Aab esitab kinnitamiseks uue ametnikueetika nõukogu koosseisu

Jaak Aab

Riigihalduse minister Jaak Aab esitab valitsusele kinnitamiseks uue ametnikueetika nõukogu koosseisu.

Eetikanõukokku kuulub viis kuni kuus avalikus teenistuses olevat ametnikku ja kolm kuni neli mitteametnikust eksperti, kellest üks peab olema endine ametnik, edastas rahandusministeerium.

Ettepaneku kohaselt on eetikanõukogus esindatud valdkonna asjatundjad ministeeriumidest ja valitsusasutustest: rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov, justiitsministeeriumi asekantsler Kristel Siitam-Nyiri, häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela, politsei- ja piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler, põhiseadusliku institutsiooni esindajana Riigikontrolli nõunik Airi Mikli ning kohaliku omavalitsuse esindajana Tartu linnavalitsuse linnasekretär Jüri Mölder.

Avaliku teenistuse välistest ekspertidest on eetikanõukogusse kaasatud avaliku arvamuse, meedia ja kommunikatsiooni ekspert Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm, avaliku teenistuse eetika ekspert Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi lektor Leno Saarniit ning endine kõrge riigiametnik ning praegune Eesti Interneti Sihtasutuse juhatuse liige Heiki Sibul.

Avalikus teenistuses olevatest ametnikest eetikanõukogu liikmete määramisel arvestatakse, et esindatud oleksid erinevate ametiasutuste ametnikud. Eetikanõukogu põhineb avaliku teenistuse eneseregulatsioonil ja seetõttu moodustavad selle koosseisuenamuse teenistuses olevad ametnikud.

„Eetikanõukogu eesmärk on tugevdada ametnike põhiväärtusi ja ametnikueetikat,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Nõukogu liikmete määramisel lähtusime kolmest kriteeriumist – isiku autoriteetsus, laitmatu maine ja kogemus avaliku teenistuse eetika küsimustes. Nõukogu liikmete seas on esindatud nii avaliku kui erasektori valdkonna eksperdid ning asjatundjad.“

Ametnikueetika nõukogu alustas tööd 2013. aastal ja valitsuse kinnitamisel alustab tööd kolmas koosseis. Samas pole nõukogu pole juba pool aastat saanud tööd teha, kuna nõukogu volitused lõppesid juunis, kuid uus nõukogu koosseis on tänini kinnitamata.

Eetikanõukogu tegeleb ametnikueetika teemaga laiemalt, tõlgendab ametnikueetika koodeksit ja annab sellel teemal vajadusel seisukohti. Eetikanõukogu nõustab ka ametnikke ja asutusi ametnikueetika üldistes küsimustes ning aset leidnud juhtumite korral. Eetikanõukogu juhendmaterjalid ja seisukohad on soovituslikud.

BNS

1 Kommentaar
  1. kes loovad eetikat? 1 aasta ago
    Reply

    JA MILLELE TOETUB AMETNIKUEETIKA KUI MEIL PUUDUB ÜLDSE EETIKA???- KÕRGEETIKA, MIS SÜNNIB KÕRGUSUNDITEST, FILOSOOFIAST JA TÄNAPÄEVAL KA TIPPTEADUSTEST . SELLEST SAAB TAVA, MIS ON ALUSEKS RAHVAMORAALILE JA JRIIDIKALE JA NEED OMAKORDA AMETNIKUEETIKALE.
    SEE, MIDA 3 MEEST LAUA TAGA OTSUSTAVAD ON JÄÄNUKITE JÄÄNUK 10 KÄSUSTm RIBADEKS KULUNUST JA AMMU TÄIENDAMIST VAJAVAST, KUID SIISKI VEEL VAPRALT LÄÄNE;AAILMA VILETSAID OMA URJAL KANDMAS. PEIDETUNA SEADUSTESSEm KOMMETESSE ,- NII SUUR VÄGI ON POSITIIVSEL st. POSIT. ARENEVAL /mida krislus omas ajas oli/KÕRGUSUNDIL-TEOLOOGIAL FILOSOOFIAL /mitte tänapäval filosoofia nime all targutamisel /USUNDL., MIS SÕNNITAB KÕRGEETIKA.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.