Euroopa Ülemkogu kiitis heaks Ühendkuningriigi väljaastumislepingu ja tulevikusuhete deklaratsiooni

Foto: Jürgen Randma (Riigikantselei)

Brüssel, Belgia, 25. november 2018 – Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid kinnitasid tänasel erakorralisel ülemkogul Ühendkuningriigi liidust väljaastumislepingu ja kiitsid heaks tulevikusuhete poliitilise deklaratsiooni. ELi 27 liikmesriigi juhid kohtusid ka Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajani ning Ühendkuningriigi peaministri Theresa Mayga.

Väljaastumislepingu ja tulevaste suhete poliitilise deklaratsiooni osas saavutatud kokkulepe on peaminister Jüri Ratase sõnul keerukaid olusid arvestades parim võimalik tulemus. „See loob aluse Ühendkuningriigi sujuvale lahkumisele EList ning visandab väga lähedase tulevase koostöö,“ sõnas Ratas. „Väljaastumislepingus on kaitstud Euroopa Liidu 27 liikmesriigi, sealhulgas Eesti huvid. Lepinguga saavad paika kodanike vastastikused õigused ja Ühendkuningriigi rahalised kohustused. Samuti on Iiri saarel tagatud stabiilsus, sest ei teki piirikontrolle Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel,“ lausus Ratas. Peaminister pidas oluliseks, et ELi 27 liikmesriiki on hoidnud läbirääkimistes ühtsust.

„Euroopa Liidu poolt on põhimõtteline heakskiit antud, nüüd ootame järgmist sammu Ühendkuningriigi  poolt – hääletust parlamendis,“ sõnas peaminister Ratas. „Pärast lahkumislepingu sõlmimist on järgnevatel aastatel vaja teha veel palju tööd tulevaste suhete üle kokkuleppimiseks,“ sõnas peaminister.

Ühendkuningriik on ja jääb Ratase sõnul Eestile lähedaseks partneriks ja sõbraks Euroopas ning liitlaseks NATOs. „Meid seob ajalugu ja usaldus, mis põhineb pikaajalisel koostööl Euroopa Liidus ning ühine vastutus Euroopa rahu ja julgeoleku eest,“ lausus peaminister.

„Soovime säilitada Ühendkuningriigiga võimalikult lähedased ja tihedad suhted, eriti välis- ja julgeolekupoliitikas ning kodanike õigustega seotud küsimustes. Samuti tahame võimalikult tihedat majandus- ja digikoostööd,“ lausus peaminister Ratas. „Arvestades meie praegust lähedat kaubandussuhet, soovime jõuda kokkuleppele ka laiaulatuslikus vabakaubanduslepingus,“ ütles Ratas.

Peaminister Ratas lisas, et kuigi Ühendkuningriigi valitsus ja Euroopa Liit töötavad selle nimel, et riigi väljaastumine liidust toimuks sujuvalt, tuleb valmistuda ka leppeta lahkumise võimaluseks. „Loodame kokkuleppe ratifitseerimist. See on nii ELi kui Ühendkuningriigi inimeste ja ettevõtete jaoks parim töötav lahendus. Jätkame ettevalmistusi Ühendkuningriigi lahkumiseks, sealhulgas leppeta lahkumise stsenaariumiks,“ sõnas peaminister.

Ettevalmistused puudutavad eelkõige õigusaktide muutmist ning kodanike, ettevõtjate ja teiste huvigruppide teavitamist eesseisvatest muudatustest. Eestis koordineerib Ühendkuningriigi EList lahkumise tõttu tehtavaid riigisiseseid ettevalmistusi välisministeerium ning Euroopa tasandil Euroopa Komisjon.

1 Kommentaar
  1. Oli 2 aastat ago
    Reply

    kuulda, et mõned kõhklesid, kuid kui Jurka ütles, et “seltsimehed, ei tohi teresat ahistada!”, siis lausa kiseldi, et saaks oma allkiri anda.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.