Valitsus toetab Ida-Viru maakonna bussivedusid 270 000 euroga

Eriolukorra valitsuskomisjon otsustas kolmapäevasel istungil eraldada valitsuse reservist 270 000 eurot, et toetada Ida-Viru maakonna bussiliinivedusid ja valikuliselt ettevõtteid, kes on korraldanud bussitranspordi enda töötajate veoks.

Rahalise toetusega võimaldatakse lisabusse, et tagada bussides arvestuslikult kuni 50-protsendilise täituvuse nõude järgimine.

Toetusmeede on mõeldud esmajärjekorras Narva ja Kohtla-Järve linna- ning maakonnaliinidel busside lisamiseks eriolukorras pideva ületäituvusega väljumistele. Samuti otsustas valitsuskomisjon toetada töötajate eriotstarbelistel liinivedudel busside lisamist nendele Ida-Virumaa piirkonna ettevõtjatele, kes osutavad elutähtsaid ja eriolukorras olulisi teenuseid ning toodavad esmatarbekaupu, et tagada ka nimetatud vedudel kuni 50-protsendilise täituvusprintsiibi järgimine.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul aitavad lisabussid hajutada Ida-Virumaal populaarsetel marsruutidel reisijaid erinevatesse bussidesse, et vähendada viiruse leviku ohtu. „Ida-Virumaa on hetkel kõrge tähelepanu all ning ühistranspordi täiendava toetamisega soovime kaitsta selle piirkonna elanike tervist,” ütles Aas.

„Me ei soovi, et niigi raskes olukorras seiskuks kogu elu Ida-Virumaal ning lisabussid võimaldavad inimestel turvalisemalt liigelda. Toetame rahaliselt neid ettevõtteid, kes toovad ja viivad enda töötajaid tööle, kui nende töö on elutähtsa teenuse, eriolukorras olulise teenuse pakkumine või esmatarbekaupade tootmine,“ selgitas Aas.

Aasa sõnul kaaluti ka üle-eestiliselt busside täituvuspiirangu kehtestamist, kuid jooksev statistika näitab, et liinibusside keskmine täitumine kogu Eestis on langenud juba üle 40- ning 50-protsendilise täituvuse printsiibi järgimisega üldiselt probleeme ei ole. Näiteks ei ole Tallinna linn vaatamata nõudluse vähenemisele liiniväljumisi oluliselt hõrendanud, et bussides ei oleks viiruse levikuajal liigselt sõitjaid ja vähendada nakkusriske.  “Hetkel puudub vajadus üle-eestiliselt bussi täituvuse piirangu kehtestamise järele,” lisas Aas.

Valitsuskomisjoni otsuse täitmiseks vajalikke tegevusi korraldab maanteeamet koostöös piirkonna omavalitsusüksuste ja ettevõtjatega. Ida-Virumaa linnade ja maakonna ühistranspordi ümberkorralduste tegemiseks eraldatakse majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumile valitsuse reservist 270 000 eurot ühe kuu rakendusperioodi kohta.

2 kommentaari
 1. Nüüd 2 aastat ago
  Reply

  ma küll ei saa aru. Meil on ju liikumine piiratud, kõik peavad kodus istuma. Ja kui mingi ettevõte veel töötab ja veab töölisi, siis ta ju teenib oma toodete pealt, miks talle tuleb veel peale maksta? kas pole nii, et kuuldi suurest võlast ja rahakraanide avamisest ning nüüd tormavad kõik kerjama?
  Saan ainult hädateenistuste rahastamist, mitte aga rahva raha külvamist lõbusõitjatele. Elad Vasknarvas, ela ja istu kodus. Elad Alajõel? Ela aga istu kodus.

 2. harry 2 aastat ago
  Reply

  Õpetussõnad13

  Saalomoni tarkus
  1 Tark poeg kuulab isa õpetust,
  aga pilkaja ei kuula sõitlustki.
  2 Oma suu viljast sööb mees head,
  aga autute igatsuseks on vägivald.
  3 Kes valvab oma suud, hoiab oma hinge,
  aga huulte ammuliajajat tabab hukatus.
  4 Laisa hing igatseb asjata,
  aga virkade hing kosub.
  5 Õige vihkab valelikkust,
  aga õel toimib vastikult ja häbiväärselt.
  6 Õigus kaitseb seda, kelle tee on laitmatu,
  aga õelus kukutab patuse.
  7 Üks näib rikkana, aga tal ei ole midagi,
  teine näib vaesena, aga tal on palju vara.
  8 Mehe hinge lunahind on tema rikkus,
  aga vaesel pole vaja sõitlust kuulda.
  9 Õigete valgus paistab rõõmsasti,
  aga õelate lamp kustub ära.
  10 Ülbusest tõuseb riid,
  aga kes nõu kuulda võtavad, on targad.
  11 Hõlpsalt saadud varandus kahaneb,
  aga kes kogub vähehaaval, kasvatab seda.
  12 Pikk ootus teeb südame haigeks,
  aga täideläinud igatsus on elupuu.
  13 Kes põlgab sõna, teeb enesele kahju,
  aga kes kardab käsku, saab tasu.
  14 Targa õpetus on eluallikas
  surmapaeltest pääsemiseks.
  15 Peenetundelisus toob poolehoidu,
  aga hoolimatute tee on hukatus.
  16 Taibukas teeb kõike teadlikult,
  aga alp näitab oma rumalust.
  17 Õel käskjalg toob õnnetuse,
  aga ustav saadik toob tervise.
  18 Vaesus ja häbi on sellel, kes ei hooli õpetusest,
  aga kes noomimist tähele paneb, seda austatakse.
  19 Täideläinud igatsus on hingele armas,
  kurjast hoidumine on alpide meelest hirmus.
  20 Kes tarkadega läbi käib, saab targaks,
  aga kes alpidega seltsib, selle käsi käib halvasti.
  21 Õnnetus ajab taga patuseid,
  aga õiged saavad palgaks õnne.
  22 Hea inimene jätab pärandi lastelastelegi,
  aga patuse vara talletatakse õigele.
  23 Kehvade uudismaa annab palju leiba,
  aga mõni hukkub ülekohtu tõttu.
  24 Kes vitsa ei tarvita, vihkab oma poega,
  aga kes teda armastab, karistab teda aegsasti.
  25 Õige sööb nii palju, kui ta süda kutsub,
  aga õelate kõht on tühi.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.