Rahuleiva konverents: koostöö on arengu mootor

Rahuleiva konverents 2018

27.‒28. septembril toimus Sangastes ja Läti poolel Ķoņis Eesti ja Läti koostöös Rahuleiva konverents. Seekordse konverentsi teemaks oli mitmetasandiline koostöö.

„Esimest korda toimus Rahuleiva konverents kahe riigi koostöös,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Mul on väga hea meel, et saime seda teha ühiselt heade lõunanaabritega. Usun, et oleme kõik ühel nõul väites, et koostöö on arengu mootor, koostöö puudumine aga oluline pidur.“

Konverentsi teemaks oli koostöö mitmel tasemel: riikide vahel, riigiasutuste ja kodanikulagatuste vahel, samuti koostöö kohalikul tasandil.

Konverentsil arutleti väljakutsete üle, mis tekivad koostöö edendamisel nii piirkondlikult kui ka rahvusvahelisel tasandil. Püüti leida vastus küsimusele, kas koostöö on eesmärk või tööriist eesmärgi saavutamisel. Samuti räägiti kõige mõjusamatest koostöö vahenditest põllumajanduses.

Arutleti ka selle üle, kuidas tugevdada koostööraamistikku ja kuidas kohalikku kogukonda oluliste otsuste tegemisse kaasata. Samuti kuulati parimaid rahvusvahelise ja piirkondliku koostöö näiteid.

Konverentsi korraldasid Eesti Maaeluministeerium, Läti Põllumajandusministeerium, Eesti Rukki Selts ja Latvian Rural Advisory and Training Centre.

Taust

Rahuleiva projekt ühendab Saksamaad ja 11 Kesk- ja Ida-Euroopa riiki.

Projekti sõnumid:

  • Rahu ja rahvastevaheline üksteisemõistmine on jätkusuutliku põllumajanduse eeldus.
  • Jätkusuutlik põllumajandus aitab säilitada rahu ja rahvastevahelist üksteisemõistmist.
  • Jätkusuutlik põllumajandus on majanduslikult eluvõimeline, aga samal ajal ka ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlik.
  • Säästev Euroopa põllumajandus aitab kaasa ka maailma äratoitmisele.
  • Konverentsi kava (inglise keeles)

Kesknädal.ee

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.