Perlingu poliitikasse minekut arutab prokuratuuri eetikanõukogu

prokuratuur.ee

Järgmisel nädalal koguneb prokuratuuri eetikanõukogu, et anda hinnang endise peaprokuröri Lavly Perlingu asumist Isamaa ühenduse Parempoolsed toetajaks.

“Esmaspäeval koguneb prokuratuuri eetikanõukogu, et anda hinnang sellele, et Lavly Perling (kes küll ametlikult ühegi erakonnaga liitunud pole) hakkas ühe erakonna toetajaliikmeks,” teatas prokuratuur reede õhtul.

Ühtlasi märgitakse prokuratuuri teadaandes, et prokuröril on erakonnaga liitumine keelatud.

Perling ise ütles mõned päevad tagasi, et poliitikasse minek pole tänapäeval populaarne otsus. “Kuid ühel hetkel saab lihtsalt mõõt täis ja ei saa enam niisama pealt vaadata, kuidas populismi ja räuskamisega Eesti edu maha mängitakse,” selgitas Perling.

Perling leiab, et mida rohkem oma ala professionaale poliitikas, seda kiiremini on võimalik asjad riigis taas korda seada.

9. oktoobril peatas justiitsminister tagasiulatuvalt perioodiks 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 20. septembrini Perlingu teenistuskohustused prokuratuuris tema töötamise ajaks rahvusvahelises organisatsioonis UNOPS, kus ta osaleb Ukraina prokuratuuri reformimise töörühmas.

BNS

7 kommentaari
 1. * Nicolas Sarkozy laenas valimiskampaaniaks üle $50 miljoni, mida ei suutnud tagasi maksta
  * Riigis oli hea elujärg ja majanduslik õitseng
  * * Igaühel oli õigus elamispinnale:
  * * * Kinnisvaraäri ja vahendus oli keelatud
  * * * Intressivaba laen korteri ostmiseks
  * * * Noorpaar sai pere rajamiseks $64000 elamispinna soetamiseks
  * * * Korterti üürimine tasuta
  * * * Tasuta elekter
  * Üliodav bensiin, 1 liiter maksis $0.14
  * Tasuta haridus ja meditsiin
  * Sünnitoetus vanematele $5000
  * Lastetoetus $1000 aastas
  * Minimaalne töötukindlustus $730
  * Sulges riigis NATO baasid
  * Medõe palk alates $1000
  * Ühekordne äri alustmise toetus $20000
  * Madalad maksud ja lõivud
  * SKP elaniku kohta $14000
  * Õppimine välismaal riigi toega
  * Osa ravimeid tasuta
  * Ravimite võltsimine karistatav surmanuhtlusega
  * Kuiv seadus
  * Riigi toetus auto soetamisele 50%, sõjaväelastel 65%
  * Võimule saades lõi riigist välja rahvusvahelised suurkorporatsioonid
  * Keskmine eluiga riigis kasvas tema võimu ajal 51.5 aastalt 74.5 aastale
  * Muutis Liibüa sõltumatuks rahvusvahelistest pankadest ja tema eeskujul tahtsid seda teha veel 12 nö araabiamaad.

  • Almar Glustsenko 2 aastat ago

   Jaa-jaa. Sa raakisid meile augu pahe oma Rottsildiga ja talle alluva Macroni nutuvabamuuriga. Me tahame juba k6ik oma Marjamaa teie ostetavate neegerorjadele jatta ja minna vahetus(inim)kaubaks Liibuasse. Eks? 🙂

  • Miks seadusega kaitstakse perverte ?
   Karistusseadistik kaitseb Liputajaid,Zoofiile,Pedofiile,
   Homoseksualiste,Nekrofiile.
   Seksuaalse sättumuse sildi varjus kaitstakse perverte :

   § 151. Vaenu õhutamine
   (1) Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, –
   karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

   (2) Sama teo eest, kui
   1) sellega on põhjustatud inimese surm või tekitatud tervisekahjustus või muu raske tagajärg või
   2) see on toime pandud isiku poolt, keda on varem karistatud sellise teo eest või
   3) see on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, –
   karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

   (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
   karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
   [RT I 2010, 22, 108 – jõust. 01.01.2011]

   (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
   karistatakse rahalise karistusega.
   [RT I 2006, 31, 234 – jõust. 16.07.2006]

   § 152. Võrdõiguslikkuse rikkumine
   (1) Inimese õiguste ebaseadusliku piiramise või inimesele ebaseaduslike eeliste andmise eest tema rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundi alusel –
   karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

   (2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
   1) vähemalt teist korda või
   2) kui sellega on tekitatud oluline kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või avalikele huvidele, –
   karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
   [RT I 2006, 31, 234 – jõust. 16.07.2006]

 2. Eve 2 aastat ago
  Reply

  Kas ta tahab mõjutada Isamaad või. Räuskavad, jälitavad, leiutavad valesüüdistusi, segavad tööd sel raskel epideemia ajal reformierakondlased. Jah sellele tuleb lõpp teha. Oma valitsemise ajal viisid nad meie rahva vaesusesse. kaotasid ära arstiabi saamise kohapeal, majandus seiskus. Raha ei eraldatud põllumajandusele, haridusele ega meditsiinile. Kes teel ees võimule see lihtsalt lõkati kõrvale . Veel ühte Ansipi ja Rõivase sarnsat võimu ei kannataks meie riik välja.

 3. Nii 2 aastat ago
  Reply

  Tuleks avaldada nende nimed kes E.Savisaare kohta valetunnistusi andsid. Need kes keeldusid seda tegemast söödi poliitikast välja. Kus on õiglus. Savisaare eksnaisele andis üleeelmisel korral E.N.Kross isegi oma koha Riigikogus , eie tea kas tänutäheks E.Savisaare laimamise eest. Huvitav et reformierakondlased ei jää kunagi süüdi, isegi sadamaskandaal lämmatati ära. Reformi tagatoas kõib kibe töö valesüüdistuste vorpimisel ja mitmed keskerakondlastest poliitikud langevad nende ohvriks. Aga mis sa hädaga teed kui töötulemusi pole aga võimule tahaks iga hinna eest. Millegi pärast kapo reformierakondlaste kodusod ei külaste. Aga Savisaare koju tuldi ja temaga käituti üldse nagu kurjategijaga. E.Savisaa istudes ratastoolis olles just paranemas surmavast haigusest ja vaatas pealt kuidas ta kodu rüüstati. See meenutab stalinistlikke kuritegusid.Ta elas tagasihoidlikult ja palk oli suur. Loomulikult oli tal raha . Ei tea kas viidi ka see raha ära mida me korjasime tema bioonilise jala jaoks. Sisemine pandeemia mis õhkub Reformi tagatoast on ka kahjulik.

 4. Joe 2 aastat ago
  Reply

  Aga ehk inimene tüdines ära reformierakondlaste valesüüdistustest. Või tulev isamaalasi meelitada reformierakondlaste kampa. Isamaa oli hoopis teistsugune kui seal oli meie mitmete kuritegudega silma paistnud kuid mitte kunagi karistust saanud E.N.Kross. Praegu on Isamaal tubli esimees ja nad käituvad rahulikult kuigi kahjuks kaitsega ehkki meid ei ähvarda keegi .

 5. Milles 2 aastat ago
  Reply

  küsimus? Visake see isamaareetur prokuratuurist välja ja ongi tema kõrgel pinsil kriips peal. Sitta pilpa peal ju ei hoita.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.