Jüri Ratas ja Kadri Simson kommenteerisid Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen aastakõnet

Foto: ec.europa.eu

Jüri Ratas:

Mul on väga hea meel, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tõi oma aastakõnes esile algatuse luua turvaline Euroopa e-identiteedi raamistik. Tegin ettepaneku Euroopa ühtse e-identiteedi loomiseks aasta tagasi. Oleme Eestis ehitanud mitukümmend aastat digiühiskonda ja arendanud e-teenuseid ning teame omast kogemusest väga hästi, kuidas ID-kaart ja digiallkiri on aidanud meie inimeste elu oluliselt lihtsamaks muuta, aega ja raha säästa. Kõigil eurooplastel ja ühtsel turul tegutsevatel ettevõtetel peab tekkima samasugune võimalus.

See aasta on olnud eurooplastele, liikmesriikidele, Euroopa Komisjonile ja teiste institutsioonidele Euroopa Liidu ajaloo üks keerulisemaid. Oleme ühiselt tegelenud tervisekriisi ohjamisega ja astunud kiirelt samme majanduse elavdamiseks, et nii hoida meie inimeste töökohti ja ettevõtteid. Samas on komisjon tegelenud paljude algatustega, millega kujundame Euroopa inimeste tulevikku. Ühiselt tehtud investeeringute otsustega järgmises pikaajalises eelarves ning rohe- ja digipöördega loome koos Euroopa inimeste paremat tulevikku ning anname majandusele kindlustunnet.

Nagu president von der Leyen ütles, see milliseks meie tulevik ja Euroopa kujuneb, on meie kätes. Oleme valmis koostööks, et see tulevik oleks meie inimestele parim.

Kadri Simson:

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pidas täna iga-aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus🇪🇺, mille fookuses olid muidugi möödunud aasta suurimad väljakutsed eesotsas COVID-19 kriisiga ning sellega kaasnev sotsiaalne ja majanduslik taastumine. Samal ajal esitas President ka mitu suurt ideed, mis aitavad meil tugevamana edasi minna.

Energeetikal on tulevikuarengutes mängida võtmeroll. Kui Euroopa soovib saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsust, peame tegutsema senisest jõulisemalt! Seetõttu andis President Von der Leyen teada meie ettepanekust tõsta 2030. aastaks sätestatud kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärki. Uus ettepanek, mida tutvustan põhjalikumalt koos asepresident Frans Timmermansiga homme, näeb ette heitkoguste vähendamist vähemalt 55% aastaks 2030.

Tugevaid sõnumeid energeetikavallas tuli teisigi, eesotsas renoveerimislainega – algatus, mida esitlen juba kuu aja pärast ja mis aitab kaasa Euroopa elamufondi uuenemisele.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni kõnest ja järgnenud arutelust Euroopa Parlamendis: www.europarl.europa.eu/…/20200910…/olukorrast-euroopa-liidus.

1 Kommentaar
  1. Miks 1 aasta ago
    Reply

    kumbki ei selgita, mida Ursu ütles pedede kohta ja miks?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.