Valitsus pikendas COVID-19 haigete ja lähikontaktstete karantiini korraldust 1. veebruarini 2021

Stenbocki maja, 17. detsember 2020  – Valitsus pikendas COVID-19 diagnoosiga haigetele ja nende lähikontaktsetele kehtivaid karantiininõudeid kuni 1. veebruarini 2021.

COVID-19 haigel on keelatud alates haiguse diagnoosimisest kuni tervenemiseni elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda. Lahkuda tohib üksnes tervishoiutöötaja või politsei korraldusel või suunamisel või inimese elu ja tervist ohustava hädajuhtumi korral. Püsivaks viibimiskohaks loetakse ka hotelli või muud majutusasutust, näiteks külaliskorterit, kui seda kasutab Eestis viibimise ajal inimene, kel siin muud elu- või viibimiskohta pole. Samuti loetakse viibimiskohaks varjupaika ja turvakodu.

14-ks päevaks karantiini jäämise nõue kehtib haigega koos elavale, püsivalt samas elukohas viibivale või muul moel lähikontaktis olnud inimesele. Lähikontaktsel on võimalus teha mitte varem kui 10ndal kalendripäeval koroonaviiruse test ning kui selle testi tulemus on negatiivne, siis inimese karantiiniperiood lõppeb. COVID-19 haige jaoks lõpeb karantiin siis, kui arst on tunnistanud inimese haigusohutuks.

Haigussümptomiteta lähikontaktne võib erandina kodust lahkuda, et käia kodulähedases poes või teha muud igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku.  Samuti tohib haigussümptomiteta lähikontaktne viibida õues, kui ta täielikult väldib kokkupuuteid teiste inimestega.

Lähikontaktne tohib oma elu- või viibimiskohast lahkuda, juhul kui ta on tervishoiutöötaja, kes täidab tööandja otsusel edasilükkamatuid tööülesandeid. Samuti kui ta on isik, kes tööandja otsusel ja terviseameti nõustamisel täidab edasilükkamatuid tööülesandeid ning kelleta ei oleks võimalik riigi või kohaliku omavalitsuse ülesande täitmine. Erand laieneb ka elutähtsa teenuse toimepidevuse tagajale. Kui lähikontaktne nendel erandjuhtudel kodust lahkub, peab ta jälgima tähelepanelikult oma tervist ning võtma kasutusele kõik võimalikud meetmed, et haiguse levikut tõkestada.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja selle seletuskirja kodulehel kriis.ee

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.