Valga saab veekeskuse

Täna, 18. novembril, toimus Valga veekeskuse projekteerimislepingu pidulik allkirjastamine Valga Raekojas, allkirja andsid lepingule vallavanem Ester Karuse ja arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks arhitekt Ilmar Valdur, samuti arhitektuuribüroo tegevjuht Kaarle Kannelmäe.

Vastavalt sõlmitud lepingule koostab büroo Kolm Pluss Üks aadressil Kungla 16 asuva veekeskuse arhitektuuri, sisearhitektuuri, ehituskonstruktsioonide, kütte, ventilatsiooni, jahutuse, veevarustuse, kanalisatsiooni, tuletõrjeveevarustuse, tugevvoolupaigaldise, nõrkvoolupaigaldise, automaatika, tuleohutusautomaatika, energiatõhususe ning krundi välisruumi eelprojekti ja põhiprojekti koos projekteerimise projektijuhtimisega.

Vastavalt projekteerimistööde graafikule saab eelprojekt kooskõlastusteks valmis 2021. aasta kevadel, siis tehakse ehitusloa taotlus ja põhiprojekt antakse üle augustiks 2021. aastal.

Allkirjastamisele järgnenud esimesel projekteerimiskoosolekul väljendasid vallavalitsuse esindajad selget seisukohta, et vajadus kvaliteetse veekeskuse järgi on ilmselge, veekeskuse funktsiooniks on eelkõige osutada vallavalitsuse poolset teenust kohalikule elanikkonnale. Koos arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks arhitektidega arutati tulevase hoone kontseptsiooniga seonduvaid üksikasju. Kuna veekeskuse hoone hakkab paiknema põhikooli ujula juurest piki Allika tänavat kuni Kungla tänavani, siis seisab järgmise aasta märtsis ees olemasoleva nurgahoone lammutus.

Arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks on kolmel korral tunnustatud Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiaga, viimati AS Baltika büroo endisesse tööstushoonesse loodud kaasaegse ruumilahenduse eest, kus sisearhitektuur on tihedas seoses arhitektuuri ja konstruktsiooniga.

Kolm Pluss Üks viimaseid edukaid töid oli arhitektuurilise lahenduse loomine Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskusele, hoone avati pidulikult 2. oktoobril 2020.

Valga veekeskuse ehituse maksumus ulatub ligikaudu 2,5 miljoni euroni, millest pool eraldatakse riiklikest vahenditest ja pool summast jääb kohaliku omavalitsuse kanda. Veekeskuse valmimist võib optimistliku stsenaariumi korral oodata 2022. aasta lõpuks.

2 kommentaari
  1. Ivan 3 kuud ago
    Reply

    Kas praegusest parklast piisab veekeskuse ja põhikoolile?

  2. Kui 3 kuud ago
    Reply

    Ester siis veel pukis on, visake tema esimesena vette. Las õnnistab siis oma vesila ära.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.