaskodanike suhtes vääritult, tuleks vajadusel ja võimalusel sekkuda või püüda olukorrale lahendus leida koostöös korrakaitsjate, lastekaitsetöötajate ja pedagoogidega. Ikka sel eesmärgil, et nendest noortest kasvaksid tulevikus seadusekuulekad ja teistega arvestavad ühiskonnaliikmed, kes oleksid eeskujuks ning rõõmuks meile kõigile!

1 Kommentaar
  1. Vanasti oli nii 2 aastat ago
    Reply

    ET NOORTE KOHUSTUSEKS OLI AIDATA VANU INIMESI!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.