Valitsus toetas sotsiaalministri töörühma ettepanekuid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

Vabariigi Valitsuse istung

Valitsus kiitis heaks sotsiaalminister Tanel Kiige juhitud ametkondadeülese töörühma ettepanekud koroonaviiruse edasise leviku tõkestamiseks. Abinõud puudutavad muuhulgas riskipiirkonnast tulnute kontrolli, terviseameti staabi laiendamist ning juhiseid elanikkonnale, asutustele ja ettevõtetele. Täiendavaid abinõusid plaanib valitsus arutada järgmisel kabinetinõupidamisel 5. märtsil.

„Eesti ametkonnad on teinud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seni pühendunud tööd, mida kinnitab ka WHO tunnustus meie reaktsioonile esimese nakatunu puhul. Kindlasti peame veelgi enam pingutama olukorra selgitamisel ja võimalike ohtude kohta tasakaalustatud info jagamisel, sest viiruse levikule lisaks võib kahju sündida ka põhjendamatust hirmust ning eelarvamustest,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

„Kindlasti väärib esile tõstmist meie seni teadaolevalt ainukese nakatunud kaasmaalase vastutustundlik käitumine, kes pöördus viirusekahtluse korral ise meedikute poole. Tänu sellele sai tema nakatumine diagnoositud ning ta ise kiiret ning asjatundlikku abi,“ lisas peaminister.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul töötab valitsus ja kogu ametkond selle nimel, et ennetada suuremaid probleeme, mida haiguse laiem levik endaga kaasa tuua võiks.  „Riik lähtub põhimõttest, et inimeste tervise kaitsmine on kõige olulisem,“ rõhutas sotsiaalminister Kiik. „Eestis on tehtud üle 70 testi ning hea meel on tõdeda, et olukord on stabiilne ja teadaolevalt uusi nakatunuid ei ole lisandunud. Samas peame riigina olema valmis ka halvemaks olukorraks ja vastavaid ettevalmistusi tuleb teha juba täna.“

Vastavalt töörühma ettepanekutele toetas valitsus reisijate tervisliku seisundi monitoorimiseks termokaamerate ülesseadmist lennujaamas ja vanasadamas. Politsei- ja piirivalveamet jälgib lennujaama ja sadama kaudu riiki sisenevaid reisijaid, et tuvastada riskipiirkonnast saabujaid, kelle puhul rakendada peale termokaamerate vajadusel ka tervisekontrolli.

Valitsus toetas töörühma ettepanekut paigutada lennujaamadesse, sadamatesse, bussijaamadesse, haridusasutustesse ja teistesse avalikesse asutustesse ning ettevõtetesse täiendavalt desinfitseerimisvahendeid.

Riskipiirkondadest tulnutel soovitab riik vastavalt töörühma ettepanekule, võimalusel ja vajadusel olla kaks nädalat kodus ning võimalusel koostöös tööandjaga leida võimalus kaugtööks. Selle võimaluse puudumisel ja haigustunnuste ilmnemisel saab inimene pöörduda enda perearsti poole, kes hindab terviseseisundit ja vajaduse korral väljastab töövõimetuslehe.

Valitsus toetas terviseameti soovitust riskipiirkonnast tulnud lastel kahe nädala jooksul võimaluse korral mitte minna kooli/lasteaeda, vaid jätkata sel ajal õpinguid kaugõppes. Igal haridusasutusel on õigus langetada kaalutletud otsus ja teha vajalikke muudatusi õppekorralduses.

Valitsus toetas välisministeeriumi ja terviseameti reisisoovitusi mitte reisida riskipiirkondadesse. Eesti elanikel soovitab riik vaadata üle enda reisiplaanid ning teha kaalutletud otsuseid.

Sotsiaalminister Tanel Kiik avaldas heameelt, et töörühma ettepanekud valitsuse toetuse said. „Tegemist oli väga laiapõhjalise ettevalmistusega, millest võtsid osa enamik ministeeriume, terviseamet, ravimiamet, haigekassa, politsei- ja piirivalveamet, päästeamet. Ettepanekute välja töötamisel kohtuti lisaks Tallinna Sadama ja Lennujaama esindajatega, Tallinna haiglate, kiirabi, perearstidega, täiendavalt arutati vajalikke abinõusid apteekrite esindajatega ning ravimitootjate ja hulgimüüjatega,“ kinnitas minister.

Täiendavate abinõude rakendamist arutab valitsus järgmisel kabinetinõupidamisel, 5. märtsil.

Pidevalt uuenev lisainfo koroonaviiruse kohta Eestis: www.terviseamet.ee

1 Kommentaar
 1. ! 11 kuud ago
  Reply

  Põhjendamatu hirm ja eelarvamused ei nakata Itaalias ja Iraanis inimesi. Ka neil oli alguses 1 haige.
  MIKS ainult lennujaamas ja vanasadamas.??? Kui turukaup tuleb Eestisse Venest rongide ja autodega st. kaasas inimesed kes on puutunud kokku kauba müüjatega.,mis tuleb Hiinast, Iraanist, Itaaliast, Krekast.
  Termokaamera ei aita kui peiteaeg 2 nädalat või 2 kuud.
  Mitte võimalusel ei tule olla 2 nädalat kodus vaid SUNDUSLIKULT ja 3 nädalat.
  Mitte reisisoovitusi ei tule teha vaid piirid kinni.
  Viisakalt võiksite mulle maksma hakata päevatasu, sama suurt kui ise saate, kõikide nende ettep.eest,mis olen teinud viirusega seoses jm. ,praegusest artiklist ei loe välja rohkemaid abinõusid kui minu soovitused.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.