Riigireformi koordinatsioonikogu alustas tööd

Jaak Aab

Kolmapäeval toimus riigireformi koordinatsioonikogu koosolek, mille fookuses oli riigireformi tegevuskava hetkeseis ja edasised tegevused. 

Riigihalduse minister Jaak Aabi juhtimisel vaadati üle aastate 2019-2023 riigireformi tegevuskava olulisemad tegevused. Põhjalikumalt arutati riigiasutuste ümberkorraldamist, IKT konsolideerimist ja riigi töökohtade pealinnast väljaviimise võimalusi ning seniseid praktikaid. Koordinatsioonikogu liikmed rääkisid oma ideedest ja ettepanekutest reformi protsesside osas.

Aabi sõnul on koordinatsioonikogu ülesanne analüüsida, otsida lahendusi ja täiendada riigireformi tegevuskava ning seirata tegevuste elluviimist. „Igal suurel muudatusel peab olema uute ideede käivitaja. Koordinatsioonikogu on eelkõige mõttekoda, kelle soov on muuta Eesti riigivalitsemist tõhusamaks,“ ütles Aab. „Riik ja selle toimimine peavad uuenema koos ülejäänud maailmaga. Selleks on vaja näha tervikvaadet ja teha koostööd. Mitmed tegevused, näiteks asutuste ümberkorraldamine, on just sellises etapis, kus vaja erinevate osapoolte koostöös lahendada esile kerkinud küsimusi ja õppida üksteise kogemustest.“

Riigireformi koordinatsioonikogu hakkab koos käima regulaarselt, et vaadata üle tegevuskava ning arengud ja arutada võimalikke muudatusi. Koordinatsioonikogu esimees on riigihalduse minister ja liikmeteks on riigisekretär ning kõikide ministeeriumide kantslerid või nende puudumisel kantsleri määratud asekantsler. Kogu korraldab riigireformi tegevusi ning kava tähtaegset elluviimist.

Riigireformi tegevused on kirjas valitsuse tegevusplaanis ning riigireformi tegevuskavas 2019-2023. Riigireform on valitsuse 2019-2023 prioriteetne tegevus, mille eesmärk on kujundada jätkusuutlik, tõhus ja elanikkonna vajadustega arvestav riigivalitsemine.

2 kommentaari
  1. Ei 2 aastat ago
    Reply

    tea, mida see kogu arutab või otsustab, kuid ette võin kindel olla, et rahvale head sealt ei tule.

    • Just 2 aastat ago

      …eriti, kui see päkapikk asju ajab.”MASKID KOHUSTUSLIKUKS!”-millise firma propat see vennike tegi?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.