Ratas idufirmade ümarlaual: Eesti peab olema riik, kuhu välistalendid soovivad tulla

Foto: Riigikantselei

Stenbocki maja, 2. november 2020 – Peaminister Jüri Ratase tänasel kohtumisel iduettevõtete esindajatega arutati sektori käekäiku, arenguvõimalusi ning tingimusi era- ja riskikapitalituru elavdamiseks.

„Idufirmad kitsamalt ning IT-sektor laiemalt on väga suure kasvupotentsiaaliga ning keskendunud kõrge lisandväärtusega toodete pakkumisele. Kuna ligi neljandik selle sektori töötajatest on välismaalased, siis meie majanduskasvu ja konkurentsivõimet silmas pidades on oluline, et Eesti peab olema riik, kuhu välistalendid soovivad tulla. Loodetavasti leiame majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel ning koostöös sektori esindajatega lahendusi, kuidas iduettevõtjaid toetada,“ sõnas peaminister Jüri Ratas.

Lisaks tutvustati kohtumisel idufirmade sektori peamisi majandusnäitajaid. Eesti Startup Andmebaasi andmetel on Eestisse registreeritud 1105 iduettevõtet kokku ligi 6300 töötajaga. Sektori keskmine palk küündib 2508 euroni, mis 1,8 korda kõrgem Eesti keskmisest palgast. Eesti iduettevõtete koondkäive ületab prognooside kohaselt sel aastal 550 miljoni euro piiri, mis on 40% rohkem kui möödunud aastal. Tööjõumakse makstakse kokku ligi 71,7 miljonit eurot. Idusektori kasv on keskmiselt 30 protsenti aastas.

Kohtumisel kõneldi ka idufirmade ettepanekutest tööseadusandlus paindlikumaks muuta ning uute töösuhtevormide kasutuselevõtmisest.

Peaministri sõnul jäi ümarlauas kõlama mitu väärt mõtet. „Eestis töötamine ja siia investeerimine peab olema võimalikult lihtne ning seda reguleeriv seadusandlus toetav ja asjakohane,“ sõnas Ratas. „Kindlasti on sektori esindajate kogemused ja ettepanekud hea stardikoht hoolitsemaks, et riik saaks meie ettevõtteid parimal võimalikul viisil toetada,“ sõnas ta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tutvustas ümarlaual olemasolevaid ja uusi initsiatiive riigi investeeringutest riskikapitaliturgude arendamisel. Järgmine startup-ettevõtjate ümarlaud koguneb peaministri juures 2021. aasta kevadel.

9 kommentaari
 1. Pole 4 kuud ago
  Reply

  Jurka kerjuse mõtteviisiga nõus. Iga rahvus peab end ise ülal pidama. Saan aru Jurka ahnusest ja orjameelsusest Brüsseli ees, kuid midagi peab ka eestlaslikku säilima.

  • Almar Glustsenko 4 kuud ago

   Viimases oma suuremas intervjuus E.R.R.-ile (etv) t6estas endine Postimehe juht, Mart Kadastik kull sisult, et ta on sionistlik juut, kuid enne tema oeldud tees, et ajakirjanik peaks kindlasti valjendama ka oma arvamust oma loo objektiivsuse t6stmiseks, on valtimatu sellele, kes tahab olla hea uhiskonnafilosoof v6i -praktik. Maletatavasti andis ta selle intervjuu omasuguseks osutunud Vahur Kersnale (Kadriorgia prussakas).

   2.11.2020. juhtusin kl 20.30 paiku juhuslikult nagema ETV+ saadet Oma T6de ehk Svoja Pravda, mille teisik on, vastupidiselt ETV+le juba algselt 1990-tel juudistatuna loodud, kanali NTV samanimeline saade, mida on ostetud juhtima enne Moskva kesktelevisiooni kanalil TVC samalaadset uhiskonnaarutluse saadet juhtinud armeenlaselaadne toode, Babajan. Samamoodi, nagu juudistatud PBK tegi avalikkusele arusaamatutel p6hjustel Andrei Malahhovi oma saadetest Pust Govorjat ja Sevodnja Vetsherom valjaviskamise petuetenduse, v6ttes viimasesse ta asemel juhiks Pugatshova sotsiaalselt fiktiivse mehe ja Malahhoviga sarnase juudi, Maksim Galkini, selleks, et saata Malahhov Vene riiklikku RTR telekanalit juudistama. V6i samamoodi, nagu ETV+’is juhtis Svoja Pravda saadet m6ni kuu tagasi veel Moskva neegritar, Hanzha, selleks, et sisendada Eesti venelastele, et turai-laadne toode Eesti ajakirjanduses ja uhiskonnas on nuud justkui valtimatu reaalsus ja ilmselt uritades Eesti venelaste sotsiaalkultuuri muuta ka Hansa(tee-WTO-NATO-OSCE)-juutlikumaks ja mitmuinim6iguslikumaks ehk semi(iti)ootlikumaks, harjutades siinseid venelasi sellega, et Hansa ehk Ganzha ei tahendaks nende jaoks enam vene n6uka kultuurist kinnistunud halvustava liigkasuv6tja ja sotsiaalse poliitoligarh-egoisti nimetust, vaid demokraatlikku piirideta vabakaubandust, muidugi varjates selle valtimatut teist poolt, et see vabakaubandus suretab oma katku v6i covidiga valja samas k6ik parismaised h6im-kultuurid, mis talle ette jaavad.

   Vaba m6tte klubi on rahvusvaenlaste poolt tapetud otse 10-sse, koos k6lvatu mitte-eestlase tapetud TTV-ga. Ometi istus tana ETV+, Oma T6de saates selle ja vabariigi uks parimaid ajakirjanikke Ja riigikogulasi, Peeter Ernits, kes on muuseas hariduselt geneetik, nagu valja tuli. Ja olgu Taara tanatud, et Ernits v6ttis ette sinna minna. On ju EKRE, koos Rooma LGBT-papale usualistunud Objektiivlastega, kas ostnud minusugused rahvuslased enda ridadesse uhissoiguma mingi Eestisse poliitiliselt otseselt puutumatu Eurojuutliku Marksismi vastu. V6i on EKRE’sse imbuda lastud juudid, kellest mitmed ilmselt isegi ei taipa, et nad on oma poliitilises tegevuse muutunud sisult sionistlikuks ja eesti ugri rahvuse vastaseks, partioodid EKRE’st kaugele eemale peletanud. Ja selleparast ETV(+)’s peremehetseva sionistliku ideoloogia kasilased ei kutsu meiesuguseid niikuinii ETV(+)’sse meiega oleva 900 000 ugri tegelikku (kas siis tedlikku v6i alateadlikuks taandunud) arvamust avaldama.

   Kuigi nad konstrueerivad nimetatu suguseid saateid vaga ilmselt just meie ideoloogiliste avalduste vastutegevusena, sest saavad aru, et 900 000 siinse ugri h6imu-rahvuslik taedvus on juba vagagi ules arganud.

   Selles saates arutati rahvusidentiteedip6hisust seoses EKRE algatatud referendumiga vaid mehe ja naise vahel Eestis abiellumise lubamisest.

   Ernits kusis eesti keeles Misha K6lvartilt, et mis rahvusidentiteet tollel on. K6lvart vastas saatejuhtidele seepeale vene keeles, et ta (rahvuselt korealannast) ema kasvatas teda venelaseks. Samas utles, et rahvuskusimuse arutlemise t6statamine Eesti uhiskonnas ei ole hea (vene keeles: Ne jest horosho; mis ei tahenda seda, et see on paha, aga mis viitab selgelt K6lvarti poliitilisele isev6imetusele, kuna ta jattis, seda valjendit kasutades, omaarust endale poliitilise taganemistee, et saaks hiljem oelda, et ta pole oelnud, et see on paha). Mis demagoogiline k6nepruuk on ilmselgelt heal juhul ungernsternberglik, aga pole kohe kindlasti tshingiskaanlik, keda K6lvart puuab jarjekindlalt sisult etendada. Ise seda ilmselt adumata, et taidab sellega Rottsildi nutuvabamuurlaste ulesannet, mille kohaselt on vaja v6imalikult palju niioelda ESM-iga globaaloligarhiks ostetud siinse oligarhi, Angri Birdsi TalSinki rahastajaid Hiinast Tallinna ka Bilderborgia-riiklikult meelitada (mitte, et Oravla ei oleks siiamaani ja edaspidigi selle poliitiline eestvedaja), et ehitada USA naftafirma, AECOM’i juutidele RailBaltic ja sundida selle abil nuud ja igavesti, oma orjadest Eesti ugrisid ja k6iki oma orje Hiinas, kulutama oma kohalikke ressursse endile kasutult, uliruttu ja loodusperspektiivitult laanestunud 1 000 000 000 juudiorjale pealesunnitud s6geda raiskamise suurendamisele, mille eest antakse meile ja Hiina ning Hiinalahedastele elanikele v6imalus 1 500 000 000+ inimese ulatuses lisaks oma arutut looduskulutust 5-7 korda t6sta ja nii palneet Maa surmata.

   Seega evib K6lvart endas algselt vene kultuuri. Ilmselgelt kasahhi, eestlasele arusaamatute, varjunditega n6ukogude variandis, mis jatkab seda multikulti rahvustevastast jada, justkui k6ik kohalikud rahvuskultuurid, kusiganes nad taas valja tukivad, peavad alluma sisult imperialiseeritult sionismistatud, antud juhul seega n6ukogude, uldkommunismi ootel kapitalismip6hisele sotsialismile, ja igal sammul oma h6im-rahvuse kultuuri selle all summutama. Nii oli see n6ukogude ajal ja nuud on see, teisele poole impeeriumitesse ulatuva ringiga, naasmas Ratase juhtimisel (kas ka ta soovil ja t6sisel tahtmisel?) taas Eestisse kohalikku peremeesrahvust havitama.

   Vene kultuuri evimisega on veel see lugu, et kuna ugri p6lisaladele (nuudsesse Novgoroodiasse, Moskooviasse ja ilmselt ka osalt Novosibirskiasse) j6udnud venelased minetusid sinna labi Kiievi Venemaa omakultuuriliselt tugevasti vintsutudes, siis nad olid selleks ajaks pea minetanud ka oma loodususu ja -kombestiku ning nende tavade asemele olid astunud (toodi juutide poolt imperialistlikult asemele) 6igeusuks butsantsistunud parismaalaste ristiloomise laususk, koos ugrilusest impeeristatud sotsiaalse elu linnastunud kombestikuga ja meditsiini ning haridusega.

   6igupoolest on isegi ugril raske maaratleda, kes siis selle, K6lvarti jaoks p6hilise, vene kultuuri esindajad sotsiaalselt maaratluslikult ja parimuslikult kogumina on, sest ei ole uheselt maaratletav, et sama kogum on alustanud oma teekonda Musta ja Kaspia mere vaheliselt alalt, omandanud lausjuudistatava, Euroopa keelekasutuses vahepeal sotsiaalses uhismaaratluses, slaavlasena halvustava orjanimetuse (sklave, slave) ja, ugride jarele ule Peipsi saabununa, venelase nimetuse (venega ehk paadiga ule vee tulnu).

  • Almar Glustsenko 4 kuud ago

   Isegi slaavi ajaloolist maagiat vaidetavalt kokkuv6ttev paks raamat
   https://www.slavyarmarka.ru/vlh_bogumil-magicheskaya_kniga_rusi/
   ei too oma lugejatele selles osas selgust, kuna tekitab arutlusi sellest, kas algselt viikingite jumal Odin ja ugride kiri ruunid, saavad olla algselt ka slaavi kultuuri paritolu. Selle ule arutlevad slaavlased arvavad, et saavad. Aga mis neil muud ule jaab, kui nad ei suuda leida muid oma kultuuri alguparasid kinnitavaid varasemaid tunnuseid?

   Seejuures on Kiievskaja Rusj (Kiievi Venemaa) saanud Ugrilasse saabudes omale parismaalastelt uhiskondlik-keeleliselt kingituse:
   Nimetuse Rossija, mis tahendab Paikesesara (kiirgamist) (Ra – paike, sijanie – sara). Eks igauks meist v6ib edasi ise vaagida kas , miks ja v6i oli see omadus ka peamiselt Uuralini ulatuvas Ugrilas, kandus see edasi seda maad, meie esivanemate asemel, seejarel enamasustanutele, tuli see koos meiega Laanemere aarde kaasa? v6i ei tulnud ja miks?

   Siinkohal ei ole vist pikalt m6tet peatuda sellel, et ka sellesse ETV+ saatesse oli eesti ugri rahvusriiklue vastaste poolt sisse ostetud Ernitsale sisult nakku sulitama juut Jevgenii Kristofovitsh, keda poliitiliselt manipuleeriv ja rahastav, Rottsildile ja Macronile alluv, Auleegioni ordeni (vt et.wikipedia) nutuvabamuuri ruutliordu, poliitjadas Reinsalu, (eestimeelse esiajakirjaniku, T6nissoni seltsi sisult ara ostnud), Velliste ja Aru (on olnud ametlik vabaerakondlane) on pika aja valtel, koos omale allutatud Eesti Malu Instituudi Patarei ulemvalvuri, juut Sergei Metleviga, sisult kogu nende poliitilise teekonna valtel (alates oma poliitlavastatud Pronksoo etendusest), sundinud kaima kasikaes nagu ilgeid homosid (ei ole aru saada, kas ka nutuvabamuuri poolt geneetiliselt homostana v6i vaid sotsiaalselt erakonna-MTU poolt rahatuna).

   Kristafovitsh ei ole kindlasti (rahvusiibe loodusmoodapaasmatuse suhtes) normaalne homo. Normaalsed homod puuavad kuidagi vaikselt oma aja ara elada, sest saavad aru, et normaalses (kogukondlikus) uhiskonnas nendesugustele otstarvet ei ole. Kristafovitshi kaitumine aga sunnib tahtmatultki meenutama 8.07.2017. Tallinna poliithomoparaadi kajastavas Kuu-uurija saates vaidetut, mis esitas umbes niisuguse sotsiaal-meditsiinilise teooria konstrukti, et homolus levib ajus kinnistatava teadmise labi, mis on saabunud peale seda, kui keegi on sind vastava hormooniga fuusiliselt homoks nakatanud.

   V6i siis on ule-Euroopaline 5,7 MILJARDI euro poliitvargus ESM-i vaid selle v6imaluse kasutamise, mitte eesmark omaette ja selle teaostajatel on ka pariselt uksi paljunemise v6ime ning nad ei vaja Maakera parismaalasi, kes on selle homostumise vastu, kuna meil pole v6imalik ega loodusm6istlik nende sarnasteks muutuda?
   https://www.liveinternet.ru/users/5010089/post233047090/

   Nagu siit allikast nahtub, ei oleks ka suur ime, kui Poliitiliselt etteplaanitult jalatustatud Edgari asemele, nutuvabamuuri poolt, eesti ugri riiki, pealinnast, Kalevast havitama seatud K6lvat ongi t6siseltv6etav pangaroovel, kelle eest on Oravla ettur , Elmar Vaher kogu Eesti allilma ara koristanud, sest Metlevi blogi vabandusi lugedes tunduvad nad “sama etteplaneerimatud”, nagu LGBT-papa usuvenna poolt kogutud “Tarandipeksjate” trahviraha, mille Eesti nutuvabamuuri kohus Auleegioni loozhi ordu ruutlile, Indrek Tarandile jattis ja t6enaoliselt temaga omavahel ara jagas:
   https://krishtafovitsh.livejournal.com/
   Пт, 21 фев, 2014, 17:30
   Работа над ошибками
   „Olen siin oma ajaveebis 14.04.2011 avaldatud artiklis ning sellele 15.04.2011 kirjutatud kommentaarides avaldanud Mihhail Kõlvarti kohta alljärgnevad tegelikkusele mittevastavad väited:…

   Kahtlemata on Kristafovitshi puhul aga tegu tuupilise nutuvabamuurlaste sionistliku juudiga, kes on seadnud endale elu eesmargiks ajada v6imalikult rohkem tulli v6imalikult palju parismaalaste kultuure evivaid h6ime. Sellest seisukohast on K6lvart, selmet suuvida oma tegelikku paritollu ja olla konkreetselt mingi rahvuse esindaja, kelleks olemiseks ta on looduslikult eeldused saanud, tuupiline niisugune juutluse ohver, kelle kasvatus ei luba kusagil uhte (parismaist) rahvast teise (sionistide poolt esimest havitama kutsutud) rahva suhtes peremees6iguslikuks pidada. Kuna K6lvart hoidub seejuures ehtmongollikult, end sotsiaalselt kehtestada puudes, end selles harimast (kartes kaotada oma niigi tegelikult ugride ja tegelikult ka venelaste silmis olematut autoriteeti), siis on ta sionistidele parem tooriist, kui isegi m6ni teine sionist seda olla saaks.

   Seejuures oli selles saates kastud Kristofovitshil kanda Auleegioni ordu Eesti k6rgeima astme loozhivenna, THI omaga pea samast sini-must-valget kikilipsu, mis on iseenesest 2 k6rvuti paigutatud puramiidi ehk kolmnurga sumbol ehk kokku juudi mark. Kuigi selle lipu varvi- ja muud sumbolid on ilmselgelt Ugrilas v66ranastuslikule 3-ainsusele ja vabamuuri tudengiloozhidele viitavad, siis Kristafovitshi kaelas olevana on need ka eesti ugride rahvusriiki sugavasti m6nitavad, sest enamuse rahvusteadlikult veel magavate ugride jaoks (ja miks mitte ka arganud ugride jaoks?) on nende, meie pikaaegsete, sumbolite homostamisega m6nitamine ka ugriluse m6nitamine.

   Tagatipuks t6id saatejuhtidest vene paritolu 66nestajad l6puks saatesse ka Kristina Kallase, kelle kohta tsiteeris Ernits kohe, et too olevat oeldud, et ei ole vaja eestlastele heaolu tagada. Kallas vaidles vastu, et ta olevat raakinud selles oma 2016. aastal oeldus, et kellegi, siis eestlaste, heaolu kellegi teise ees. Aga igal maal oma peremeesrahvuse loodusparasuse seisukohalt teeb Kallase oeldu sama valja. Ernits kusis lihtsalt, et kas Venemaal poliitik olles oleks Kallasel mingit tulevikku, kui ta utleks seal, et ei ole vaja venelastele heaolu tagada.

  • Almar Glustsenko 4 kuud ago

   (PARANDUS)
   “V6i siis on ule-Euroopaline 5,7 MILJARDI euro poliitvargus ESM-i…”
   ASEMEL PEAB OLEMA:

   “…5,7 TRILJONI EURO…”
   …………………………………………………………………………………………………….
   Huvitav kelleks Ratas peab oma piirideta e-majandamise soosimises suurusjargus 20 v6rra eelnevast aastast rikkamana l6petanud Bolti poliitoligarhi? Kes ilmselt istub siin artiklis pildil kusagil ta vastas?
   Kuldseks nutuvabamuuri maksuvasikaks 2 partei tuupi Jankila ulesehituses Eestisse?
   6nnestunud arimeheks, kes on moodapaasmatult omandanud rahvusetu uhiskonna utopistliku borsikontseptsiooni, mis on ehitatud ules sionistlikule unelmale sellest, et parismaalased saavad omal ja ka v66ral maal nendelt inim6iguse havitada oma kogukonna majandus (antud juhul siis taksondus ja toitlustus), kui s6lmivad eelnevalt nutuvabamuuriga kokkuleppe, et maksavad olulise osa tulust mitte oma kogukonna uhiskassasse vaid loovutavad neid poliitsoosivatele sionistide kontrolli alla (naiteks Tarmo Soomere, Tiit Pruuli,isa ja poeg Vseviovid , Zuzut jms poliitkarjatav Aleksander Laane, vennad Lotmanid), kes loovutavad selle Iisraeli ulemaailmsesse uhiskassasse v6i korraldavad selle abil ise (Eestis) sionistliku praeguse diktatuuri?
   Eesti ugri maarahvuse vastaseks riigireeturiks, sest Ratas ei ole olnud v6imeline ise Oravla poolt enne teda konstrueeritud e-valimiste poolt v6imu kaaperdamise taristut v66ritagasi)investorite omas tuvastama ja seega ka P6hiseadust siinse peremeesrahva kasuks t6lgendama ja majandusteaostama?

  • Almar Glustsenko 4 kuud ago

   (LISAPARANDUS)
   Bolti omanik on, v6rreldes eelneval aasta kohta arvestatuga, teeninud viimati SUURUSJARGUS 20 MILJONI EURO V6RRA ROHKEM. JA ILMSELT ON SEE ARVESTATAV TEMA PUHASTULUNA
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
   JA SINA KOMISTAD KESET TALLINNA SUDALINNA RISTMIKKU ENDISELT TA ELEKTRIT6UKERATASTE OTSA? JA OLED JUBA HARJUNUD SEDA IGAL SAMMUL KASUTAMA? SELMET KOOS OMA PERE, KOOLIKAASLASTE, ASUMIKOGUKONNA , KAASTOOORJADE SOETADA SELLE TARBEKS OMA T6UKEKATE UHISTARISTU JA VAJADUSE KORRAL TEISTE SARNASTE UHISTARISTUTE VAHEL NEID RISTKASUTADA? JA IGA 20 000 KASUTAJA KOHTA NAITEKS 20 000 000 EURO V6RRA KASUMIT ENDILE JATTA (1000 eurot inimese kohta aastas!)?
   JA KUI K6LVART V6I RATAS HEAKS ARVAVAD, SIIS SULGEVAD, UHISKONNALE JUBA SISSEREFLEKSITUD UUDISARVUDELE VIIDATES, SIND OMA KOJU VANGLASSE JA LASEVAD OMA ORAVAVARVI NEEGRITEL KASV6I ELU L6PUNI PEAST-SUHU TOITA JA TAKKAPIHTA KASV6I HAPNIKUTORUSTADA.
   KASV6I SAMASELT, NAGU EESTI ORAVAPOLITSEI AUTODE ALUMISED AARED MUUTUVAD NENDE POLIITKONTROLLI AJAL UHA ROHKEM EUROJUUDI SINI-KOLLASTEMAKS V6I SIIN K6RVALARTIKLIS OLEVAD PALLID LGBT-MINISTER KIIGE JA RSR-RIIGIKOGULASE ANNELI OTTI KAES.

 2. Nojah 4 kuud ago
  Reply

  Enne koroonat käisin Peterburis teatris ja kontserdil.Taaksin väga et vene intelligents külastaks Eestit Vene näitlejad on ka väga intelligentsed ja andekad- Meil oksid kasulikud Venemaaga majanduslikud ja kultuurilised sidemed. Peterburis olles külas ühe eestlasest arsti juured tunnetasin kui hästi suhtuvad venelased teistesse rahvustesse. Tore kui Eesti oleks sõbralik riik kuhu välistalendid tahavad tulla.

 3. Eestlaste 4 kuud ago
  Reply

  peaeesmärk peaks olema, et iga aastaga väheneks mutukate suhtarv meie euroliiduvabariigi elanikkonnast n%.
  Arvutasin, kui palju mutukad moodustaks eri % vähenemise korral aastani 2100:
  0,2% – 29,35
  0,3% – 26,87
  0,4% – 24,60
  0,5% – 22,52
  0,6% – 20,61
  0,7% – 18,86
  0,8% – 17,26
  0,9% – 15,80
  1,0% – 14,45
  Järelikult, kui aastas suudaksime vähendada mutukate arvu 1%, siis moodustaks 2100.a eestlased 85,55%.
  Arvutasin ka, milliseks aastaks taastuks 1940.a kallaletungieelne seisund, kus eestlasi oli ~95%.
  Selleks aastaks oleks 2206!
  Natuke palju. Järelikult 100-st 1 mutuka vähendamine igal aastal on tühine. Tunduvalt rahuldavam oleks 2 mutuka vähendamine, siis jõuaks me 95%-ni aastal 2109 ehk 89 aasta pärast.
  Kui see rahuldab, siis selline ülesanne meil peakski olema. Ning alustada tuleks juba tänasest.

 4. Eesti 4 kuud ago
  Reply

  pole enam ammu riik. 2004.a 1. maist on Eesti euroliiduvabariik, kusjuures ENSV piirides.
  Ärge eksige tõikade vastu!

 5. Toimub 4 kuud ago
  Reply

  mingi segane värk. Mailis püüab oma noorte haridust igati hävitada, TTÜsse oodatakse üha rohkem satikaid välismaalt (valdavalt arenguriikidest), kes tooks kaasa ka oma kümnepealised pered. Ja ega Tartugi maha jää. Sest uduteadlastele on vaja töökohti ja raha. Mitte keegi ei lähtu aga meie enda majanduse vajadustest, keda on vaja koolitada ja mida teadlased peaks tegema, et me ka midagi tootma hakkaks.
  Kuid see on tuntud halin, vaja on tegusaid samme.
  Kõigepealt on vaja nõuda välistudengitelt niipalju eesti keele oskust, et nad suudaks osaleda eestikeelsetes tundides ja loeks eestikeelset teaduskirjandust. Viimast aga tuleks kiiremas korras olemasolevate välisõpikute ja teadustööde põhjal ise toota. Kasvõi 50 raamatut, kuid tänapäeval on ka seda võimalik veebi riputada. Kasu oleks aga tohutu.
  Olen kindel, et sadadest välistudengitest võtaks eesti keele õppe ette vaid tühine osa, kuni 5%. Ning enne õppima lubamisele tuleb ka range eksam teha.
  Vajame ennekõike uusi laboreid, kus katseid teha. Ning töökodasid, kus uusi vahendeid nuputada ja katsetada.
  Rakendusteadlased peavad töötama töökohal, mitte ette lugema oma igivanu salastatatud konspekte, millega kaasajal pole enam midagi loovat teha. Vaimuteadlased on nagunii omas mullis ega loo midagi rakenduslikku. Vastavalt madalam oleks ka nende palk, umbes keskmise lähedal. Rakendusteadlased saaks aga lisa juba toodetu pealt, sest neile eraldataks nn osak. See oleks hea erguti midagi looma ja tootma.
  Meie põhikoolidest ei tohiks lasta keskasse puudulike alusteadmistega jobukakke ja ajuvabu rannamaja tibisid. Keska on aga mitte lõbu pärast, vaid raudselt kõrgkooli ettevalmistav kool. Seega peab õpetamine keskas käima lahutamatus koostöös kõrgkoolidega, et seal omandataks rakenduslikke teadmisi. Nii kujuneks üleminek keskast kõrgkooli õlitatult, vahetataks vaid hoone, töö jääks samaks.
  Kindlasti on ka loomulikke kadusid, neid vältida ei sa ajuba tõenäosuslikult. Kuid kasum oleks kordi suurem kui praegu teaduses olesklejaid rahva rahaga toites.
  Nii saaks me ka ise midagi teha. Ning ei maksa lootagi, et miljoniline ühiksond suudaks ette võtta midagi sellist nagu teevad suurriigid sadade miljonite inimestega, kust saab ka midagi hulgi valida.
  .
  Kokkuvõttes: ei välisakadeemikutele, jah omadele. Kuid omad peavad saama rakendusliku hariduse juba põhikoolis ning kutse otsustama keskas. Kui inimest miski huvitab, teeb ta seda elu lõpuni huviga.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.