Ratas kõneles telefoni teel Euroopa Komisjoni tulevase presidendi von der Leyeniga

Ursula von der Leyen

Stenbocki maja, 12. august 2019 – Peaminister Jüri Ratas arutas täna telefonivestluses Euroopa Komisjoni tulevase presidendi Ursula von der Leyeniga koostööd ja järgmise komisjoni poliitilisi prioriteete. Samuti tulid jutuks kliimaküsimused ning mahukad energia- ja transporditaristu projektid. Peaminister Ratas kutsus von der Leyenit Eestit külastama.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Ursula von der Leyeni esile tõstetud teemad, nagu kestlik majanduskasv, kliimamuutustega võitlemine, digitaliseerimine, julgeolek ning maailmas ühiste huvide eest seismine ka Eesti jaoks aktuaalsed ja olulised. „Euroopa Komisjonil on väga oluline roll paljude teemade eestvedamisel, mis mõjutavad otseselt kõigi meie inimeste igapäevaelu nii praegu kui ka aastakümnete pärast. Olgu nendeks küsimusteks siis väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine, sotsiaalõiguste samba rakendamine, demokraatlike protsesside tugevdamine või euroopaliku eluviisi kaitsmine,“ lausus peaminister. Ratas tõstis esile ka Euroopa Komisjoni tulevase presidendi soovi tagada Euroopa Liidu digitaalajastule vastav majandus ja tugevdada meie kõigi küberjulgeolekut.

„Toetan väga tulevase komisjoni presidendi soovi keskenduda põhjalikumalt kliima- ja keskkonnapoliitikale. Eesti ametisolev valitsus on seadnud samuti need küsimused oma poliitiliseks prioriteediks ning tegelenud kliima- ja keskkonnateemadega enam kui ükski varasem Eesti valitsus oma esimese saja päeva jooksul. Nagu ka Ursula von der Leyen ütles, peame selles vallas tegutsema euroopalikult ühtselt,“ sõnas Ratas.

Ratas ja von der Leyeni arutasid ka Eesti kandidaati tulevase Euroopa Komisjoni voliniku ametikohale.

Olulise teemana puudutasid Ratas ja von der Leyen veel Balti riikide jaoks tähtsaid energia- ja transporditaristuprojekte. „Usun, et nii Rail Balticu rajamine kui ka Eesti, Läti ja Leedu elektrivõrgu sünkroniseerimine Euroopa mandriosa võrguga 2025. aastaks on ka järgmise Euroopa Komisjoni koosseisu jaoks jätkuvalt väga olulised,“ lausus peaminister Ratas ning pidas tähtsaks projektide rahastamise jätkumist ELi järgmisest eelarvekavast aastatel 2021-2027.

„Balti elektrivõrgu sünkroniseerimine Euroopa mandriosaga on energialiidu jaoks üks võtmeprojekte. Samuti on see oluline nii Eesti, Läti ja Leedu kui ka terve Euroopa energiajulgeoleku seisukohast,“ märkis Ratas. „Rail Balticu rajamine on meie jaoks sajandi transpordiprojekt, mis võimaldab meil saada reaalselt osaks Euroopa siseturust. See on oluline meie paremaks majanduslikuks ja poliitiliseks lõimumiseks Euroopaga ning ka meie regiooni julgeolekule,“ lausus peaminister.

Veel oli telefonivestluse üheks teemaks Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumine.

1 Kommentaar
  1. Kahjuks 2 aastat ago
    Reply

    tegi Jurka sel kohtumisel ränga vea – ta tegi Ursule silma!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.