Haridus- ja Teadusministeerium annab lühilaagritele ja –malevatele täiendavat toetust

Foto: HTM

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps allkirjastas sel nädalal määruse, millega antakse lühilaagrite ja –malevate korraldajatele tänavu täiendavat toetust, et pakkuda suuremale hulgale noortele võimalust nende tegevusest osa saada.

Toetus „Terve Eesti suvi” on ühekordne ja erakorraline meede, mille eesmärk on aidata kaasa noorte suve aktiivsele sisustamisele.

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Haridus- ja Teadusministeerium teavitab huvigruppe niipea, kui taotlemisaeg on selgunud.

Toetus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele tegevust pakkuvatele lühilaagritele ja -malevatele, mille sisuks on noorsootöö, sealhulgas huvihariduse ja huvitegevuse ning töökasvatuse pakkumine erinevatel eesmärkidel, näiteks keelekümblus, integratsioon, vaimse ja füüsilise tervise toetamine vms.

Lühilaagri või lühimaleva korraldamiseks on võimalik saada toetust kuni 40 eurot ühe osaleva noore kohta ööpäevas, juhul kui noortele korraldatakse ka ööbimine. Lühilaagris või -malevas, kus ööbimist ei toimu, eraldatakse toetust iga osaleva noore kohta kuni 20 eurot päevas.

Toetust saab taotleda päevalaagri või 3-5 ööpäeva kestva lühilaagri või -maleva korraldaja. Taotluse saavad esitada laagreid korraldavad eraõiguslikud juriidilised isikud.

Lisaeelarvega määrati haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetuseks kokku 15 miljonit eurot. Esimeses kahes taotlusvoorus said kriisi leevenduseks möödapääsmatute kulude katteks toetust taotleda eraüldhariduskoolide, -lapsehoidude, -lasteaedade ja huvikoolide pidajad ning huvitegevuse pakkujad.

Lisainfo taotlemise kohta tehakse kättesaadavaks www.hm.ee/kriisitoetus.

Küsimuste korral palume kirjutada kriisitoetus@hm.ee.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.