Väärtuslik põllumajandusmaa vajab õiguslikku kaitset

Saagikoristus. Foto Urmas Luik/Scanpix

Täna esitas Vabariigi Valitsus Riigikogule menetlemiseks seaduseelnõu, mille eesmärk on tagada kõrge viljakusega põllumajandusmaa ja selle mullastiku õiguslik kaitse.

„Väärtusliku põllumajandusmaa õiguslik kaitse on üha olulisem, sest koos maailma rahvaarvu suurenemisega kasvab ka vajadus toidu järele,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Võimalused põllumajandusmaid laiendada on tänaseks enamasti ammendunud. Seetõttu peame erilist tähelepanu pöörama väärtusliku põllumajandusmaa kui peamise toidutootmise ressursi kaitsele ja säilitamisele.“

Väärtusliku põllumajandusmaa kaitse seaduse eesmärk on kaitsta kõrge viljelusväärtusega põllumajandusmaa mullastikku kui taastumatut ressurssi, mis on toidu tootmise kõige tähtsam tagaja. Väärtusliku põllumajandusmaa kaitsmine on riiklik ülesanne, mida saab täita kogu riigis ühtsete õiguslike põhimõtete kehtestamisel, piirates sinna ehitamist, selle metsastamist ja sihtotstarbe muutmist.

„Seaduse eesmärk on tagada, et mulla, nii nagu kõigi teiste meie ühiste loodusressurssidega, käidaks ümber säästvalt. Seadus ei lõpeta ehitustegevust maapiirkonnas; väikesed põllumassiivid ja väheviljakate muldadega alad, mida on üle 500 tuhande hektari, jäävad seaduse reguleerimisalast välja. Lisaks on põhjendatud avaliku ja erahuvi korral võimalik ka väärtuslikule põllumajandusmaale ehitada või selle sihtotstarvet muuta. Läbi seaduse tagatakse, et kõik sellised otsused oleksid läbimõeldud ja kaalutud,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.

Toidujulgeoleku tagamiseks on  oluline tagada ülevaade väärtusliku põllumajandusmaa üle. Põllumajandusmaade, sealhulgas väärtuslike põllumajandusmaade massiivid kajastatakse temaatilisel kaardil, kus ajas jälgitavad andmed on usaldusväärsed ja avalikult kättesaadavad, sisaldades teavet nende massiivide pindala ja boniteedi kohta.

Põllumajandusmaa ja  mullastiku kaitse teemat peab oluliseks ka Euroopa Parlament, kes on kutsunud riike üles oma riiklikes meetmetes paremini arvesse võtma põllumajandusmaa kaitset ning maatehinguid.

Kesknädal.ee

7 kommentaari
 1. Kohe 2 aastat ago
  Reply

  alustab Tarmo ämbrikolinaga. Pole meie põllumaad sugugi lõppenud, need on lastud võssa kasvada. Ise töötasin kunagi maaparanduses ja pärast oli meie maadel vilja paksult. Nüüd on paljud lapid võsas. Pole enam neid, kes võtaks ette põllutöö, sest pole rahaliselt tulus. Meie klikk, eriti keskbande viimasel 2-l aastal, on pidevalt püüdnud oma põllumeeste algatusi lämmatada, vedades sisse pealemakstud toiduaineid mujalt. Kuna prantslased ja sakslased saavad palju rohkem hektari ja toodanguühiku kohta, siis sunnitaksegi pealemakstud toodetega meil põllumaa harimisest loobuma.
  Seega, ainus TÕHUS lahend on kehtestada sisseveetavatele toiduainetele vastutoime toll samal määral, mis mujal peale makstakse. See võrdsustaks meie võimalused ja sissetoodavad õõnestusained saaks korraliku omahinna. See ei käiks nend etoiduainete kohta, mida me ise tööstuslikult ei tooda, nt apelsinid, banaanid, arbuusid jmt.
  Seega on ots Tarmo enda käes aga nagu juba oleme saanud kogeda, mees ainult möliseb aga mitte midagi ei tee!

 2. Ja 2 aastat ago
  Reply

  miks valitsus nõuab tootjalt ehk väärtuste loojalt veel tootmise eest lisamkse? Miks peab tootja maksma põllumaa eest ja oma toodangu eest, kui ta toob kasu kogu rahvale? Sellele Tarmo taas ei julge vastata. Küll aga korjab jupikaupa igalt poolt mujalt pisimakse, et saaks enne valimist rahvale altkäemakse pakkuda. Et taas 4 aastat rahvast petta.

 3. tõnn 2 aastat ago
  Reply

  kellele seda põllumaad vaja on? kraavid kinni ja drenaaz umbe.! vargamäe andres oli täieste tagurlisel teel.vaata kui ilus raba vaadata, silmapiirini mõni vaevamänd samblaväljal puutumatute turbalademete peal!

 4. Krõõt 2 aastat ago
  Reply

  Siis ärge reostage seda mürkide ja väetistega ja geenmuundat. taimedega ja ärge ekspluateerige lõpmatuseni.

 5. to ja 2 aastat ago
  Reply

  Sa siis arvad, et ülejäänud rahvas toob kahju rahvale. Aint sina, põllumees tood kasu?
  Makse maksavad kõik, mis ongi riigi toimimise alus.

  • Tobuke 2 aastat ago

   oled. Makse maksab tarbija, mitte tootja tootmise eest. Tootmis eeest makstaks ejust peale. Kui kuskil seda majanduspõhimõtet rikutakse, on vaim nõder.

 6. Jaan 2 aastat ago
  Reply

  Meie (anarhistide) portaali tuli lugejakiri selle eelnõu vastu. Tarmole sai märgukirjana kah edasi saadetud, et pidagi hoogu kinni, see pole nii hea idee, kui kaugelt paistab!

  Sealjuures ütleb lugeja, et vallavalitsuste türannia (antud juhul REF+IRL kontrolli all olev Rae) häirib teda vähemalt sama tõsiselt.

  http://perestroika.pw/2018-12-22-sunnime-poldu-pidama.html

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.