Korraldused piiripunktidele ja kohalikele omavalitsustele eriolukorras

Narva piiripunkt
Stenbocki maja, 13. märts 2020 – Riikliku eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas andis koroonaviiruse (COVID-19) leviku piiramiseks korraldused, mis puudutavad piiripunkte ja riiki saabuvaid reisijaid ning riskipiirkondade loetelu, samuti lasteaedade töö korraldust.

„Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks,“ seisab seletuskirjas. Korraldused jõustusid selle allkirjastamise hetkest.

Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas andis kohalikele omavalitsustele korralduse esimesel võimalusel töötada välja ja pakkuda lahendused, kuidas tagatakse lasteaiaealiste laste hoid juhul, kui nende vanemad peavad olema tööl, ning esitada need viivitamatult eriolukorra juhile.

Politsei- ja piirivalveametil tuleb rakendada piiriületuspunktides sanitaarkontrolli, et tuvastada isikute lähteriik ja nende endi deklareeritavaid haigussümptomeid, sealhulgas Eesti välispiiril ning Ikla, Valga ja Lilli piiriületuspunktides ja rahvusvaheliseks reisiliikluseks avatud sadamates ja lennujaamades.

Politsei nõuab mehitatud piiripunktides järgmisi andmeid: isiku nimi, lähteriik, transiitriik, sihtriik, e-post, telefon, elukoht või viibimiskoht Eestis. Isikut peab teavitama Eestis viiruse leviku tõkestamiseks kehtivatest reeglitest.

Välisministeerium peab koostöös sotsiaalministeeriumiga andma iga päev juhile ülevaate, millised on kõrge viiruse levikuga piirkonnad, kust saabuvad reisijad peavad kaks nädalat vältima kokkupuuteid teiste isikutega (olema isolatsioonis). Riikide nimekirja täiendatakse eriolukorra juhi korraldusega. Isolatsiooni reeglid töötatakse koos siseministeeriumiga välja 16. märtsiks.

Lisaks andis eriolukorra juht korralduse valitsusasutustel võtta teadmiseks, et tulenevalt välisministeeriumi ettepanekust ja ohuhinnangust on kõrge viiruse levikuga piirkonnad nüüdsest:

1.            Hiina Rahvavabariik
2.            Lõuna-Korea Vabariik
3.            Singapuri Vabariik
4.            Iraani Islamivabariik
5.            Itaalia Vabariik
6.            Prantsusmaa Vabariik
7.            Saksamaa Liitvabariik
8.            Hispaania Kuningriik
9.            Belgia Kuningriik
10.          Taani Kuningriik
11.          Norra Kuningriik
12.          Rootsi Kuningriik
13.          Egiptuse Araabia Vabariik
Välisministeerium tagab koostöös Riigikantseleiga saatkondade ja nende riikide kodanike teavitamise.
Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas andis korralduse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil, sotsiaalministeeriumil ning välisministeeriumil koostöös reisilaevandusettevõtjatega:
1) töötada välja ja rakendada meetmeid viiruse leviku piiramiseks;
2) teavitada reisijaid juba pileti ostmisel ja ka neid, kes on juba pileti ostnud, ülal nimetatud isolatsiooni nõudest.
Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse paragrahvi 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Korralduse seletuskiri avaldatakse valitsuse veebilehel: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/seletuskiri_eriolukorra_juhi.pdf (PDF) (PDF)
1 Kommentaar
  1. Mitte 12 kuud ago
    Reply

    koroona levimist ei tule piirata, vaid selle sissetungi! Seega, PIIR KINNI! Laevad, lennukid, rongid, bussid, autod, raketid ei tohi üle piiri tulla. Välja võivad minna kõik, koroona nendega.
    Kuid see armetu võltsvalitsus jääb kõigega hiljaks. Eriolukord on isegi pohl karu perses aga ka sellega jäädi hiljaks, ehkki ümberringi koroona võttis aina võimu ja as-svenssonid keeldusid üldse seda tõkestamast.
    Kui nüüd mkeegi ka sureb, siis see lasub täielikult võltsvalitsuse ja otsustusvõimetu Jurka südamel, ja kogu edasiseks eluks. Ning ega helmed ja seedridki puhtad ole. Samuti ei saa ma aru, miks Kimm Tallinna linna kinni ei pane? Kas samuti ahnusest?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.