Valitsus eraldas haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetuseks üle 4 miljoni euro

Foto: HTM

Valitsus kiitis eile heaks haridus- ja teadusminister Jaak Aabi määruse eelnõu, millega kehtestatakse alus eraüldhariduskoolidele, erahuvihariduse ja -huvitegevuse pakkujatele toetuse maksmiseks. Toetusteks on ette nähtud 4 259 750 eurot.

„Piirangud on väga palju mõjutanud huvihariduse ja –tegevuse erapakkujaid, eriti just Ida-Virumaal ja Harjumaal. Seega on väga oluline pakkuda neile olukorra leevenduseks abi. Samuti toetame ühekordselt ka eraüldhariduskoole üle Eesti,“ sõnas haridus- ja teadusminister Jaak Aab. „Sihtgruppe teavitame eraldi toetuse taotlemise täpsematest tingimustest,“ lisas ta.

Vältimatute püsikulude katmiseks mõeldud toetust saavad taotleda eraüldhariduskoolide pidajad ning erahuvihariduse ja –tegevuse pakkujad üle Eesti. Ida-Virumaa ja Harjumaa toetused on suuremad kui mujal Eestis, sest neis maakondades on piirangud olnud rangemad. Toetused on nähtud ette üle Eesti 12. detsembrist kuni 10. jaanuarini ning Ida-Virumaal ja Harjumaal kuni 17. jaanuarini kehtivate piirangute mõju leevendamiseks.

Ida-Virumaa ja Harjumaa

Eraüldhariduskoolide pidajate toetus on Harjumaal 10 ja Ida-Virumaal 20 eurot õpilase kohta.

Erahuvihariduse pakkujaid toetatakse piirangute kompenseerimiseks Harjumaal 40 ja Ida-Virumaal 50 euroga osaleja kohta.

Erahuvitegevuse pakkujaid toetatakse piirangute kompenseerimiseks Harjumaal kuni 40 ja Ida-Virumaal kuni 50 euroga.

Kõik teised maakonnad

Eraüldhariduskoolide pidajate toetus on 10 eurot õpilase kohta.

Erahuvihariduse pakkujaid toetatakse piirangute kompenseerimisega 20 euroga osaleja kohta.

Erahuvitegevuse pakkujaid toetatakse piirangute kompenseerimiseks kuni 20 euroga.

Eraüldhariduskoolide ja erahuvihariduse pakkujate toetuse arvestamise aluseks on Eesti hariduse infosüsteemis (EHISes) olevad andmed 2020. aasta 10. novembri seisuga. Toetuse saamiseks tuleb täita taotlusvorm.

Erahuvitegevuse puhul saavad toetust taotleda ettevõtted, kelle jaoks on see põhikirjajärgne peamine tegevusala ning valdkonnas ollakse tegutsetud vähemalt üks kalendriaasta. Tegevusi peab olema pakutud lastele ja noortele regulaarselt vähemalt üks kord nädalas ning seda peavad olema läbi viinud kvalifitseeritud juhendajad.

Taotlejad, kes taotlevad perioodi 28. detsember kuni 17. jaanuar eest toetust Haridus- ja Teadusministeeriumilt ei saa täiendavat toetust Töötukassast.

Ministri määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas. Teavitame sihtrühmi taotlemise tingimustest esimesel võimalusel.

Rohkem infot toetuste kohta leiab: www.hm.ee/kriisitoetus

1 Kommentaar
  1. Enn 3 nädalat ago
    Reply

    Meil on tubli valitsus ja tasemel rahandusminister. Elu läheb edasi ka nii raskel ajal. V’ib ette kujutada mis praegu toimuks Ansipi valitsemise ajal kus vaesus aina kasvas isegi tavatingimustes.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.