Haridus- ja Teadusministeeriumi kriisitoetus andis pea 130 000 lapsele ja noorele võimaluse osaleda huvitegevustes

Foto: HTM

Haridus- ja Teadusministeerium eraldas erakorraliselt kriisitoetusmeetmena erahuvihariduse ja –tegevuse pakkujatele üle 5,7 miljoni euro. Tänu sellele said arendavatest võimalustest osa 128 325 last ja noort.

„Koroonakriis tõi erahuvihariduse ja –tegevuse pakkujatele kaasa olukorra, kus vähenesid õppemaksude laekumised, kuid suurenesid organisatsiooni kulud seoses tegevuste üle viimisega distantsvormile. Samas on huvihariduses osalemisel oluline roll laste ja noorte vaimse tervise toetamisel ning enda tugevuste ja potentsiaali avastamisel,“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Minister lisas, et just sellepärast otsustas Haridus- ja Teadusministeerium koos huvialavaldkondade esindusühingutega kriisis kiirelt reageerida ja võtta ühiseks eesmärgiks säilitada noortele huvihariduses ja –tegevuses osalemise võimalused.

Ellu kutsuti kriisitoetusmeede, millega toetati 565 organisatsiooni tegevust üle Eesti. Toetust saanud organisatsioonid pakuvad lastele ja noortele tegevusi spordi, tantsu, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia, üldkultuuri ja kunsti valdkondades.

Tulenevalt suurest huvist ja toevajadusest korraldati kaks taotlusvooru. Toetused maksti välja suvekuudel.

Lisainfo: https://www.hm.ee/et/kriisitoetus 

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.