Oluline on rahva õiglustunne

(Vasakult) Kert Kingo, Urmas Simon, Leo Kunman ja Martin Helme Riigikogu istungil. Foto: Riigikogu kantselei

Eelmisel nädalal arutati Riigikogu istungil Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna algatusel olulise tähtsusega riiklikku küsimust „Vabadusele, õiglusele ja õigusele rajatud riik“.

Meeldiv on see, et põhiettekanded tegid mitmed kunagised ametnikud, nagu
Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalosakonna endine kriminaalasjade uurija, Maksu- ja Tolliameti endine erimenetluse jurist Kert Kingo ja Harju maakohtu kauaaegne kohtunik Leo Kunman. Neid ei saaks mitte keegi seostada erapoolikusega, kuna nad rääkisid minevikuvormis.

Lisaks veel esinesid advokaadibüroo „Tibar ja Partnerid“ vandeadvokaat Urmas Simon ja Konservatiivse Rahvaerakonna parlamendifraktsiooni esimees Martin Helme.

Kert Kingo sõnul on sisekontrolliüksuste töötajad korruptsiooni vastu võitlemisel võimetud. Samas kogeb kodanik oma tegevustes igal sammul korruptiivset käitumist oma õiguste teostamisel või siis nende eest seismisel. On loodud lugematu arv organeid korruptsiooni vastu võitlemiseks ja ennetustööks, kuid seni pole erilisi tulemusi näha. Vastupidi – korruptsioon aina süveneb ja selle ulatus kasvab.

Häda on kõikjal üks – kõik sisekontrolliorganid on oma asutuse või ettevõtte juhi, vallavanema või ministri otsealluvuses. Seega on sisekontrolli töötajad oma tööandjast sõltuvussuhetes. Ühegi asutuse juht pole huvitatud sellest, et tema alluvuses tuleks välja mingi korruptsioonipaise, mis kahjustaks asutuse mainet. Sisekontrolliametnik aga riskib hoopis oma töökoha kaotamisega. Seevastu ongi lihtsam eneseõigustamiseks kiusata mõnda töötajat, otsides põhjusi tema vallandamiseks; seda tihti just otsese ülemuse korralduse või soovi alusel.

Kingo kriitika puudutas ka Politsei- ja Piirivalveametit, otseselt – kriminaalpolitseid, kes alustavat menetlusi isikute suhtes selektiivselt. Ettekandja tõi näiteid ebavõrdsest kohtlemisest: miljonitehing jäi kriminaalasjana alustamata, aga 40 000-eurone võeti menetlusse, sest süüdistatav oli ilma positsioonita ja seetõttu mõjuvõimuta kodanik. Samuti kritiseeris ettekandja prokuratuuri, kes suunavat uurimisi enda tuttavate või valitseva kliki huvides; ent prokuratuuri tööd ei kontrollivat mitte keegi.

Urmas Simon rääkis prokuratuuri juhtivast rollist ja eduka süüdistuse jaoks dokumentide kogumisest alluvast politseiuurija poolt. Tihti jäetakse toimikusse lisamata süüdistatavat  õigustavad tõendid. Kõneleja tõi näite liiklusõnnetuse uurimisest kahe foto najal: ühel fotol on alkopurk, aga teisel, samas tehtul, seda enam pole. Kumb pilt on siis õige ja kumb neist on fabritseeritud? Tegu oli politsei menetluspraagiga, mida prokuratuur polevat märganud.

Samuti värbavat politsei süüdistatavaid „oma agentideks”, et siis karistust kas vähendada või süüdistatav üldse vabaks lasta. Ettekandja soovitas prokuratuuri lahutada kohtueelsest menetlusest. Samuti peaks Simoni sõnul olema prokuratuuri tegevuse üle suurem kontroll.

Marika Tuus-Laul küsis: kelle huvides on käinud nii pikk uurimine ja kohtupidamine Edgar Savisaare üle? (Kuna ettekandja pole selle asjaga seotud, ei andnud ta ka vastust.)

Endine kohtunik Leo Kunman oli  kohtunik ka endise peaministri Indrek Toome kaasuses. Mäletatavasti oli tegu kodanikele väidetavalt alusetult passide väljastamisega. Kunmani kabinetti tuli ENSV-aegne SORVO (sotsialistliku omandi valve osakond) töötaja, nüüd juba KAPO töötõendiga, ja ajas pikalt mesimagusat juttu. Siis pakkus ta hakata kohtunikul KAPO kaastöötajaks ja lubas talle teatud hüvesid, ja soovis, et Toome kaasus lahendataks kohtus neid huvitavas suunas ja kõigepealt jättes süüdistatava vahi alla. Õnneks ei vaadanud tol ajal asju kohtunik üksinda, vaid olid ka rahvakaasistujad, ja koos otsustati Indrek Toome vabastada vahi alt.

See muidugi pahandas tollast KAPO-t, ja järgnesid mitmed alusetud kaebused Kunmani suhtes, lõpuks ka kolm aastat kestnud kohtusaaga ühes kindlustusega seotud autoavariis, kus tsiviilasjast tehti ootamatult kriminaalasi, mille käigus demonstreeriti oma jõudu. Rikuti jõhkralt seadust: kohtuniku kodu otsiti läbi presidendi loata, mida nõuab seadus kohtunike puhul. Kolme aasta pärast mõisteti süüdistatav õigeks, ja kohtunik Kunman jätkas oma tööd kuni pensionileminekuni.

Martin Helme kõne oli üsna propagandistlik, just EKRE ideede kiitmise vaimus. Tema sõnul peaks rahvas saama Riigikohtu kohtunikke valida, kohtunikuamet peaks olema tähtajaline ja tuleks luua ka vandemeeste kohus. Üldmulje kahjuks oli jäigalt deklareeriv ja just EKRE nõudmisi propageeriv.

Läbirääkimistel tegi reformierakondlane Jürgen Ligi EKRE käsitlusi maha. (Tema jutt kõlas: Endine uurija, kes ta on? Ma ei tunne teda! Kas advokaat on see, kes meile õpetusi annab? Nii ei tohiks teha siin saalis! Kuidas tohib üks partei (EKRE) siin oma asju klaarima tulla?)

Endine KAPO juht Raivo Aeg ütles, et kuuldud ettekanded olid masendavad. Esinejate jutt oli tema arvates diletantne. Aeg kaitses tänast õiguskorda ja KAPO tegevust. Tema sõnul olevat need süüdistused nii politsei kui ka prokuratuuri suhtes alusetud.

Kesknädal

37 kommentaari
 1. Üheks 2 aastat ago
  Reply

  omavoli põhjuseks on VASTUTAMATUS ja KARISTAMATUS. Kasvõi valitsuse näitel: tehakse mis pähe kargab ja lüüakse miljardeid rahva raha laiaks aga mitte keegi EI VASTUTA, karistatusest rääkimata. Kui praegu teha audit senistest raiskamistest, saaks me mitu Eesti eelarvet kokku. Sama kehtib mitterahaliste otsuste kohta, oled nagu 4-ks aastaks “valitud”, siis võid kõik need 4 aastat rahva ehk oma valijate peale kusta ja sittuda. Ning pärast taas mitte keegi ei vastuta.
  Olen varemgi rääkinud, et elukorralduse aluste kohta tuleb korraldada rahvahääletus. Hääletagu rahvas need 200 punkti läbi, saaks aluse dpaika. Ja siis peab juba iga valitsusliige neid ka 100% täitma. Ning rahvakontroll (mitte ostetav-müüdav riigikontroll nagu praegu!) saab süüdlased anda erapooletu Õiguskogu kätte, kelle otsus on lõplik. Kuid enne tuleb koostada ka uus karistusseadus, kus on selged karistussätted, mitte laialivalguvad ja tundeliselt eiratavad. Praegu on karistus aastast 15-ni, kuid süüdlane jalutab õige mehena irvitades kohtust välja, sest kuigi kuritegu sai tehtud, jättis keegi kuskile koma panemata ja süüdistus ei lugenud. Kui aga selle teo eest on karistus 5 aastat kinnimaja, siis lähtuda tulebki teost, mitte selle vormistamisest ning kiirkorras tuleb kurjateinu 5-ks aastaks ka puuri pista. Ning loomulikult ei tohi olla mingeid kokkuleppemenetlusi ega ennetähtaegseid vabastusi, see oleks varasema kohtuotsuse tühistamine ja õigluse täissittumine.
  Lõpuks küsimus: kas keskbande annaks käiku uued karistusseaduse alused ja kas keskbande annaks rahvale otsustada, millised peavad olema elukorralduse alused? 100% kindel, et EI! Sest AUSUS ja RAHVAVÕIM pole keskbande poliitpetiste huvides.

  • nii meid tögatakse 2 aastat ago

   Tuletan meelde, kuidas tõsteti käibemaksu ravimite ja tehniliste abivahendite, samuti käibemaksu, raamatutele, perioodika, matuseteenustele, kontsertidele, etendustele jne. Kaotati hambaravi hüvitis, tõsteti haigla voodipäeva tasu, kärbiti haigushüvitisi, tõsteti töötuskindlustusmaksu. Kergitati üldist käibemaksu. Suleti sajad postkontorid ja pangakontorid jne jne. Sisuliselt kärpisime oma majanduse surnuks. Teenuseid vähendati, riik kärbiti õhukeseks. Kõik need maksutõusud põlistatigi.

 2. uskumatu 2 aastat ago
  Reply

  Sorvo mees otsib kohtuniku kodu läbi ilma presidendi loata?!
  Kus me elame?
  Mida tegi Reform meiega!

 3. kapo saab kosti 2 aastat ago
  Reply

  „Mina, Silver Kuusik, palun teil kontrollida Eesti vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi ja välisminister Sven Mikseri tegevuse seaduslikust kavandatava ÜRO rändelepingu vastuvõtmise raames (PS: § 123. Eesti Vabariik ei sõlmi välislepinguid, mis on vastuolus põhiseadusega),“ seisab esitatud avalduses. „President Kersti Kaljulaidi sõnavõtt ÜRO peaassamblee 73. istungjärgul ja välisminister Sven Mikseri sõnavõtud võivad viidata otsesele riigireetmise ja seaduse eiramise soovile, seda enam, et antud välispoliitilisele lepingule allakirjutamise menetlemine pole läbinud EV seaduslikke instantse,“ seisab Kuusiku avalduses kapole.

  • totrused 2 aastat ago

   Me ehitame nn euroopa raha eest totraid asju ja täname, et Jaan Tatikat enam hinges ei ole: Mäo teerist, Kirbla lehmatunnel, Tootsi ülivalgustatud auklik kruusatee, Narva jooksurada, ühegi rongita Koidula piiripunkt ja kahe vettiva lootsikuga Saaremaa süvasadam jne. Kui polnuks Euroopa Liitu, polnuks ka Gruusia häbiväärset alistamist Venemaa poolt ja Krimmi annekteerimist, poleks NATO Euroopa-tiiva desarmeerimist, pagulaste massilist sissevedu jne. See kõik ongi nii. See on see, millest euroskeptikud on rääkinud
   üleeuroopalise piirivalve süsteemi rajamine tähendab seda, et piiri ka tegelikult kaitsvate Ungari piirivalvurite kõrvale pannakse 10 000 sihukest, kes piiri valvata ei suuda,

 4. ekre pläma 2 aastat ago
  Reply

  Jälle ajavad oma jura. Imalik, et Riigikogu seda lubab!?

  • uskumatu 2 aastat ago

   Kuidas on võimalik, et prokuratuur on nii korrumpeerunud?
   Peab Ekrele au andma, et paljastavad ja panevad päid veerema.

 5. ekre teab 2 aastat ago
  Reply

  “Inimene on ikka nii suur siga, kui tal olla lastakse,” lausus parteijuht Mart Helme. Vene mentaliteet dikteerib hirmu vabaduse ees ja hirmu otsingu ees probleemi iseseisvaks lahendamiseks. Vene tsivilisatsiooni alus põhineb vajadusel isakese-eeskostja järele, «isandas, kes tuleb ja otsustab, mida teha». Putin ongi see «isanda» kuju vene Euroopale. «Putin tuleb ja päästab meid, oodake» – see on sõnum, mida päevast päeva formuleeritakse ja tiražeeritakse kogu vene maailmas Solovjovi ja tema Kremli tellijate poolt projektiga Elagu Moskva. Kreml. Putin.

 6. milits ikka võimul veel 2 aastat ago
  Reply

  Kuida saab niimoodi? Värvatakse nuhiks nagu see oli ka vanasti. Pärast jälle pahandused,et olid võõrvõimu teenistuses.
  Kas tõesti midagi teha ei saa?

  • tänased vaikivas 2 aastat ago

   Ametis olevad võmmid on arad ja ei julge midagi kobiseda.
   Ikkagi suur riigipinss tulemas. Milleks riskida. Rahvas on loll ja nii ka kiusame neid, kui kästakse!

 7. ajad ei muutu 2 aastat ago
  Reply

  Siseminister saadeti minema. Varsti läheb ka panga pärast kohtu alla endine minister sm.Ligi. Patud võetakse lahti üksipulkisesti. Finants on kokku varisemas.

 8. midagi ei muutu 2 aastat ago
  Reply

  Kõik jääb nii,nagu oli. Parteid kaklevad veidi ja siis lähevad koos kohvile.
  See kõik on vaid rahva lollitamine. Nemad seal rikkad ja teie siin all vaesed.
  Kõik muu on poliitiline liivakastimäng.
  Ekre naerdakse välja ja lollitamine jätkub. On valimised.

 9. Meie lootused on loojunud. 2 aastat ago
  Reply

  Oleme valmis tänu valedele astuma keskast välja ja liituma EKRE-ga. Ratas, pööra lõpuks nägu ka meie poole. Aitab pensionäridel virelemisest. Kui asi kiiresti ei parane, jääd vähemusse. Tulevik ei ole kaunis, nagu sina lubad. Lubas ka Kallas rikkust ja varastas tohutu hunniku raha. Rahvas aga lubadusi kuhtu ei aja. Sinu lubadustega ju sama.

 10. no on rasvanäod 2 aastat ago
  Reply

  Pildil on ennast tässöönud ülikaalulised mehetükid. Kas sellised äratavad usaldust?
  Ekre oskab ikka valida küll! Sellised komejandid peaks riigikogust minema peksma.
  Jääb mulje, et on igavushäired tekkinud.

 11. savisaart venitatakse 2 aastat ago
  Reply

  Tahavad vanakest eemal hoida valimistest. Äkki kandideerib uuesti?
  Seega, pikendame kohtuskäimist märtsini!
  Merelaevanduse venitame aegumisse. Rahad makstud vist ka?

  • polnud see tark tegu 2 aastat ago

   Oli vaja kokku leppida kompromisspiir, mis oleks
   Eestile jätnud setu külad, võimalik, et
   ka Petseri linna ja Petseri kloostri, kui
   Eesti pool oleks valmis olnud loobuma
   Irboskast. Ent siis kinnitati seto
   kongressil, et meie ei tagane ühestki
   jalatäiest maast ka Irboska taga. Ja nüüd arvame, et olime targad?

 12. valida prokuröre 2 aastat ago
  Reply

  Proksi töö settida ümber. Kohtunikud valida viieks aastaks. Ekre võimule ja sotsid minema ajada. Keskerakond võib edasi olla.

  • seadusetusest 2 aastat ago

   Kui keegi,mees või naine,joob külas olles ennast purju,koju sõites politsei peatab tema juhitud auto ja paneb puhuma ja tulemus kriminaalne joove.See purupurjus juht saab kriminaalkaristuse.Ta rikkus seadust ja muud süüd ei ole.Ta ei teinud kellelegi peale enda tervise kahjustamise viga.Karistus on õiglane.Kui õiguskaitseorganid(uurijad,eksperdid,prokurörid,kohtunikud)rikuvad seaduseid,kusjuures ka inimõiguseid siis see on Eesti Vabariigis täiesti normaalne.Kuidas on see oluline õigusriigi alustalasid sellisesse olukorda sattunud?Miks midagi ette ei võeta?Kas on vaja selle vähkkasvaja väljajuurimiseks revolutsiooni?

 13. Aivar 2 aastat ago
  Reply

  Veganid, ISIS, puukallistajad, vasakpoolsed, keskerakondlased ja muud terroristlikud liikumised tuleb viivitamatult ebaseaduslikeks kuulutada ja mujale universiumisse deporteerida, kus nad võivad omavahel möurata ja inimesi mitte lollitada!

 14. Huvitav 2 aastat ago
  Reply

  huvitav, Kesknädal räägib rahva õiglustundele toetumisest, tema bande klikk aga tegutseb sellele 100% vastu.

 15. Häbi olgu 2 aastat ago
  Reply

  Esmaspäevane EKRE meeleavaldus kiskus väga koledaks, kui ootamatult tungiti kallale piketil sõna võtnud Indrek Tarandile. Raevunud meeleavaldajad tõukasid poliitiku pikali ning jagasid talle jalahoope. Lisaks kostitati Tarandit vängete sõimusõnadega. „Meie olemegi rahvas,” kuulutas üks vihast võbeleva vuntsiga protesteerija Tarandile.

  • Indrek 2 aastat ago

   polnud kutsutud, ta oli sellel koosolekul samasugune migrant nagu need elujõus munnimehed Aafrikast, kes Euroopas kuritegevuse kõrgete näitajate eest hoolitsevad.

 16. Maali maalt 2 aastat ago
  Reply

  Kõige ilusam poliitik on ikkagi Savisaar. Kui meil Edgarit ei oleks, siis tuleks ta lihtsalt välja mõelda, sest olukord ilma Edgarita on lihtsalt mõeldamatu.

 17. Tänane hommik 2 aastat ago
  Reply

  Seda, et Indrek Tarand aeg- ajalt kuskile vindise peaga kohale töllerdab, on vist enamusele Eesti inimestest teada. Viinaviga on tuttav juba ammustest välisministeeriumi aegadest. Nüüd avas ta endast veel ühe ebameeldiva tahu, mida inimesed seni ei teadanud. Tarand kui labane interrinde provokaator ja autundeta inimene. Teda kaitses vaevult jalul seisev teine erakondlane, setu ja samuti Brüsseli joomamees Padar.

  • popsuga tagumikku 2 aastat ago

   Olin ka kohapeal, nii 6-7 m kaugusel ja jälgisin mis toimus. Tarand käitus algusest peale provotseerivalt. Kargas lavale ja kiskus jõuga mikrofoni enda kätte ja karjus oma loosungi: “Eesti rahvas kui te ei taha , et siia sajad tuhanded pagulased tulevad, siis valige sotsid..” Rohkem ta ei jõudnud räusata ja lähedal seisvad mehed võtsid ta käest mikrofoni ja tõmbasid lavalt alla. Rüseluse käigus Indrek libastus ja kukkus, misjärel aidati ta püsti. Peale väikse kõksu jalaga tagumikku kui ta end püsti ajas ei saanud ta mingeid füüslisi lööke. Seejärel talutati ta eemale ja anti politseile üle. Videostki on näha, kuidas veel vaieldi selle üle, et kas ikka nii tohib jne. Ise vaadake. Ma ei tea, kas Tarand oli alkoholi tarbinud või mitte, aga nägin oma silmaga kuidas ta püüdis “taaskord pildile saada” ja seda üsna inetu provokatsiooni abil. Teate mis mõtted mul tulid sellega seoses. Inimene võib olla ka võimust “purjus”, mis on nagu psühhoos ja mis väljendub taolises agressiivses ja provokatiivses käitumises. See on omane psühhopaatilise käitumismustriga inimestele, kes oma võimuambitsioone ellu viies minetavad igasuguse viisakuse ja taktitunde. Tavaliselt peavad nad end “ohvriteks” ja pööravad enda poolt korraldatu teiste vastu. Minu hinnangul oli see lihtlabane provokatsioon, et sihilikult heita miitingule halba valgust ja tekitada taas meedias EKRE vastane “sündmus.” Nii tuleks minu arvates sellesse ka suhtuda. Inimesed miitingul olid valdavalt rahulikus ja rõõmsas meeleolus, visati nalja ja mingeid agressiivse käitumise märke ei täheldanud.

  • Indrekust tegelikult 2 aastat ago

   Lugedes blogi ja massimeedia pealkirju, siis tundub, et poliitikud üks peavool teab juba TÄPSELT ilma politsei uurimiseta, kes kelle kallal vägivallatses.
   Videot tervikuna vaadates vägivallatses euroametnik Tarand lihtsate inimeste kalla, kui trügis lavale ja võttis mikro käest, mida tagasi ei andnud. Siis viskus pikali, et näitemäng oleks täiuslik. Sellised rahvavaenlased ja ennast täis inimesed esindavad lihtsat tahvast lihtsa rahva enda maksude eest. Hullumeelsus on popp ja kellegile kasulik! Brežnevi ajad on tagasi, kus võis ainult arvata, miks seda kummalist meest koos jõuguga eliidiks kutsuti….

  • sots 2 aastat ago

   Sotsid oleksid vabalt võinud valitsusest lahkuda. Aga küllap nad taipasid liiga hilja v ütles proua president neile, et see pole hea mõte, sest järgmisel korral neid niikui nii valitsuses ei oleks. Seega tuli kiiresti midagi muud välja mõelda, et päästa, mis päästa annab. Jah, ratas tegi jällegi vea kui otsustas sotse ja isamaalasi lepitama hakata. Ta pidi ometi mõistma, et nood omavahel kokku ei lepi! V tahtiski seisu sinna ajada kus see praegu on — endalt vastutust ära. las peresident lahendab asja v riigikogu. Päris huvitav oleks näha, kas kõik keski liikmed toetaksid lepet? Praegu tundub, et leppe vastuvõtmine tuleb IGA HINNA EEST läbi suruda.

 18. Tänasest arutelust 2 aastat ago
  Reply

  Õiguskantsler Ülle Madise, elukutseline Setu. Ei muutu ka automaatselt tavaõiguse normiks…kui lugeda Soraineni analüüsi siis peale järgnevaid otsustusi/hääletusi ÜRO-s võib muutuda.
  ” Ränderaamistiku…tehniline täitmismehhanism eeldab laialdasi muudatusi siseriiklikus seadusandluses või uue seadusandluse väljatöötamist…”
  See, et tädi õiguskantsler ütleb (ilma argumentatsioonita), et see nii ei ole, ei ole eriti tõsiseltvõetav…

 19. Rahva kannatus on katkemas. 2 aastat ago
  Reply

  Meile pidevalt on valetatud. Kuulates peaministrit, siis me kuulume heaolu riikide ridadesse. See on ju laus vale. Meil ei ole majanduse edu ollagi. Tõstetakse ja mõeldakse välja uusi makse ja see ongi siis majanduse tõus. Maksudega tõstame siis majandust ning peegeldame väljapoole riiki edumeelselt. Riigi palgal olevate inimeste töötasud tõstetakse taevani. Sellega siis keskmine töötasu just tänu kurnajatele pidevalt tõuseb. Vaikime maha nälgivad inimesed, lapsed ja ebaõigus riigis. Meil oli lootus Savisaarel kuid tema valedega taoti maa sisse. Seda tegid ju meie valitsejatest vargad ning kaabakad. Õigusorganites istuvad kasuahned prokurörid ja kohtunikud. Enam rahvas ei küsi, “kas tahtsime seda riiki”, ei tahtnud ja seda juba suurem osa rahvast pettunud. Meil istus ministrina ja valitseva jõuna inimene, kellele ei oleks tohitud kadakontsust anda. Nüüd lahkus ametist ” tervise pärast” . Seegi hea, et saime ju paadunud punaste perekonna liikmest lahti. Nüüd karjume ja süüdistame Venemaad. No on ikka halvad, et tegid säru Ukraina laevadele. Jälgisin toimuvat ja Ukraina ise tunnistas, et sisenesid nende laevad Venemaa vetesse. Nemad olevat ette teatanud, et tulevad sisse. Ratas aga kutsub kokku erakorralise pundi asja arutama ja paneb ette karistada sanktsioonidega Venemaad. Miks te süüdistate? Süüdistage provokatsioonis Ukrainat. See oleks õiglane. Häbi meie valitsejate pärast. Ma ei imesta kui Vanamaal süüdistutest saab villand ja tulevad
  meid karistama. Kes siis meie valitsuse liikmetest vastutab? Ei keegi nagu see on alati olnud.
  Rahvas elab halvasti. Valetamine, kaabaklus ulatub taevani ja siis õhutatakse rahvast naabritega tülli. Kui sõjaks läheb, ei astu oma “õnnelikku” elu eest võitlema töölised, keda pidevalt kurnatakse. Mille nimel surra?
  Meie riigis on pidevalt midagi valesti. Ratas tõstab makse ja sama protsent tõuseb majandus. Kasu saavad ainult valitud. Kaua see jätkub. Meie valitsejad prassivad. Raha ei ole? On ja piisavalt. Prassimisele tuleb teha lõpp. Ehitame kalleid kontoreid, raudteed jne. Kallid valitsejad. Meid valitsenud valitsustel ammu aeg vanglates aega veeta. Vanglate ehitusega edestame ammu teisi riike. Praguseks inimeste lootust õhutab EKRE. Nemad räägivad just seda mida rahvas vajab. Rehvid lubasid meid õnnele viia ja praegune valitsus lubab sama. Palud inimesed surevad õnne maitsmata vaid näljastena koputades Peetruse väravale. Kas see on õiglane? Ka järgmise aasta eelarvega võib taguotsa pühkida kuna see ei teeni rahvast. Seda rahvast, kes oma raske tööga laseb ennast lüpsta ja ilusatel külluses elada.

 20. Vaadake pildilt 2 aastat ago
  Reply

  enesega rahulolevad rasvunud , naeratavad ja õnnelikud näod üleolevalt vaatavad meid.

 21. Aivar 2 aastat ago
  Reply

  Rahva Kannatus On Katkemas…
  Väga huvitav? Milline rahvas tahab mingisuguste puutinitega ühte heita? Vastus sellelt samalt “rahva esindajalt!: …savisaar oli hea, keda alusetult süüdistatakse jne. selline rahvas siis

 22. eelmisele 2 aastat ago
  Reply

  Otse öeldud, et kui kõik tahavad paremat elu, on Putini inimene. Seda saab kirjutada ainult Tarandi sugune provokaator.
  Orjusele tuleb lõpp nii või teisiti. EKRE ju räägib tõde.

  • ekre tõde 2 aastat ago

   Seega tegi ekre kõigile teatavaks oma fašistliku erimeele!
   Eks nüüd on vast inimloomade silmad rohkem lahti pruuni katku ees.

 23. tulge ometi mõistusele! 2 aastat ago
  Reply

  See, et Tarand lakku täis peaga mikri jõuga haaras ja röökima läks, pole ammugi viisakas. Kaine peaga ta niimoodi ei tee. Politsei on tema erakonna oma ja muidugi tunnistati poisu kaineks.
  Nii see on ja seda kinnitab ka see artikkel siin politsei tegelikkusest. Hullem joodik oli see, kes teda alkoholist punetava näoga kaitsta püüdis. Ka tema on oma erakonna suursaadik seal kaugel Brüsselis.
  Seda esiteks.
  Teiseks. Ekre on pätikamp ja mõistusega inimene ei tiku nende keskele. Ei otsi nendega tüli,sest peksa saab niikuinii! Sedasi ka juhtus. Ekre kasutas seda kõike nüüd enese kasuks ära ja kahjuks jäi rahva eest võitjaks. Kas seda tahtis Sotsiaaldemokraatia? Paistab küll naamoodi!

 24. Ekre avaldas 2 aastat ago
  Reply

  “Tema alustas vägivallatsemisega. Ta väänas minult mikrofoni käest ära. Ta võib ju käia käsi kaelas ringi nagu isamaasõja veteran, aga fakt on see, et mingeid tegelikke kehalisi vigastusi tal ei ole,” avaldas Helme. Ekrelane ei usu, et Tarand eilse intsidendi tõttu valijaid juurde saaks, kuigi ürituse fookuselt tähelepanu eemale tõmbamine tal kahtlemata õnnestus.
  Elagu isade maa!

 25. räägime asjast ka 2 aastat ago
  Reply

  Eesti Õigusbüroo juristi Merike Roosilehte pani imestama asjaolu, et politsei taolises olukorras inimesi ei aita. “Kujutage nüüd ette, et teil on külalised ja lähete kodu lähedal asuvasse toidupoodi. Tagasi tulles aga ei lase tuttavad teid enam koju, mõne aja pärast on vahetatud ka ukselukk ning ongi kõik – jäätegi tänavale. Täpselt nii meie kliendiga juhtus ning on tõesti kummaline, et politsei taolises olukorras inimesi abistada ei suuda ning tuleb oodata kohtuotsust, mis teadupärast võtab aega,” sõnas Roosileht.
  Roosileht lisas, et kõige tipuks on korteris resideeruvad inimesed ühe toa ka välja juba üürinud, ehk siis teenivad võõras korteris tõenäoliselt renditulu. “Oleme politsei abi korduvalt palunud, kuid politsei seisukoht oli pehmelt öeldes jahmatav – nende arvates peaks korteris ruumi jaguma ka omanikule,” sõnas ta.

 26. Videolt nähtu. 2 aastat ago
  Reply

  Nägin Padarit ja minu arvates ka see mees oli kõvasti jommis. Olen teda näinud varem ja nii tohletanud ja kõikuvat kuju ma näinud ei olnud. Olen temast lugu pidanud. Nüüd aga see küsitav.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.