Kõlvart taotleb gümnaasiumidele vajaduspõhist kontaktõppe jätkamist

Mihhail Kõlvart

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart pöördus haridus- ja teadusministri ning sotsiaalministri poole taotlusega võimaldada gümnaasiumiastmes vajaduspõhiselt kontaktõpet õppe kvaliteedi tagamiseks.

„Distantsõppe rakendamise vajadus on igati mõistetav, kuid leian, et hariduse kvaliteeti silmas pidades peame säilitama ka gümnaasiumiõpilastele teatava paindlikkuse õppekorralduses,“ kirjutas Kõlvart sotsiaalminister Tanel Kiigele ning haridus- ja teadusministri ülesannetes olevale Taavi Aasale.

„Kuna kevadine kogemus näitas, et distantsõpe kõigile õpilastele ei sobi, peaksime säilitama võimaluse vajaduspõhise kontaktõppe jätkamiseks ka gümnaasiumiastme õpilastele, et vältida distantsõppe negatiivset mõju õpitulemustele. Distantsõppele lisaks väikeses mahus kontakttundide võimaldamine hoiab kontaktide arvu madalal ja hajutab kooliruumides gümnasiste, kuid säilitab samas vajaliku otsekontakti õpilastega, et toetada õppe kvaliteeti,“ ütles Kõlvart.

Linn kavatseb varustada Tallinna gümnasistid korduvkasutatavate maskidega ning tagab õpetajatele isikukaitsevahendid.

Tallinna valmistus viiruse teiseks laineks ning rakendas alates septembrist haridusasutustes ulatuslikke ennetusmeetmeid: osaline distantsõpe, termokaamerate paigaldamine üldharidus- ja huvikoolidesse, isikukaitsevahendite varu loomine ja nende jagamine õpetajatele. Tallinna haridusasutustes on kõik Terviseameti ja haridus- ja teadusministeeriumi soovitatud viiruse leviku ennetamise meetmed juba kasutusel.

3 kommentaari
 1. Almar Glustsenko 2 kuud ago
  Reply

  Miks TTV havitaja oma SUBB tv-ga (massoonidele allumise tv-ga) aksakalil pole endal musta (“k6igile parismaalastele paratamatut suremist” hallide kardinalide covid-poliitmajanduse pandeemia katte kuulutavat) musta suukorvi peas?

  Palju see oli? Kuipalju oma jopede MTU-kaudu distants6ppele kulutatakse?

  Jah paljude, koguni 900 000 ugrile ei sobi, et meid sots–vangistatakse oma vahetust haridusest ja Valitsus lubab, kokkuleppel kogu Riigikoguga, edastada selmet koju vangistatud lastele massoonistatud TV-haridust.

  Meil on vaja suuliselt ja isikliku tegevuse eeskujul oma loodusega koosk6las elamise tegevusi oma lastele edasi anda. Mitte juba referendumil luba kusimata naotvastuse kaameratega taispikitud ja seet6ttu vanglana laste alatedvusesse kinnistatavates koolides, millest see neil alateadvuses kontrollivajadusega orja mentaliteedi kinnistab. Vaid teadlike ja vabade loodusinimeste koolides. Seda on meil 10 000 aasta jagu, mitte vaid anastajate poolt pealesunnitud piiblikirja 450 aasta jagu, nagu pasundab Laigna oma Rooma(jate) klubi missadel.
  ..
  See on tore, kui K6lvart ajab lapsed varskesse 6hku 6ppima, aga tekib kusimus, miks siis uldse topitakse Eestist ESM-i poliitvarastatust 14 500 000 000 eurost 5-20% tagasisaadavast kumneid miljoneid Hansa-nutuvabamuuri linnade, sealhulgas Taani ristiloojate linna (Tallinna, parismaalaste Kaleva) koolidesse.

  J6elahtme p6listalude peremeeste n6ue Maakogult (mitte selle massooninukkudest libajuhtkonnalt) aksakalile on, et Teinonen v6i Olm kutsutaks ka valismaalt Kaleva aukodanukuks ja K6lvart korraldaks nendele aastas 2 000 000 eurose eelarve ja nende abil 6ue aetud lastele ka Ungru-Sternbergi Thingis Khaani m66gav6itliuse tandreid. Et nad 6piksid kae sisse, kuis temasuguseid anastajaid peajagu korrale kutsuda.

  Muidu jaabki nii, nagu 23.11.2020 kl.18 PBK-s vahetas Valdimir Svet (maakeeli t6lkes Uue Maailmakorra ilm?) kelmikaid pilke kena saatejuhiga ja vuristas 2 korda labi pea k6ik J6elahtme (Lasmamae) ugride hajakullla ehitatud betoonvangla tanavate nimed, kuhu hakatakse covid-vangistuse eest nutuvabamuuri ESM-ist tagasisaadavaid haledailt vahesesid miljoneid paigutama Lasnamael, et olla edasi kuulekas ori.

  Kas K6lvart v6i Svet (kes jala ei kai ja vist vett ei joo) on J6elahtme p6lisperemeestelt uldse kusinud, et kas nad tahavad, et nende p6ldudevaheliste radade aarde hakatakse ehitama mingit Naki(Russalka)ranna laulupeohiie tapmise tee pikendust, koos hallide kardinalide tuhandete UFO-laternatega, nagi Kadrioru kogukannasadama asemele on tehtud? Ja jaetakse elektriarvest 1000-id hiljem p6listalunike kaela, kui russid on Yana Toomi poolt Eesti punapassiga Brusselisse anastus-orjadeks meelitatud ja neegerorjad oma p6lismaad keelduvad maha jatmast, et J6elahtme p6ldudele varedesse D-vitamiini vaegusse valja surema tulla?

  V6i jatkub samane komet, et nutuvabamuuri-pandeemia (ntv mir ja etv+ uhine sari) “Oma (juudi) T6de”, nagu 23.11.2020 kl 21.10, hakkab Eestis omakultuuirst ilma jaetavatele russidele etendama nutuvabamuurlaste, tv-doktori, Viktor Vassiljevi ja rahvustevastase laulupeo ning (Eesti) rahvuslikku (M.V.Wool, Saare vaikesed kalatoostuse ja Rootsi kalatoostused) kala kokkuahmiva ja oma Temnikovat oma LHV pandeemiainim6iguslaste panga pandeem-stalkerlust reklaamima saatva, Indrek Kasela lavastatud vaitlusi?

  Ja K6lvart arvab, et ugri kogukonnakohtu keeleseduse alusel ei hakka see kohus teda trahvima, kui ta arvab heaks edaspidigi selle etv+ “juuditsirkuse” tandril seda seadust eirata, vastates eesti rahvuslase ja riigikogulase, Peeter Ernitsa maakeelsetele kusimustele (mis sisult puudutavad teda, kui mafiooso-pangaroovel “Mishat”) mitte-eesti keeles?

 2. Soomes juba enne pandeemia levitamist olid koolipäevad vaid neli koolitundi pikad ja koduseid koolitöid ei antud.
  Michael Moore dok.filmis Soome haridusest on sellest juttu pikemalt.
  Mailis Reps kirjutas artikli sel teemal millega tegi ettepaneku juurutada selline hariduse omandamine ka Eestis.
  YouTubes peaks olema film saadaval tasuta. Varemalt oli.

 3. Soomes juba enne pandeemia levitamist olid koolipäevad vaid neli koolitundi pikad ja koduseid koolitöid ei antud.
  Michael Moore dok.filmis ” A documentary on Finland’s schools ”
  Soome haridusest on sellest juttu pikemalt.
  Mailis Reps kirjutas artikli sel teemal millega tegi ettepaneku juurutada selline hariduse omandamine ka Eestis.
  YouTubes on film saadaval tasuta.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.