Kallas pakkus Ratasele vähemuste õiguste kaitsmisel koostööd

Kaja Kallas

Reformierakonna juht Kaja Kallas tunnustas peaminister Jüri Ratast seisukoha eest, et Eesti peaks liikuma kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmise suunas ja pakkus talle koalitsiooniülest koostööd.

“Tunnustan peaministrit seisukoha eest, et Eesti peaks liikuma kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmise suunas,” kirjutas Kallas sotsiaalvõrgustikus Facebook. “Kooseluseaduse lõpuni valmis tegemine on samm, mida Eesti vajab.”

“Teame, et Keskerakonna tänased valitsuspartnerid [Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Isamaa] ei toeta vähemuste õiguste eest seismist. Seega võiks kooseluseaduse küsimuses teha Riigikogus koalitsiooniülest koostööd,” kirjutas Kallas.

Kallas lisas, et Reformierakonnal, Keskerakonnal ja sotsiaaldemokraatidel on riigikogus piisavalt tugev positsioon, et kaitsta liberaalseid väärtusi ja tõrjuda äärmuspopulistide algatusi. “Ühtlasi saab opositsioon Keskerakonnale ulatada abikäe abielu teemalise rahvaküsitluse nurjamiseks. Pall on Keskerakonna käes! Loodame, et kooseluseaduse rakendusaktide algatajate hulka tuleb ka Keskerakonna saadikuid,” märkis Kallas.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles neljapäeval intervjuus, et Eesti peaks liikuma kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmise suunas.

10 kommentaari
 1. Kõigepealt 10 kuud ago
  Reply

  tuleb rahvale anda otsustada, kes üldse on vähemus ning mis õigus mingil vähemusel on.
  Just rahvale tuleb anda otsustada, kas türaimemine ja vitulakkumine peab olema seadustatud elunorm. Kui rahvas ütleb EI, siis on jutud lõppenud. Kui aga ütleb JAHH, siis peavad vastased vait olema ning imemise, lakkumise ja laste pedestamise seadustamisega minnakse edasi. Kui meie seas on väärakaid rohkem, siis on neil ka loomulik õigus oma väärakusi õigustada.

  • Almar Glustsenko 10 kuud ago

   See, millest sa mida siin jareldad, naitabki, et demokraatia on igas vormis absurdne uhiskonnakord, mida ei ole v6imalik kasutada igasugusele normaalsele looduslikule jatkusuutlikkusele vastutootamiseta ja seda lammutamata.

   Ei saa olla jatkusuutlik, et igas maailma nurgas elavad algselt iga erineva loodusolukorraga ja kliimaga sobivalt kohanenud h6imud ja siis saabuvad v66ranastaja 6igusega niisugused taevased jumalad (hallid kardinalid, tulnukad, k6iki rahvaid uhetaolisteks uhendavad ja uhesuguse religiooni alla koondavad internetiseerijad-covidiseerijad juudid v6i kes iganes, nagu igauks neid nimetada soovib), kes saavad 6iguse igal pool uhtemoodi kaske jagada ja nimetada (umber) k6ik eri kliimasid ning goeloogilisi isearasusi ja nendega erinevalt sobivalt kohanenud rasse ja h6ime oma tahtmise jargi vaid tulnukate oma uhtsete reeglite jargi uhtemoodi kaituma pidavaks inim6igusrahvaks.

   Kas USA paari sajandi jooksul nii valjakujundatud parismaalastetapjate segasummasuvila pole olnud kaasajal selle k6ige hullem naide? Kust tuleb see meie poolt justkui juba uldlevinult omaksv6etav, kuid tegelikult v66ranastajate poolt paelesurutud ja vahendatud vaartussusteem?

   M6elge nuud, kust tuleb uldsegi meile pidevalt stabiilseima ja jatkusuutlikuima esitletud tsiviliseeritud uhiskonnakorralduse susteem. Miks Trump miljarderina on sunnitud labi tegtema mitu pankrotti ja asunud l6puks suures mastaabis edukalt selle rahvustetapu vastu v6itlema, kui niisuguses vanuses ja nii rikkana on tal palju mugavam lihtsalt palgata endale 10 suurasjaajajat ja korra poolaastas nende tegevus ule vaadata?

   Tulnukate pealesurujate poolt vaarastamata loodusoludes tuleb metsasanitar

   (keda asja Villaku v6itnud riigiametnik ja lauljanaine, Epp K6iv nimetada ei osanud, ei tea, kas teda peaks seet6ttu nuud nimetama looduslikult vaarastunuks v6i inim6iguslikult maailmakodanikuks tsivileseerunuks?)

   ja soob vaararenenud ara ning loodus mitteuldinimvaarastatuna ei ole selle eest talle isegi mitte tanulik vaid toimib seet6ttu lihtsalt stabiilses jadas edasi vastavalt harmoonilisemalt muutuvatele loodusoludele, mitte ei hakka endale otsima mingit uht ja suurt teistest erinevama m6istusvaarastunuma m6tlemisloogikaga uldjumalat, kelle k6ik ulejaanud peaksid justkui uhtemoodi vastuvaidlemata kuuletuma.

   Aga mis jarelduse me v6ime teha praegusest Ratase avaldusest, mis tuli ilmselt vaga paljudele ullatusena?

   Vastatavast kommentaarist tsitaat: “…Kui aga (rahvas) ütleb JAHH (uhiskonna ebanormaalsele vaarastumisele, et tuleb seadustada ja aktidega maarustada homode kooselu, mis hakkab edasi havitama Maal loomulikku erinevatest sugupooltest looduspaljunemist?), siis peavad vastased vait olema ning imemise, lakkumise ja laste pedestamise seadustamisega minnakse edasi. Kui meie seas on väärakaid rohkem, siis on neil ka loomulik õigus oma väärakusi õigustada.”

   Jah on t6epoolest uks v6imalik teooria, mis on maletatavasti siin pikemalt kirjeldatud (proovige internetit6lkega k6lkida):

   https://www.liveinternet.ru/users/5010089/post233047090/

   Mis seletab p6him6tteliselt, et halli rassi juudid omavad m6lema soo elundeid ja ei vaja paljunemiseks Maal looduslikult loomulikku viisi eri sugupoolte vahel. Olen enne selle teooriaga tutvumist juba tahele pannud, et pajudes kohtades maal ei ole darvinliku jatkuarenguga teatud liigilised ja ajalised toimunud ulemisekud seletatavad ja on ka teatud liigid, kes omavad uhtaegu m6lemaid suguorganeid v6i kellel (kas siis kohalike sarnaste liikidega vahel paljunemiseks?) uhe sugupoole organid minetuvad. Samuti on margataval hulgal juudi geenidega naistel keskea saabudes tahele panna vuntsikasvu.

   Kaja Kallas on juut, aga kas kaesolevast Ratase tolerastsusest niisuguse (Maal p6liste h6imude loomuliku iibe havitamise ja) teooria alusel jareldatavalt juutide uusreaalsuse normaliseerimise, sellega p6liste rahvuste havitamise ja l6pptulemusena juutide sissetoodud v66rorjade (kes siis eeldatavalt 2 sugupoole tunnuseid uheaegselt omavad v6i on kloonitud) ja juutide vastu vahetamise suhtes v6ime me lugeda valja midagi muud, et Ratas on ise ka niisugune juut, lihtsalt ta on pidanud peenikest naeru, et enne selle avalikustamist saada parismaise rahvuslasena v6imule ja tekitada selle abil v6imalikult suures hulgas parismaalastes ka v6imalikult pikalt kestev rafleks igal juhul teda toetada selleks, et saaks hakata kooseluseaduse rakendusaktide sarnaseid maarahvatapuseadusi kiiresti ja palju labi suruma ning ugri kohalikud “matsid” taipaksid v6imalikult hilja selle vastu organiseeritult ja t6husalt v6itlema hakata?

   Ae, Ratas. Ei maksa vaga niisuguse triki peale loota.

   Edgari(meelsuse) poliithavitamise jarjekindlast Keskerakonnas plaanitud ja pikalt labi viidud skeemist,

   (ma ei v6ta praegu oelda, kes selles osalenud juhtpoliitikuist olid selle algatajad ja kes lihtsalt poliitilised karjeristid, kes ebateadlikult seda taidavad)

   paistavad aga juba vahemasti 7 aastat valja juutide traagelniidid, mida margates v6ib edgariaegset erakonnapoliitikat nimetada eesti(ugri)rahvuslikuks, kuid seda asendama tulnut (ostetut) erakonnapoliitikat v6ib nimetada omarahvuslust (ja isegi vene rahvuslust) j6uliselt havitavaks.

   Ise mitte erakonnas olles ja mitte eriti isiklikult erakondlastega suheldes ei ole muidugi v6imalik l6plikult vaita, kes seltskonnast on selle p6hjustajad ja p6hivedajad ja kes sellega kaasa veetavad. Kuid konkreetsete episoodide puhul, mis kavatsevad seadustada jarjekordset rahvusvaenulikku kuritegu, on,, osalejate valjautlemiste ajastust ja vahekorda jalgides ka puhtalt vaid valikkusele avaldatud info p6hjal, soovi ja sotsioloogilise v6imekkuse korral, piisavalt hasti jareldatav, kes on vastutav p6hjustaja ja kes lihtsalt ebateadlikum ettur.

   Just selle rahvuslikeks (siinse) maa peremeesteks ja mitteperemeesteks maaratlemata demokraatiaga manipuleerivadki naitseks need massoonid, kes algatasid ja rahastasid varjatult nii (Ilvese) Rahvakogu kui ka (nuudse Keskerakonnast RSR-iks muudetu Rohestamisosakonna praeguse juhi, Rea Rausi ning massoonide Rooma(jate) klubi liikme ja Teiterilt Torgu kuningriigi kuuldavasti parinud topelt-maailmakeskkonnakirjaniku, Kaupo Vipi poolt algselt kaimalukatud Maakogu, et sinna oma kontrolli alla v6imalikult palju rahvuslikke patrioote koondada ja need pehme surve abil seal mitterahvuslikult maailmakodanikena m6tlema hakkavateks demokraatideks muuta.

   6nneks see neil hasti valja ei kukkunud, sest omaettehoidvaid ja tunnetuslikult vaatlevaid ugrisid on vaga raske umber s6rme keerata. Mitte nagu enamikku USA-stunud ja Venestunud maailmakodanikustunud uldinim6iguslasi.

   Sellegipoolest avaldas Maakogu Asuitav Kogu peale esimesi 3.02.2018 suuremaid Raikkula karajaid ka Objektivis ilmunud deklaratsiooni, millele ei olnud alla kirjutanud vaid mina (kuna Rea Raus v6ttis selle paisest viite maarahvuslusele algul valja, minu talle edastatud ettepaneku t6ttu ja keeldus seda sinna tagasi panemast, kuigi ma hiljem esitasin talle umberveendununa paljude osalejate soovi seda tagasi muuta).

   Ka oli Maakogus lavastatud pidevalt komet, et varjatud nutuvabamuurlike kontrollijate poolt puuti tekitada arvamust, justkui endisaegsete (eesti) maarahva vanemate kombe kohaselt j6utakse seal uhiskonsensuseni siis, kui igauks, kuipajus iganes jarjestikustes juturingides jutupulka kaes hoides, on oma k6ik arvamused teemal valja utelnud (pidanuks raakima vaid see, kes parajasti jutupulka oma kaes hoiab), kuid tegelikkuses oli ukskord korraga uhes (sama teema arutamise) ruumis isegi 3 jutupulka korraga kasutusel.

   9.02.2019 lavastati Tartu Maakogul isegi eraldi vaikerahvaste paev, mille varjatud massoonide seatud eesmark oli aga see, et URO vaikerahvaks kvalifitseerumise reeglite alusel tunnistada Eesti alal vaikerahvaks vaid setod, kuid mitte kogu eesti (ugri) rahvast ja v6imaldada seelabi (praeguseni, algselt Reformierakonna poolt) juudistatud RMK-l soosida Forest Stewardship Council’it (enne Keskerakonnaks nimetatava RSR-i Rohekogu ette asumist ja sisult siiani juhib seda Eestis Rea Raus), et anda Eesti metsa enamik omandi6igusi Rail Balticu poliitplaanitava omaniku, AECOMiga seotud poliitoligarhide katte, selleks, et ei peaks seda metsa tagastama tasuta 140 000 p6listalule, mille taastamiseks tahtis Jarvik igal aastal vahemalt 200 000 000 eurot lisaks eraldada.

 2. 1)Kuna Reformierakond on kehtetu sellest ajast saati mil neile avaldati umbusaldust siis pole selle kehtetu Kallasega midagi arutada.
  2) Homoseksualism on nakkushaigus mis on ravitav ravimtaimede abil millised parandavad immuunsust.

 3. Miks homode huuled on lillat värvi ?
  Miks homode lihaste toonus on madal ?
  Miks homod ei tohi anda verd ?
  Miks homodel puuduvad homogenitaalid ?
  On olemas mees- ja naissuguelundid aga homosuguelundeid pole olemas.
  Miks ei eksisteeri homoseksualisti geeni ?
  Homoseksualisti geenides puudub geen mis muudab isiku homoseksualistiks.

 4. Homoseksualismi aktivistid levitavad seda nakkust ,homopandeemiat.
  Nad kraatsivad hammastega mittehomo peenisesse bakterid ja siis mittehomost saab homoseksualist 48 tunni jooksul.
  Koolimaja toaletis homoaktivistid kraatsivad laste peenisesse bakterid ja siis lapsed haigestuvad homoseksualismi …neist saavad homoseksualistid…

  Oh kooliaeg,
  oh kooliaeg millal sina tuled
  Koolimaja peldikus lastest saavad peded

  Homoseksualism on ravitav ravimtaimede abil millised parandavad immuunsust.
  Toore Võilille juurika abil saab terveks kindlasti.
  Muidugi enam ei tohi olla kontaktis nakatunud isikutega.
  Homoseksualismi sümptomid on lillad huuled, madal lihaste toonus,krampis huulte lihased mis hoiavad ees “naeratust” jpms.
  Milline on homo käepigistus ?
  Homo käepigistus on vedel ja vastik, tülgastav,masendav.
  Samasoolisi ei eksisteeri.
  Millised on homo suguelundid ?
  Neid pole olemas. On olemas mees-, ja naissuguelundid aga homosuguelundeid pole olemas. Pärasool ei ole suguelund.

  1)
  Miks homode käepigistus on vedel,vastik,tülgastav,masendav ?
  2)
  Miks homode lihaste toonus on madal
  ?
  3) Miks homodel puuduvad homogenitaalid ?
  On olemas mees-, ja naissuguelundid
  aga homoseksualistide genitaale pole olemas. Pärasool ei ole suguelund.
  Seega,kuna puuduvad homogenitaalid siis samasoolisi ei eksisteeri.

 5. Homoseksualism On Nakkushaigus.
  Teatavasti homoseksualiste kutsutakse lilladeks nende huulte värvuse pärast.
  Kuid,miks on homode huuled lillat värvi ?

  Homoseksualismi puhul ei ole tegemist samasoolisusega
  aga on nakkushaigusega.
  Homoseksualistid kraabivad hammastega mittehomode peenisesse viiruse ja siis varsti neil ilmuvad haiguse sümtomid:
  1)Lillad huuled.
  2)Põselihased lahevad krampi ja hoiavad ees pidevalt irvitust(naeratust).
  3)Huuled muutuvad paksuks,vedelaks,paistetuvad ja huulte lihased on halvatud.
  4)Hääl muutub pardi taoliseks, ebardlikuks.
  5)Käed hakkavad zestikuleerima p e de moodi.
  6)Taguotsa augu ümber tekib sügelus,punased punnid.
  7)Lihaste toonus muutub viletsaks. Homode käepigistus on vedel,pehme,vastik,masendav.
  8)Keha kattub vastiku tundega,
  tekib selline muretu tunne ja ükskõiksus,et enam pole vahet millisesse auku topid oma riista.
  9) Tekib naisteviha.
  10) Unes näed homoseksuaalseid vahekordi ja saad sellest orgasmi.

  Kui viirusesse nakatunud isik hakkab ennast ravima siis paljud sümptomid kaovad varsti.
  Homoseksualismi haigust ravivad :
  1)Võilille juurika tee.
  Parima tulemuse annab kui otse põllult toores juurikas koos lehtede,varrega ja õiega koos otse kaanega teepotti panna. Pesed puhtaks,tükeldad ja valad keeva vee peale. Kui tee on joodud siis siis saab kasutada leotisena s.o. valad külma vett peale ja hoiad mingi aja kui veele tekib mahla maitse. Nii saab paarist juurikast mitu päeva kuni nädal aega juua kosutavat võilille leotist.

  Miks homoseksualistid ei tohi anda verd ?
  Miks homo huuled on lillad ?
  Homoviirusest…

  Ma tean neid isikuid :
  1) Seda homo kes kraapis viiruse mittehomo peenisesse.
  2)Seda mittehomo kelle peenisesse kraabiti homoviirus.
  3) Isikuid kes leidsid,et nende majakaaslane muutus pe d eks…
  Loodetavasti saan ma panna need inimesed kokku ja tuua avalikkuse ette kui tunnistajaid homoviiruse olemasolu kohta.

  Lugu oli sedasi:
  Maani purjus mees tatsas kodu poole. Pargis talle tulid vastu kaks neidu kes pakkusid endid ja lubasid teha 20 euro eest suuseksi. Purjus mees andis raha aga siis neiu virutas rusikaga munadesse ja ei teinud suuseksi,jooksis minema. Eemalt vaatasid seda pealt kamp inimesi. 1 meesterahvas eraldus neist ja liikus purjus mehe poole ja pakkus minna nurga taha sest tahtis imeda peenist. Siis mindi nurga taha.Ta pani purjus mehe peenise oma suhu ja ei hakanud imema aga hoopiski kraapis hammastega…siis purjus mees taipas,et homo ei otsi ega ka tahagi pakkuda naudingut aga tahab levitada viirust siis purjus mees tahtis murda homo kaelaluu aga oli liiga purjus ja sai peksa hoopiski …
  Peale kaklust homo ütles mittehomole:” Arvatavasti-loodetavasti nüüd sinagi said selle viiruse. ” Viirusesse nakatunul 24 tundi hiljem ilmnesid homoviiruse symptomid…

  Viirusesse nakatunud mees otsis abi haiglast,Dublinis The Mother hospital-st. Palus teha seksuaal haiguste testi ja vere testi, jutustas mis temaga juhtus,millised muutused toimusid tema organismis peale seda kui homo kraapis ta peenist. Arst koputas otsa ette ja ytles,et homo on olla normaalne,homoviirust ei eksisteeri. Viirusesse nakatunu vihastus ja selle peale arst kutsus turvamehed…
  P.S.
  See mittehomo kelle peenisesse kraabiti homoviirus on endine politseiametnik. Teatavasti politseisse tööle homosid ei võeta.

 6. Oh kooliaeg,
  oh kooliaeg millal sina tuled
  Koolimaja peldikus lastest saavad peded

  Koolimaja toaletis homoaktivistid kraatsivad laste peenisesse bakterid ja siis lapsed haigestuvad homoseksualismi …neist saavad homoseksualistid…

 7. Soo 10 kuud ago
  Reply

  Kuidas küll nii toredal ja targal inimesel nagu seda on Siim Kallas on nii nõme tütar. Teda küll pole mõtet kuulda vütta.

  • Almar Glustsenko 10 kuud ago

   …toredal inimesel?

   Kas see on mingi parismaalastepoolne kattemaksutaktika, et puuad juudiperessegi mingitki kiilu luua, nagu nende elueesmark on rahvuslaste kogukonda ja rahvuslaste kontrolli alla minevasse riiki iga hinnaga kiil luua, sest nad tahavad Maal k6ik rahvuslikud kogukannad havitada?

   Kas sa Poolemtsa toimetatud ja Virkko Leppassalu koostatud raamatu “Kallase Afaari” oled ikka labi lugenud ja Youtube’st labi vaadanud selle Katerina Krjutshkova videointervjuu katse, kus eurokomissar Kallas jookseb pikalt mooda eurokoridore ajakirjaniku eest ara?

 8. Joe 10 kuud ago
  Reply

  Nii ebameeldiv on näha selle naise portreed siin. Mida ta kõike ei teeks et võimule saada.Kord oli võimalik Reformierakonna ja Keskerakonna koostöö kui olid võimul Siim kallas ja Edgar Savisaar. Kaks tarka meest suutsid palju head teha. Siim Kallase pooldajad olid parem osa erakonnast. aga Ansipi tulekuga võimule hakkas kõik allamäge veerema ja Siim Kallase tütar erineb paljus poliitiliste vaadete poolest isast ja tema võimu all küll olla ei tahaks. mitte midagi head sellest poleks. Kõik mida ta teeb on vaid selleks et hääli saada.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.