Aabi sõnul jätkub riigipalgaliste töökohtade Tallinnast väljaviimine

Foto/allikas: Jaak Aab/Facebook

Kolmapäeval Põlvamaad väisanud riigihaldusministr Jaak Aab kinnitas, et jätku riigipalgaliste töökohtade pealinnast väljaviimine.

Aabi sõnul on eesmärk, et kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvaid ja hea palgaga ametikohti oleks ka väljaspool Tallinna. „Kuna valitsus asub väljaviimise edasist kava arutama hilissuvel, on praegu oodatud ettepanekud selle kohta, milliseid asutusi või üksusi võiks olla realistlik piirkondadesse viia,“ ütles Aab.

Samal ajal soodustakse ka riigiametnike kaugtöötamist, et võimaldada inimestele töötegemist oma kodupiirkonnas. „Näen, et nende meetodite abil on koostöös omavalitsustega võimalik arendada Kagu-Eesti elutingimusi nii, et kohalikel inimestel oleks kodulähedal enam töövõimalusi ning et seeläbi säiliks nende jaoks piirkonnas elamise atraktiivsus,” ütles Aab.

Omavalitsusjuhtidega kohtumisel räägiti ka riiklikest toetustest, Kagu-Eesti programmi toetusmeetmetest ja haldusreformijärgsetest väljakutsetest, millega omavalitsused silmitsi seisavad. „Viimased aastad on omavalitsuste jaoks möödunud muutuste keerises ning nüüd vajavad nad rahulikku tööperioodi, et uute oludega kohaneda ja vald tervikuks vormida,“ ütles minister Aab.

Uut reformi piiride muutmiseks valitsusel plaanis ei ole. „Küll aga kaalume omavalitsuste vabatahtliku ühinemise toetamist.“

Rahandusministeerium soovib olla kohalike omavalitsustele toeks nende ühistegevuse võimekuse tugevdamisel, maakonna ulatusega ülesannete ühiseks täitmiseks ja arengu kavandamiseks. Piirkonna arengu toetamiseks on riik kavandanud Kagu-Eesti programmi, mille raames planeeritakse toetada Kagu-Eesti ettevõtluse arengut, koostöös omavalitsustega Kagu-Eesti spetsialistide eluaseme korrastamist ning Kagu-Eesti piirkonna mainekujunduse tegevusi.

Esimene Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetuse taotlusvoor planeeritakse avada käesoleva aasta juulikuus. Spetsialistide eluasemete korrastamise toetusmeede on Kagu-Eesti kohalikel omavalitsustel planeeritud avada oktoobrikuus. Lisaks toetatakse Kagu-Eesti programmi raames Kagu-Eesti piirkonna mainekujunduskava väljatöötamist ning tegevusi.

Mainekujunduskava on plaanis maakondlikel arendusorganisatsioonidel ühiselt välja töötada 2019. aasta lõpuks, et järgmisel aastal juba alustada planeeritud tegevuste elluviimisega.

Kagu-Eesti piirkonna majandustegevuse toetamiseks on valitsus otsustanud aastateks 2019–2023 eralda neli miljonit eurot. Eesti regionaalarengu strateegia elluviimiseks eraldab riik perioodil 2014–2020 regionaaltoetusteks kokku ligikaudu 324 miljonit eurot.

Lisaks külastas minister ettevõtet Ahja moodulahi, kus peamiseks jututeemaks oli teede olukord Eestis ja ühenduste parandamine. „Ettevõtja vajab Eesti-siseseid korralikke ja toimivaid ühendusi oma toodangu ekspordi arendamiseks,“ nimetas minister Aab ettevõtjate jaoks olulist teemat.

BNS

2 kommentaari
 1. Riigiametid 1 aasta ago
  Reply

  tuleb viia sellistesse kohtadesse: Saatse, Ruusmäe, Saru, Naha, Kasepää, Permisküla, Soonurme, Viivikonna, Sirgala.
  neist paljudes on korterelamud olemas, vaja vaid pisut kõbida.

 2. Kaera.Kaarel 1 aasta ago
  Reply

  A kuda ma sõnna soan, kut mul menna tarvis ühte sihantsesse ametisse.???
  Kui just Tallinna linnast es oo, siis tuleb kõiksepealt ikke Tallinna sõita, autot mul põle, Tallinnas hotelli peal
  elamine tellida, restos lõunat süia ja järgmine päev algab sõs reisimine senna kohta kuhu ametnikud viidi.
  Mes aaks ma senna jõuan, es tää, ses tuleb sial ka katusealune ööseks otsida ja süia ja muud kohta…
  Tagasi sammamuudu. Jõle kalliks läeb see minusuguselle. Aa kodun koerad ,kassid, kanad nälgas see aeg.
  Sest voata, kulla minister, meie raudruunad saavad sõita aint verikaalselt läbi Eesti, mitte horisontaalselt, et võrgustik oleks ja võimalus mistahes maakonna punktist teise maakonda saada. Vot see oo se küssimuss.,hää härra.
  Tia kustkohast ma siandse raha ja aja võtan ? Minusugune mats ei oska arvutit koa ja reisidagi soan siinmaal, sest eesti keel mul aint selge oo.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.