Valitsus toetab Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kava

Stenbocki maja, 11. juuni 2020 – Valitsus kiitis pärast kabinetinõupidamise arutelu heaks Eesti seisukohad Euroopa taaskäivitamise kava ja Euroopa Liidu 2021-2027 aastate eelarve läbirääkimisteks. Euroopal tuleb leida kiire ja tõhus viis, et aidata ületada koroonakriisist tekkinud raskused. Valitsus on valmis osalema ühekordses ja ajaliselt piiratud toetusmeetmete rakendamisel.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on taaskäivitamise kava eesmärk aidata liikmesriike Euroopa majandust kriisist võimalikult kiiresti välja tuua ja tehes seda viisil, et suurendada investeeringuid rohe- ja digipöördeks ning toetada Euroopa vastupanuvõimet kriisidele. „Euroopa Liidu riikidel tuleb otsustavalt ja kiirelt reageerida, et kriisist tingitud mõju majandusele ja seeläbi ka inimeste heaolule oleks võimalikult väike ja taastumine sellest kiire,“ sõnas Ratas. „Meie majandus on niivõrd tihedalt seotud teiste liikmesriikidega, et inimeste heaolu sõltub üksteise käekäigust. Et meil läheks hästi, peab ka Euroopal minema hästi. Eesti ettevõtjate olulisemad turud asuvadki siin Euroopas. Seega on majanduse elavdamise meetmed Euroopas nii otseselt kui kaudselt oluline tugi Eesti ettevõtjatele ja töötajatele,“ lausus peaminister.

Majanduse elavdamiseks tehtavad investeeringud peavad olema suunatud tulevikku ning aitama ellu viia Euroopa Liidu digiüleminekut, jätkusuutlikke investeeringuid kliimaeesmärkide saavutamiseks ning tugevdama siseturgu. Selleks on valitsus valmis kaaluma ühekordselt, erandkorras, ajutise ja ajaliselt selgelt piiritletud laenu võtmist taaskäivitamise kava rahastamiseks ELi eelarve kaudu.

Jooksvate kulutuste katmist taaskäivitamise kavast valitsus ei toeta. Samuti peab olema tagatud, et liikmesriigid ei garanteeri üksteise kohustusi EL eelarve ees. Laenu tagasimaksete jagunemine tulevikus peab olema läbipaistev ja riikide jaoks prognoositav. Valitsus eelistab tagasimakse skeemi läbi rahvusliku kogutulu põhise sissemakse.

ELi eelarve ja taaskäivitamise rahastu rahastamiseks valitsus uusi Euroopa tuluallikaid ehk uusi omavahendeid ei toeta ning eelistab jätkata rahastamist nagu seni, tehes seda peamiselt riikide rikkusel põhinevate sissemaksete kaudu. Maksuküsimuste otsustamisel peab liikmesriikidel säilima ühehäälsus. Samuti ei tohiks keskmisest väiksema elatustasemega riikide eelarvekoormus kasvada rohkem kui jõukamatel riikidel.

Eesti jaoks on oluline, et Euroopa Liidul oleks uuest aastast olemas eelarve. Valitsus peab 2021-2027 aastate eelarvekava puhul oluliseks liikmesriikide toetamist täiendavate ühtekuuluvuspoliitika rahastusega, mis aitab vajadusel kiirelt paindlikel tingimustel toetada tööhõivet, ettevõtteid ja tervishoiusüsteemi. Samuti on tähtis suurendada rahastust ettevõtetele ning maaelu arengu fondi tuge maapiirkondadele ja põllumajandussektorile kriisist väljumiseks. Eesti jaoks on jätkuvalt oluline põllumajanduse otsetoetuste ühtlustamine. Majanduse taaskäivitamiseks vajalike kiireloomuliste tegevustega tuleks alustada juba sel aastal, praegusel 2014-2020 eelarveperioodil täiendava rahastusega.

Valitsus on seisukohal, et Euroopa taaskäivitamise kava tuleb kinnitada konsensuse põhimõttel. Samuti on oluline õiguslik kindlus, et ELi taaskäivitamise kava on kooskõlas aluslepingutega. Valitsus soovib, et taaskäivitamise kava rahastamise otsus otsustatakse Riigikogu täiskogul.

Majanduse taaskäivitamise kava peab pidurdama majanduskriisi Euroopa Komisjoni hinnangul kujuneb 2020. aastal EL majanduslanguseks 7-16% ning Euroopa Keskpanga hinnangul euroalas 5-12%, Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangul ELis 7,1% ja euroalas 7,5%. Komisjoni prognoosib Eesti 2020. aasta majanduslanguseks 6,9%.

ELi riigipead ja valitsusjuhid arutavad järgmise nädala reedel, 19. juunil videokonverentsil Euroopa majanduse taaskäivitamise kava ning järgmist ELi pikaajalist eelarvet aastateks 2021-2027. Taaskäivitamise kava ja järgmise pikaajalise eelarve vastuvõtmiseks on vaja kõigi ELi liikmesriikide ühehäälset toetust ning sellele peab andma oma nõusoleku ka Euroopa Parlament. Liikmesriigid soovivad kokkuleppele jõuda järgmise kuu lõpuks.

3 kommentaari
 1. Vapustavalt 2 aastat ago
  Reply

  nõme ja rahandusvõhiklik otsus. Jurka pole õppinud meie kunagisest rahvajutustki, kuidas Suur-Peeter sõi Väikse-Peetri toidukoti tühjaks ega vastutanud pärast millegi eest. No on ikka LOLLID juhid meile sokutatud. Kuid eks lollid valinud ole ka lolle valituid väärt.

  • Üllatus? 2 aastat ago

   Ega see ometi üllatus ole?Sm.Ratas jookseb iga kepikese järele, mille euroonud talle ette loobivad.

 2. õnne13 2 aastat ago
  Reply

  Pisi-Peetri kott juba ammugi tühi. Eestis käis see eesti suurpeetril õite kähku.
  Soovitan vaadata väga head dol.kultusfilmi “Pensipäev” ja kõrvale “Õnne 13” kuis viimases on eakad triksis-traksis, hambad suus, alaravitud pole välimuse järgi vähemalt, eluasemed nagu eurooplastel peaaegu, rõivad
  kenad, Eks valitsus vist seda Õnne 13 vaatabki kui tahab rahva elujärjest teateid.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.