Ratas riigireformi konverentsil: riik vajab järjepidevat analüüsi

Foto: Erik Peinar, Riigikantselei

Stenbocki maja, 21. november 2018 – Peaminister Jüri Ratas tunnustas täna Riigireformi Sihtasutust valminud reformipaketi eest ning kinnitas, et riik oma ülesannete ja tegevustega vajab pidevat analüüsi.

Ratase sõnul on ettepanekud, mille Riigireformi Sihtasutus tänasel riigireformi konverentsil üle annab, esitatud läbimõeldult ja tasakaalukalt. “Nende eesmärgiks pole olnud kindlasti ainuõige lahenduse pakkumine, vaid just arutelu suunamine ning kitsaskohtadele tähelepanu juhtimine. Mõttevahetused on just need, mis ettepanekute tõelist väärtust kaaluvad ning õige lahenduse välja selgitavad,” ütles ta konverentsil.

Tema sõnul lähtuvad sihtasutuse mitmed ettepanekud hinnangust, et Eesti vananev ja vähenev elanikkond ei suuda pikema aja jooksul materiaalselt nii kallist riiki enam pidada. “Olen veendunud, et riigireformi kontseptsioon ja ettepanekud peavad olema suunatud selle trendi muutmiseks, mitte ainult kohanemiseks,” lausus Ratas.

Peaministri sõnul vajab näiteks riigieelarve laiapõhjalist revisjoni, mille käigus vaadatakse kriitiliselt üle kõik tulu- ja kuluallikad. “Meil tuleb ühiselt paika panna valdkonnad, mis enim lisaraha ja järeleaitamist vajavad. Korralik röntgenpilt eelarvest näitab, kuhu on vanast harjumusest kogunenud raha, mida oleks kuskil mujal pakilisemalt tarvis, ning kuidas meie ühiseid vahendeid saaks efektiivsemalt kasutada,” rääkis Ratas.

Ta kinnitas, et riik vajab pidevat analüüsi, mis näitab kätte kohad, kus dubleeritakse, ollakse oma eesmärgid ammendanud või tegeletakse asendustegevusega. “Samuti peame suutma näha, milliseid teenuseid inimesed riigilt päriselt vajavad ja milliseid neist suudaks paremini pakkuda erasektor,” ütles ta.

Üheks olulisimaks väljakutseks nimetas Ratas rahvastikuprobleemide lahendamist ja Eesti elanike arvu taas tõusule viimist, mida puudutavad ka mitmed riigireformi ettepanekud. Samuti avaldas ta toetust ettepanekutes kajastuvale mõttele, et kohalikud omavalitsused peavad olema riigile väärilised partnerid.

Lisaks tõi Ratas esile riigireformi ühe kesksema idee, milleks on Eesti pikaajalise arengustrateegia väljatöötamine. Tema sõnul on valitsus juba märtsis algatanud strateegia “Eesti 2035” koostamise. “Selle käigus peetavad arutelud ja tehtavad analüüsid peavad andma meile kokkuleppe, mille järgi saame oma riiki kujundada nii, et ka aastal 2035 oleks Eesti arenenud iseseisev ühiskond, kus on hea elada. Meie Eesti Vabariik peab olema eliit, mitte elitaarne riik,” ütles ta.

1 Kommentaar
  1. Mida 2 aastat ago
    Reply

    mõtleb Jurka riigi all: riiki tegelikult või ainult valitsust? Tavaliselt räägib ta riigist ikka endast mõeldes.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.