Riik hakkab tulevast aastast rahastama ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid

Haigekassa klienditeeninduse silt: Foto: LIIS TREIMANN/SCANPIX

Stenbocki maja, 17. detsember 2020 – Valitsus kinnitas istungi otsusena haigekassa rahastatavate teenuste loetelu muudatused, mille alusel hakatakse tulevast aastast toetama mitmeid uusi teenuseid ja ravimeid. Olulisemate muudatustena hakkab haigekassa rahastama vähi sõeluuringuid ravikindlustamata inimestele, käivitatakse vastsündinute galaktoseemia sõeluuring, lisanduvad uued haiglaravimid harvikhaiguste ja kasvajate raviks ning laiendatakse hooldekodudes õendusabi pakkumise võimalusi.

„Uuest aastast on ka ravikindlustamata inimestel võimalik osaleda sõeluuringutes kõikide vähipaikmete puhul,“ lausus sotsiaalminister Tanel Kiik. Ministri sõnul on sõeluuringute võimaldamine ravikindlustamata inimestele väga oluline, et vähendada vajaliku vähiravi hilinemist ning sellest tingitud tervisekahju ja enneaegset suremust. „Piiratud juurdepääs vajalikele ennetus- ja diagnostikateenustele tingib selle, et ravikindlustamata inimesed jõuavad sageli meditsiinisüsteemi liiga hilja ja nende aitamine on siis juba palju keerulisem ja kulukam. Muudatusega vähendame ebavõrdsust inimeste juurdepääsul vajalikele tervishoiuteenustele,“ ütles Kiik.

Tuleval aastal käivitub Eestis sarnaselt enamiku Euroopa riikidega vastsündinute galaktoseemia sõeluuring. Galatoseemia on harvaesinev kaasasündinud ainevahetushaigus, mille süvenemist aitab ära hoida üksnes õigeaegne diagnoos ja eluaegne galaktoosivaba dieet, mistõttu ei tohiks vastsündinu saada ka ema rinnapiima.

Tervisekeskuse meeskonna pädevuste laiendamiseks hakkab haigekassa tulevast aastast maksma lisatasu, mis võimaldab tervisekeskuse meeskonda täiendada täistööajaga õe, tervishoiu tugispetsialisti, vaimse tervise õe või kliinilise psühholoogiga.

Hooldekodudes õendusabi kättesaadavuse parandamiseks võimaldatakse määruse jõustumisel väikestel alla 20 voodikohaga hooldekodudel võtta tööle poole koormusega õde. Muudatus võimaldab senisest paremini leida õe puhkuse ajaks asendaja, kuna lisandub õe asendustasu.

Eriarstidele luuakse võimalus erialade vaheliseks e-konsulteerimiseks. Teenuse eesmärk on käivitada ja toetada arstide ning erialade vahelist nõu küsimist, et parandada ravi järjepidevust ja teenuste kättesaadavust. Perearstidel on võimalik eriarstidega e-konsulteerida praeguseks juba 29 erialal. E-konsultatsioon võimaldab muuta inimese raviteekonna sujuvamaks, kuna inimene ei pea alati käima mitme arsti juures ja parandada teenuse kättesaadavust, kuna inimene ei pea alati maapiirkondadest liikuma suurematesse linnadesse piirkondlikesse ja keskhaiglatesse. Ravi järjepidevuse ja kättesaadavuse parandamiseks ning omaosaluse vähendamiseks lisatakse ka füsioterapeutide, tegevusterapeutide, kliiniliste psühholoogide ja logopeedide kaugvastuvõtud ja kaugteraapiad, mis võimaldavad teraapiaid osutada distantsilt kasutades turvalist info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat. Eriarstiabis lisanduvad ka mitmeid uued teenused diagnostikaks ja raviks.

Uuest aastast hakkab haigekassa rahastama ka mitmeid uusi ravimeid harvaesinevate haiguste ja kasvajate raviks. Lisanduvad uued haiglaravimid leukeemia ja lümfoomi raviks, kahe harvaesineva haiguse raviks, neuroendokriin- ja rinnakasvaja raviks. Samuti tekib uusi ravialternatiive muude haiguste ravis.

Muudatuste mõju haigekassa eelarvele on kokku 9,3 miljonit eurot.

1 Kommentaar
  1. sõel 4 aastat ago
    Reply

    AGA KUI RAVIKINDLUSTATU OLI NII VAENE, ET OMA AASTAKÄIGU SÕELUURINGULE SÕITA EI SAANUD JA ONGI NÜÜD SÕELAGA JA ILMA SÕELATA UURIMATA.
    Sest vaadake, pudev rahanappus toob stressi, see lõpuks depress. ,millega kaasneb nurasteenia =närvinõrkus= väsimus, jõuetus,tahtetus, jõu kadumine.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.