Vladimir Arhipov: Maardu tunneb end Tallinna külje all hästi

Vladimir Arhipov

Maardu linnapea ja Keskerakonna Harjumaa piirkonna juht Vladimir Arhipov rääkis oma 65-sünnipäeva eel usutluses Kesknädalale, kuidas selles suures piirkonnas on erakond muutunud tugevamaks ning valmistutakse valimisteks. Tööle naeratades aitavad tal tulla sportimine ja lapselapsed.

Olete Keskerakonna Harjumaa piirkonna juht. Kuidas on erakonna seis nii suures ja mitmepalgelises maakonnas enam kui aasta enne kohalikke valimisi?

Harjumaa piirkond on Eesti suurimaid ja tähtsamaid piirkondi juba ka selle tõttu, et siin kandideerivad Riigikogusse kõik peaministrikandidaadid. Viimasel poolaastal on piirkonna areng veidi aeglustunud koroonaviiruse leviku tõttu, kuid liigume kindlalt edasi. Just hiljuti viisime läbi üldkoosolekud Sakus ja Viimsis. Tulekul on Saue ja Jõelähtme valla koosolekud.

Saku vallas oli Keskerakonna osakonna tegevus hääbumas. Nüüd on seal uus meeskond, mida juhib Ivar Raig. Loodame, et järgmise aasta kohalikel valimistel on meil Sakus oma nimekiri, mis kogub arvestataval hulgal hääli. Suur läbimurre on tehtud Viimsis, kus Keskerakond on juba koalitsioonipartner. Osakonda on tulnud mitmeid tublisid ja hakkajaid viimsilasi. See positiivne tendents jätkub ning kõrvuti tugevate organisatsioonidega Maardus, Loksal, Anijal areneb erakonna tegevus kiiresti ka teistes Harjumaa valdades ja linnades. Oleme väga avatud uutele inimestele ja headele mõttetele.

Harjumaa valijad ei ole senini olnud väga Keskerakonna toetajad, välja arvatud Maardu ja mõni muu koht, nagu Loksa. Mida tuleks teha, et seekord oleks teisiti?

Võimalik, et senine kommunikatsioon ei suutnud tabada neid õigeid murekohti ja teemasid, mis läheks Harjumaa inimestele korda. Nüüd tunneme paremini inimeste tahtmisi ja soove ning suudame tugevdada osakondi ja tõsta Keskerakonna toetust ka mujal Harjumaal. Ajalooliselt oli see piirkond meile küllaltki raske, aga loodan ja usun, et see läbimurre on tulemas või on juba toimumas. Vaadates Keskerakonna tegevust Vabariigi valitsuses saame uusi mõtteid ja arusaamu, mis on Keskerakonna prioriteedid ning kuhu poole peab püüdlema.

Olete ka Maardu linnapea. Kas Tallinn on Maardule liiga lähedal ja liiga suur, et Maardu saaks end täiesti iseseisvana tunda?

Maardu on end iseseiseva linnana tõestanud. Linn on Tallinna järel suuruselt Harjumaa teine linn, kogu Eesti lõikes seitsmes. Maardu suudab täita kõiki kohalikele omavalitsusele pandavaid kohustusi. Maardul on olemas kõik, mida inimesel hubaseks eluks vaja. Meil on eripalgelised elupiirkonnad: Kallavere, Muuga, Maardu järve äärne. Majanduse arenguks on meie linna jaoks oluline Narva maantee äärne tööstuspiirkond. Meie lastel ja noortel on võimalik saada haridust lasteaiast kuni gümnaasiumiastmeni välja. Maardus saab meelepäraselt vaba aega veeta. Ole sa pisipõnn või eakas. Meil on staadionid, spordihooned, krossirada, roheline metsapark, järv. Oma igapäevaostud saab sooritada Maardu erinevates kaubakeskustes. Maardul on oma identiteet, mis väljendub mitmekesistes kultuurisündmustes. Tihti tullakse meie laadamelu nautima ka Tallinnast.

See, et meie inimesed on töökohtade ja haridusasutuste läbi seotud Tallinnaga, on loomulik. Inimeste liikumine toimub mõlemas suunas. Maardut ei pane pealinna lähedus tundma end vähem ega rohkem iseseisvana kui teisi Tallinna lähedasi omavalitsusi. Harjumaal elab üle 600 000 elaniku. On selge, et pealinn on tõmbekeskuseks, kuid väga paljud eelistavad elada Tallinnast eemal. Eelistades umbisikulise suure linna asemel elada kogukonnas, mille liikmeid teatakse nii heas kui halvas. Olgu see siis Maardu, Keila, Anija, Paldiski või mõni teine tore Harjumaa koht.

Mida jõuab veel Maardus ära teha enne valimisi?

Tuleviku vaatamine algab linnaelu arenguks hoolikalt läbimõeldud põhidokumentidest. Teeme endast oleneva, et jätkata Maardu linna arendamist ka kaugemas tulevikus. Sellest lähtuvalt on kavas kinnitada enne 2021. aasta kohalike valimisi Maardu linna uus üldplaneering ja arengukava. Kaugele vaatamine tagab keskendatuse linna jätkusuutlikule arengule. Samas läbivad kõik kohalikud omavalitsused nelja-aastast etappi, mis lahutavad neid valimisperioodist. Oleme suunanud oma jõud valimisplatvormi täitmisele. Just oma lubaduste pidamine annab kindluse, et valija annab 2021. aastal hääle Keskerakonna nimekirja heaks.

Järgneva aasta jooksul valmib suurematest projektidest Maardu Põhikooli staadion. Rajatakse Tervisekeskus, mille kõrvale kerkib keskus noortele. Seal hakkavad tegutsema huvialaringid, isegi nn noorte meremeeste kool. Alustatud on nii uue spordi- kui ka kultuurikeskuse, samuti munitsipaalmaja planeerimisega.

Suurte taristuprojektide teostamisel ei ole me ära unustanud neid, kes vajavad enim kohaliku omavalitsuse tuge. Aastate jooksul oleme parandanud sotsiaalhoolekande teenuste kvaliteeti ning tõstnud toetusi abivajajatele. Enne 2021. aasta valimisi on plaan tõsta veel pensionäride sünnipäeva ja esimesse klassi minevate laste toetust.

Olete kandideerinud mitmetel kohalikel ja Riigikogu valimistel. Viimati osutusite ka valituks, kuid loobusite kohast Maardu kasuks. Kuidas te suhtlete valijatega valimiste vahelisel ajal?

Otsus jääda Maardusse oli eelkõige tingitud sellest, et plaanid ja projektid, mida me linna arenguks tegime, vajasid ka elluviimist. Tundsin, et Maardus olles saan teha palju ka selleks, et inimesed mõistaksid, miks on oluline, et Keskerakond oleks valitsuses. Tänu erakonna toetusele saime linnas ellu viia päris mitu olulist ja maardulastele vajalikku projekti. Jätkan suhtlemist oma valijatega läbi kõikvõimalike kanalite – eelkõige sotsiaalmeedia, aga ka isiklike kohtumiste kaudu. Maardu on kogukond, kus tuntakse üksteist väga hästi. Seepärast võib öelda, et tänavakampaania toimub peaaegu iga päev. Inimesed on tänavatel väga suhtlemisaltid. Tihti viib mind tee nendega kokku erinevatel üritustel. Nii mõnedki inimesed tulevad ka eraldi vastuvõtule. Teemasid, mille üle arutada, jätkub alati.
 
Missugused eesmärgid seate valimisteks?

Oleme seadnud eesmärgiks osaleda erakonna nimekirjaga kõikides Harjumaa omavalitsustes. See eeldab tihedat koostöö Harjumaa kõigi omavalitsusüksuste Keskerakonna liikmete ja meie kaasmõtlejate vahel. Toetudes Keskerakonnale seni edukamate piirkondade kogemusele tuleb luua ühtne, kuid samas igale piirkonnale ainuomane platvorm. Sellega loome eelduse, et ühtse tugeva meeskonnana suudame valimistel varasemast edukamad olla. Oluline on tuua valimiskastide juurde potentsiaalne Keskerakonna valija, kes varasemalt on erinevatel põhjustel jätnud valimistel osalemata või kaldunud hääletama mingi teise poliitilise jõu kasuks.

Eesmärgiks on saavutada 2021. aasta oktoobrikuus parem tulemus kui eelnevatel valimistel. Olgu selleks siis näiteks igas kohaliku omavalitsuse volikogus vähemalt üks koht rohkem kui 2017. aasta valimistel.

Pärast valimisi on loomulikult eesmärk saavutada osalemine omavalitsusüksuse juhtimises. Sõltuvalt tulemustest, siis kas ainuvõimu või koalitsioonis osalemise näol. Seeläbi saame 2025. aastal oma valijatele näidata, et oleme teinud seda, mida lubasime.

Kuidas saate ühitada linnapea ja erakonna suure piirkonna juhi ametit?

Ööpäevas on 24 tundi ning üritan olla nii ühte kui ka teist. Kui teed asja südamega, siis leiad aega ja jõudu kõike jaoks. Pealegi on mul hea meeskond ja inimesed kohtadel, kes aitavad ja toetavad.

Millised tegevused aitavad teil ennast vormis hoida?

Võiksin öelda, et selleks justkui polekski aega. Aega tuleb lihtsalt mõnikord võtta, sest siis suudad tööasju vaadata värskema pilguga. Enese vormis hoidmine ja oma energiavarude taastamine on minu rutiini oluline osa, ilma milleta enam ei saa. Sõidan rattaga, käin ujumas ja võtan ette pikki ja nauditavaid jalutuskäike metsas oma lastelastega. Kõik see annab energiat ja aitab mul tulla tööle naeratusega.

Usutles Aivar Jarne

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.