Kliima- ja energiakomisjon arutas põllumajanduse valdkonna kliimameetmeid ja rohetehnoloogiate arendamist

Foto: Riigikantselei

Stenbocki maja, 8. jaanuar 2020 – Valitsuse kliima- ja energiakomisjon sai täna ülevaate põllumajanduse kliimameetmetest ja rohetehnoloogiate arendamisest.

Peaminister Jüri Ratase sõnul ei jää kliimapöördest puutumata ükski sektor ning majanduskonkurentsis püsimiseks tuleb targalt tegutseda kohe. „Me peame uuendama oma majandust ja arendama tehnoloogiaid nii, et see tooks kasu kõigile. Põllumajandus peab muutuma keskkonnahoidlikumaks ning rohetehnoloogiad peavad saama meie tuleviku majanduskasvu vundamendiks,” sõnas peaminister Ratas. Ta rõhutas, et juba tänavuse riigi eelarvestrateegia arutelul peab väga tugevalt arvestama kliimapoliitikaga.

Kliima- ja energiakomisjon arutas kasvuhoonegaaside vähendamist põllumajandussektoris.

Maaeluministri Arvo Alleri sõnul avaldavad kliimamuutused põllumajandussektorile järjest suuremat mõju. „Samas saab põllumajandussektor omalt poolt anda panuse, et kliimamuutusi leevendada ja nendega kohaneda. Eelkõige on seda võimalik teha läbi happeliste muldade neutraliseerimise, sõnnikukäitluse parendamise, taastuva energia kasutamise ja energiasäästu ning täppisväetamise. Selleks, et hinnata olukorda põllumajandusettevõtetes ja hinnata erinevate praktikate ja tehnoloogiate mõju kliimamuutustele, tuleb läbi viia auditeid, uuringuid ja pilootprojekte. Kõigi nende väljakutsetega toimetulekuks vajab põllumees ka olulist riigi poolset tuge,” lausus Aller.

Riigi eelarvestrateegia aruteludeks valmistab maaeluministeerium ette täpsema kava, milliseid investeeringuid on sektoris selleks vaja.

Keskkonnaministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium andsid komisjonile ülevaate rohetehnoloogiate terviklikust arendamisest. Investeeringud sellesse valdkonda aitaksid kaasa keskkonnahoidlike lahenduste arendamisele ja kasutusele võtmisele teaduses ning ettevõtluses.

Keskkonnaminister Rene Koka sõnul motiveerib rohetehnoloogia arendamine maksimaalselt ära kasutama taastuvaid materjale ja energiaallikaid. „Eestil on eeldusi, et uute lahenduste väljatöötamisega silma paista ka rahvusvahelisel tasemel. Meie tugevus on nutikus ja ülemaailmsed edulood IT valdkonnas, samuti puhas elukeskkond ning keskkonda väärtustavad eestlased. Riigipoolne läbimõeldud rohetehnoloogiate meetmepakett aitab headel ideedel realiseeruda,“ ütles keskkonnaminister.

Keskkonnaministeerium valmistab koostöös teiste ministeeriumidega selle aasta riigi eelarvestrateegia protsessiks ette tervikliku rohetehnoloogia meetmepaketi ettepaneku.

Kliima- ja energiakomisjoni juhib peaminister ning selle alalised liikmed on keskkonnaminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, haridus- ja teadusminister, kaitseminister ja välisminister. Oma ettepanekud esitab komisjon valitsuse istungile või kabinetinõupidamisele.

Sel korral osalesid istungil lisaks tavapärasele koosseisule maaeluminister ning väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister.

2 kommentaari
 1. Puhas 2 aastat ago
  Reply

  sõnamulik kõikidelt. Varsti saab veeb sellisest risust küll täis. Laari Mardi õnneks.

 2. davai,davai! 2 aastat ago
  Reply

  Miski ei ole lõpmatum kui inimlik lollus. A. Einstein
  Selle rohetehnoloogiaga saate lahti muldadest täielikult /eesti mullad sisaldavad 5 korda vähem mikroelemente kui Itaalia näit./,väikeolendtest, loomadest-lindudest, putukatest,konnadest, bakteritest jne. ( enamik neist leiab ennast masina lõiketerade vahelt või rohurulli pressituna , nüüd siis lisame põletusahjud ) samuti vetest. ja kui see kõik ahju ajada või traktoriõliks tossutada 4 realistel maanteedel – siis õhust ka rohkem.
  laske aga käia !

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.