Vanemahüvitise kasutamine muutub paindlikumaks

Riigikogus läbis täna teise lugemise valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis võimaldavad vanemahüvitist kasutada senisest oluliselt paindlikumalt.

„Eesmärk on ühtlustada vanemapuhkuste süsteemi ning luua vanemahüvitiste skeemi rohkem võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks,“ ütles Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Marika Tuus-Laul.

Tuus-Laul ütles, et Eesti on väheneva rahvaarvuga riik, kus ühest küljest on puudus töökätest, ent teisalt on just parimas tööeas inimesed need, kes võiksid potentsiaalselt lapsi saada.

„Lisaks on muutunud töötegemise viisid ning perede erinev elukorraldus ja soovid eeldavad vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemilt piisavat paindlikkust, et vanemad saaksid kindlustunnet kaotamata pühenduda laste kasvatamisele ja tegeleda töise eneseteostusega,“ ütles Tuus-Laul. „Seetõttu on vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muutmise üks eesmärk olnud ka suurendada vanemate valikuvõimalusi puhkuste ja hüvitiste kasutamisel, toetada hoolduskoormuse võrdsemat jaotust ema ja isa vahel, toetada vanemate osalust tööturul ning hoida samal ajal süsteemi lapsevanemate ja tööandjate jaoks võimalikult lihtsana.“

Tuus-Laul ütles, et eelnõuga liidetakse rasedus- ja sünnituspuhkus ning sünnitushüvitis vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi.

„Luuakse võimalus võtta vanemahüvitist välja päeva kaupa kuni lapse 3-aastaseks saamiseni ning võimalus olla vanematel vanemapuhkusel kahe kuu ulatuses koos,“ ütles Tuus-Laul. “Lapsepuhkust on eelnõu järgi mõlemale vanemale ette nähtud 10 tööpäeva iga lapse eest kuni lapse 9-aastaseks saamiseni. Samuti laiendatakse lapsendamispuhkuse ja -hüvitise saamise õigust.“

Tuus-Laul ütles, et Keskerakonna järgmine samm noorte perede toetuseks näeb ette esimese ja teise lapse toetuse tõstmise 100 euroni kuus. „Näiteks hakkab siis kolme lapsega pere saama kuus toetust 600 eurot kuus,“ tutvustas Tuus-Laul Keskerakonna valimisplatvormi.

Kesknädal.ee

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.