MKM ja Tallinn kaaluvad Harjumaale ühtse ühistranspordi piletisüsteemi loomist

Foto: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

10.10.2019

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart allkirjastasid koostöömemorandumi, millega lepiti kokku põhimõtetes, millest lähtutakse Tallinna regiooni liikuvuse edasisel planeerimisel.

Ajaloolises Tallinna trammidepoos toimunud allkirjastamisel leppisid Tallinna linn ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kokku ühises eesmärgis vähendada Tallinna regiooni transpordist tulenevat negatiivset mõju keskkonnale ning rõhutasid ühtsetel alustel liikuvuse planeerimise olulisust, mis ei takerdu omavalitsuste piiridesse.

Pealinna ja selle lähiümbruse transpordi CO2 jalajälg on ligikaudu pool kogu Eesti transpordi keskkonnasaastest, mistõttu on siin piirkonnas kõige tulusam säästvasse liikuvusse investeeringud teha. Majandusministeerium toetab seda omalt poolt ning lähtub memorandumis kokku lepitust järgmise perioodi Euroopa Liidu toetusfondide rahastuse jagamisel.

Minister Aasa hinnangul on koostöö tegemine oluline, et pendelrändajatel oleks võimalikult lihtne liigelda olenemata omavalitsuste piiridest. „Peame arvestama, et üha kasvava rahvaarvuga piirkonnas ei saa autode hulk enam nii jõudsalt tõusta, kuna muidu lihtsalt ei pea taristu vastu. Mul on hea meel, et Tallinna linnavalitsus näeb, et väljakutsetele tuleb koos vastu minna,“ lisas Aas. Eesmärgi täitmiseks analüüsitakse erinevaid stsenaariumeid liikuvuse parandamiseks ning pole välistatud, et tulevikus luuakse Harjumaa liikuvuse koordineerimiseks ühendamet. Sealhulgas tuleb analüüsida ühtse ühistranspordi liinivõrgu ja piletisüsteemi loomist Tallinna regioonis.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul vajab pealinnaregioon koordineeritumat koostööd, et tagada infrastruktuuride parim jaotus ja haldamine, tõstes seeläbi ka piirkonna konkurentsivõimet ja sotsiaalset sidusust. „Tallinna ümbritsevad rõngasvallad ning nende elanikud on tugevalt seotud pealinnaga ja vastupidi. Sellest tuleb Tallinnal lähtuda nii linnaplaneerimisel, teede-ehitamisel, ühistranspordi arendamisel kui ka transpordivõrgustiku ühildamisel,“ tõdes Kõlvart. „Seda oleme arvestanud ka peagi valmiva Reidi tee puhul, mis mõjutab otseselt ka näiteks meie lähivalla, Viimsi elanike liikuvust ning samas säästab sujuv sõidurežiim ka keskkonda.“

Keskkonnaeesmärkide saavutamiseks ja regiooni hea ühenduvuse tagamiseks on oluline luua häid alternatiive autostumisele, suurendada ühistranspordi ja aktiivsete liikumisviiside kasutust ning parandada eri transpordiliikide sidusust ümberistumisvõimaluste arendamise kaudu. Ühiselt arendatakse välja turvaline jalgrattateede võrgustik, mis võimaldab paremini Tallinna linnaosade vahel liigelda ning mis ühildub ka Harjumaa jalgrattateedega. Lisaks soovivad linn ja riik muuta ühistransporti kiiremaks ja konkurentsivõimelisemaks ning edendada trammiliiklust.

Visiooni elluviimiseks luuakse Tallinna regiooni liikuvusnõukoda. Nõukoda hakkab välja töötama tegevuskavasid ja teeb selgeks investeeringuvajadused 2021–2035 aastateks, et jõuda allkirjastatud eesmärkideni Tallinna piirkonnas.

Linna ja riigipoolsele kokkuleppele järgneb ettepanek teistele huvitatud Harjumaa omavalitsustele memorandumiga liitumiseks.

2 kommentaari
  1. Kas 1 aasta ago
    Reply

    pealkiri ikka vastab tegelikkusele? Eesmärgiks pidi olema ju TASUTA ühisevud kogu Eestis, seega saab ka jutt olla mitte ühtse piletistamise loomisest, vaid sellest loobumisest.

  2. Viga 1 aasta ago
    Reply

    Õige on ühisvedu.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.