Välispoliitika arutelu keskmes oli julgeolek ning rahvusvahelise koostöö olulisus

Välisminister Eva-Maria Liimets Foto/allikas: Erik Peinar/Riigikogu

Riigikogus toimus täna olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu. Ettekannetega esinesid välisminister Eva-Maria Liimets ning väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kes keskendusid rahvusvahelisele julgeolekuolukorrale, liitlassuhete ja rahvusvahelise koostöö olulisusele ning välispoliitika tegevussuundadele ja prioriteetidele.

Välisminister Eva-Maria Liimetsa sõnul on väikeriigi eduka toimimise jaoks oluline tulemuslik ja järjekindel välispoliitika. „Eesti on viimased 30 aastat olnud rahvusvahelises suhtlemises edukas, sest meie välispoliitilised huvid ja eesmärgid on olnud selged ja nende saavutamise nimel on koos tegutsetud,“ rääkis ta. Minister lisas, et välispoliitikas saame olla edukad ainult siis, kui suudame kavandada ja viia ellu ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat. Ta rõhutas, et Eesti diplomaatia töötab iga päev selle nimel, et Eesti julgeolek oleks hoitud ja kindel ning eesti rahvas, keel ja kultuur kestaks läbi aegade.

Liimets toonitas, et Eesti huvides on tugev Atlandi-ülene julgeolekukord: „Eesti julgeolek on lahutamatult seotud kogu Euroopa julgeolekuga. Selle nurgakivi on meie liikmelisus NATO-s.“ Tema sõnul on Eesti julgeolekule kriitilise tähtsusega nii Ameerika Ühendriikide aktiivne osalus regiooni julgeoleku tagamises kui ka Euroopa enda tugevnemine. „NATO-le ja tihedale Atlandi-ülesele koostööle USA-ga pole Euroopa julgeoleku tagamisel alternatiivi,“ rääkis minister.

Välisminister kinnitas, et Eesti osaleb aktiivselt ja konstruktiivselt Euroopa Liidu poliitikate kujundamises. „Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kujundamisel räägib Eesti aktiivselt kaasa, sest meie huvides on ühel häälel rääkiv, põhimõttekindel, ennast kehtestav liit,“ ütles ta. Liimets märkis, et oluline on arendada Euroopa Liidu kaitsevõimet ning keskenduda veelgi enam vaba rahvusvahelise kaubandussüsteemi tugevdamisele, sealhulgas vabakaubanduslepingute sõlmimisele.

„Eesti väiksus ei tähenda, et peaksime maailmapoliitikat kõrvalt vaatama. Vastupidi, Eesti peab kehtivat maailmakorda aktiivselt kaitsma. Meie huvide edendamine sõltub tihedast koostööst ja headest suhetest liitlastega, nii rahvusvahelistes organisatsioonides, regionaalses koostöös kui ka kahepoolsetes suhetes,“ rääkis minister. Ta tõi esile Eesti tegevust regiooni ja ka kaugemate kriisikollete julgeolekuküsimuste tõstatamisel ÜRO Julgeolekunõukogus ning tähtsustas Eesti eesmärki taotleda Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni OSCE eesistuja kohta, samuti Eesti taotlust saada Arktika Nõukogu aktiivseks vaatlejaks.

Liimetsa sõnul pühendub valitsus välispoliitikas Eesti majandusliku arengu toetamisele aktiivse äridiplomaatiaga, mille eesmärk on ekspordi, investeeringute ja turismi edendamine. „Majandusarengu üheks eelduseks on välisinvesteeringute ligitõmbamine. Peame oluliseks sõlmida kahepoolseid investeeringute kaitse lepinguid ja aidata kaasa Eesti ettevõtete tegevusele välismaal,“ ütles minister. Ta märkis, et plaanis on kujundada investeeringute kaitse tegevuskava ning oluliselt on suurendatud äridiplomaatia haaret. „Oluline eeldus meie äridiplomaatiliseks eduks on Eesti särav kuvand – et meid mitte ainult ei teataks, vaid tuntaks edumeelse, innovaatilise ja tegusa ühiskonnana,“ rääkis välisminister.

Lõpetuseks kõneles minister üleilmse eestluse programmist, mille üks eesmärkidest on välismaal elavate eestlaste kaasamine Eesti arengusse ja ühiskonnaellu. „Eesti jaoks on iga meie inimene tähtis,“ märkis Liimets. „Võõrsil elavate eestlaste läbimõeldud ja tõhus kaasamine aitab kaasa meie riigi tulevikueesmärkide saavutamisele ning rahvusvahelisele edukusele.“

14 kommentaari
 1. Kõige 2 aastat ago
  Reply

  olulisem on kööstöö Ühtse Venemaaga. Kuigi ei saa eriti kindel olla, et nad meile kallale tulevad ja taas jälgist kapitalismist vabastavad ja meid tasuta Siberisse sõidutavad.

  • Natsionaal sotsialismi looja on juut Nietzsche.
   Natsionaal sotsialismiga ta programmeeris sakslased tapamasinaiks kes VIISAKALT JA VÄÄRIKALT
   tapsid maha 60 miljonit tsiviilisikut.

 2. päokeseline valitsus 2 aastat ago
  Reply

  Kõige suurema tõusu tegi jaanuariga võrreldes Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetus, mis kerkis jaanuarikuu 14 protsendilt veebruaris 20 protsendile. EKRE tõusis sellega erakondade populaarsustabeli neljandalt kohalt teiseks.
  Keskerakonna toetus langes jaanuarikuu 19 protsendilt veebruaris 17 protsendile.

 3. Sergei 2 aastat ago
  Reply

  Eesti on juba okupeeritud- Pole sellist okupatsiooni veel olnud ,et ümbruskonnas pole enam ühtegi tegutsevat lauta sarvikutega, ega kuule kuke kiremist- NSVL ajal oli ühismajandi olevustele LISAKS ka igal perel kodus loomad.
  Eelmise Siberi teemal: Sellest meil räägitakse -10 000 juuniküüditamine, aga et Tartu piiril Fašistide poolt 12 000 auku aetud- ja ka ahjus põletatud- ei kõssugi. Nende järeltulijad toovad meile demokraatiat .- euroopa väärtused. Kogu Euroopa oli fasistlik
  Ainuke demokraatlik riik ongi Venemaa, kus võib oma Riiki ja ka välisriiki varastada, siis tingimisi karistatuna , ei käi kriminaal hooldaja juures, käib lõugab tänavatel ja sõimab valitud juhte, käib välisriigis tihedamini ,kui oma kodumaa president ( kas reeturil ongi kodumaad) Ja süüdistada kedagi mürgitamises ( KURADI MÜRK SEE ON , MIS ÜHT TÕBRAST KUIDAGI EI VÕTA) EESTIS MÕNED MINGIT JOOKI JA 58 LAIPA JA HILJUTI PAAR VÕRUKEST KATSETASID MINGIT MÄRJUKEST-) …., teha FEIK filme, solvata ,veterane, kultuuri tegelasi, erinevaid rahvaid ja rahvusi, kohut jt.
  USA -s kohtu solvamise eest kuni 14 a. kinni.
  Eestis võib kohtunik ilgata: presidendile kirjutasid kah jm mõnitusi teha. LISAKS ::::::::::::
  AGA USA Jälkide kuritööde paljastaja Assange ei näegi päikest, ja ka Euroopas mingi tvitteri säutsu eest kinni.
  Jumal tänatud ,et inimkond on arenenud sinnani, et Venemaal pole enam sadamaid st. akent Euroopasse ja ka õhu transport toimib. Ja üleüldse Venemaa maailma areneinumad ( parimad ) jäälõhkujad tagavad lühima transpordi paljudesse riikidesse ( ka piraate pole jääpankade vahel karta) AGA IKKA . LOLLIDELT VÕETI VENEMAA ÄRA . Minu poolenisti Ameerika kombaini jubin ( mis mahub viina pitsi) maksab 720 EUR- Sama funktsiooni täitev Vene jubin 50 EUR ( Lätis sama 28 EUR). LÕPUTU TEEMA…….

  • Almar Glustsenko 2 aastat ago

   See Vene maailma parimate Arktika jäälõhkijate teema on sul siin väga aktuaalne teema. Üle 110-aastane nüüdne Suur Tõll oli ju ka Tsaaririigi poolt Inglismaalt tellitud toona kaasaaegseim jäälõhkuja ning hiljuti avastasin, et ühel Vene järvel on ujuvana veel sisult Suure Tõllu aurik-jäälõhkuja sõsarlaev.


   AGA

   võiksid tähele panna, et 3-4 aastat tagasi kirjutas üks Saaremaa päevalehtedest pika ja sisulise loo, et Prantsusmaa(le põgenenud Vene juudid?) nõudis Venelt taas 50 miljardit dollarit võlga

   (millest üritasin raakida TTV saates Alurünnak, mida toona avalikult lindistati, kui saatejuht mu küsimuse vormis väite katkestas),

   Poolasse ja Baltimaadesse 1900 jägselt ehitatud Vene-Balti Raudtee aktsiaosaluse eest, mis juba 1900 jörgselt rikkus ära Eestigi omatarbeks oma ressursi sisemise kasutuse eelistuse poliitika

   (Nõmmel endise Margus Lepaga seostatud viinaaugu ees on vist siiani skeem 3000 kilomeetrist EW aegsest siseraudteede võrgust, mis olid kitsarööpmelised ja polnud mõeldud hea kauba välusmaa anastajate kasuks välja viimiseks).

   Sellega puuti 3-4 aasta eest Rottsildi-Macroni-Kallase-Krossi-Eesmaa Prantsuse Auleegioni Ordeni vabamüürlaste poolt nõuda putinilt tagasi väidetavalt seni maksmata võlga Vene-Balti okupandiraudtee Eestissegi ehitamise eest,

   kuigi Vene peaminister, Tshernomõrdin, leppis juba umbes 20 aastat tagasi Prantsuse võlausaldajatega kokku, et ta maksab 1900 paiku Venemaa poolt saadud võlast tagasi 1%

   (väga huvitav sõnastus, kui arvestada, et Prantsuse Auleegioni juutla on 1 kõige arvestatavamaid üleilmse juutla tegelasi ning revolutsiooni aegu Lenini Venes segaduses oleku perioodil lasi juutla Tshehhidel tassida Siberi kaudu väja suure osa Tsaari-Vene kullast sisult Rottsildi Födereservi, USA-sse, millega pandi ka IMF poolt maailmamajanduse juudistamisele alus ja mis kuld kuulus, proportsionaalselt, anastatud maa osana, ka toona Tsaari-Vene alla jäänud Eestile, saati siis Ida-Ugrigi pärishõimudele)

   ja sellega loeti ka sisult rahvusvahelise juutla poolt Vene aktsiavõlg Prantsusmaa Vene-Balti Raudteesse investoritele tasutuks.

   Miks 3-4 aastat tagasi Putinit selle 50 miljardi dollarise põhivõla ja 20 miljardi dollarise viivise nõudmisega rünnati???

   Keegi pikemalt seda ei seletanud, kuid nahes kuis nüüd on Putin võimaldanud ehitada vähemalt 3 arktilist aatomilõhkujat ja Veneski lokkab avalikkuses riiklikeks peetavates propagandafilmides rahvusvahelise juudikogukonna retoorika, et progress, tuumaenergia kasutuselevõtt ka (Ugrila) Arktikas jms on möödapääsmatu inimkonna heaolu püsimise ja suurendamise tunnus,

   Kuis Putin kohtus mäletatavasti 2018 Murmanskis Soome ja islandi presidentidega rahvusvaheliseks kuulutatud majandusfoorumil ja ütles, et ta ei keela valisinveste Vene majanduse ja kaubanduse arendamiseks välismaalt investeerida, kuid nõuab selle tegemist Vene vägede kontrolli all ja Kremli kontrollitavana

   (kuigi praeguseks on vene RTR päevauudisteski näha, kuis Putin arutab riiklikke majandusasju Min Prom Torgi juhiga, kelle taustal särab logona 3-nurkne juudi-täht, mis sümboliseerib juudi kontrolli Vene Tööstus-Kaubandusministeeriumi üle;

   nii, nagu seda Eestiski omab Rottsildi Auileegioni Ordeni rüütel ja kaubandus-Tööstusoja juht Toomas Luman, kes koos oma Nordekoniga rahastas läbi oma Riigikogu, Tallinna Linnavalitsuse ja Eest Politsei Mossadi Gladio-B käpikutega näiteks Haabersti hõberemmelga kaitsmise ebaõnnestumist Eesti sisult riiklikus juudikohtus ja sedakaudu ka kõrgvabamüürlase Pruuli-Aecomi MRP Rail Balticu lootuses Klandorfile-Kõlvartile võimaluse tappa Kadrioru Laulupeoranna hiis, ehitades kogukondlaste poolt takistamatuöt Reidi Teed, mida nuudne vabamüürlaste kesklinnavanem ja Odessa juudi piraadisadama, Porto Franco, Tallinnasse ja Helsinkisse ehituse nägu, juut Teder ning samasugune Martin Helme jms on omaarust laiendamas 20-30 000 poliitsisseostetava uus-orjast tulnuka elupaigaks

   ja nii nagu Eesti seni kõige suuremale, 15 000 000 000 euro ESM-i, poliitilise vargusele, avalikeesti.ee-s, nr 3, lk 6 lõpus ja lk 7, tähelepanu pööraja, Eesti päritolu Kanada professor, Olev Träss, räägib samas ka väidetavalt Eestile kasulikust välisinvesti võimalusest, kuigi selleks tema poolt mahitatav USA dollar on samaselt 80-90% ulatuses ülemaailmses looduslikus plaanis reaalkattetu, nagu ka euro).

   Millest võib järeldada, et Põjaväilas Hiina-Euroopa kaubateega nõustudes soovis Putin 3 aastat tagasi nõustuda ka sellega, et Aecom-Pruuli-Rottsildi vabamüüri juutla on ostnud juba

   (selle sama Euroopasse jaetud Eestis ESM-i 15 000 000 000 eurost ja Euroopast kokku 6 000 000 000 000 (6 triljonist) eurost 10-20% )

   Aecomi USA juutla heaks omaarust ära kogu Euroopa erakondade ladvikud, kelle haldusaladesse see raudtee võiks jääda ja üritab praegu troonilt tõugata ka Valgevene pärismaist kunni, Lukashenkat, et saaks juhtida Valgevenesse oma tehasena pesa teinud Junitski juutla kaudu Rail Balticu ehitust 3 korda kiirema ja läbilaskevõimelisema SkyWay.com (taevatee.ee , hingetee.ee ) ehituse kaudu

   (remmelgakaitse juutla juhtkuju, Vegard Emanuelseni poolt Eestiski püramiid-ühisrahastusega projekti, mille agressiiv-MMM-ühisrahastamist korraldab ka Susi hotellis baseeruv endine Savisaare-aegne abilinnapea, Maslov, kes oli raudtee varirahastamise pädurina, juuli algul 2017, nagu minagi ja poliitvang Kalju Mätik olime rahvuslastena ning toonane TTV ajakirjanik Andres Raid, kutsutud ka reformi-Ojulandi poolt juutla Meie Eesti (Maria Kaljuste) valimisliidu koosolekule ja kes infiltreerus Savisaare 2017 valimisliitu, kuhu infiltreerus ka Mossadi heaks töötava Pushinjanina nüüd euro-„covid”-majandusjuudistamise LHV-le, patarei ees seljakotiga jalutades, reklaami teinud ja Oümpiakomitees nõukogu esimehe ja Eesti vabamüürlaste ametliku juhi, Toomas Tõnise, kontrollile alluv Sõõrumaa).

   Vahepeal on aga Venemaalt 1 000 000 000 tonni toornafta varas, Hodorkovski, kes teenis sellega vähemalt 200 000 000 000 dollarit investinud Euroopas ja USA-s, näites New Jersey-s, hiigel tulnukalinnade ehitusse ja käis ka sisult riilikul visiidil Eesti ajaloolises Mustpeade vabamüürlaste esinduskeskuses, Pikal tänaval (nagu EKRE´gi kutsus 14.05.2019 just sinna oma Europoliitpartneri, nais-LePeni, kes tõukas erakonnatroonilt oma isa, kuulukse just tänu tolle liigsele uus-rahvusluse(natsismi)-lembusele)

   Ma oletan, sellest kuis 2019 plaanisid Trupm ja Putin Helsinkis kohtuda ja kuis pikalt ja väga viisakalt Soome president Putiniga poliitsemmis, et nad soovisid (USA ja Vene rahvalikult?) rahvuslikult haarata kontrolli üleilmajuutla kavandatud Hiina-Põhjaväil-AecomRailBaltic-Calais(Hamburg)-NewYork kaubatee Hiina jätkuva orjastamise ja katteta EUSA rahaga ülepuistamise üle ja seda vist siis ära jätta,

   seni, kuni puutusid nüüd kokku seda initsiatiivi üleilmajuutla kätte tagasihaarava „covidiga”, mis oli juba tegelikult Rockefeller Centeri poolt 2010 paika pandud (RahvuslikTeataja.ee , 1/ 2021 esilehel inernetiski) ja Korea Olümpia tseremoonial ka avalikkusele esitletud, sealhuögas USA-s selle abil Trumpi rahvuslastelt võimu kaaperiga ja Tihhanovskaja ning Navalnõi abil russide käest Vene (Ida-ugrila) loodusmajanduse kättesaamise kaesoleva katsega.

   Sellegipoolest oleks huvitav teada, mida Putin, Trump ja Lukashenka arvavad sellest. et

   (nagu kirjitab Eesti Keskonnateabe Keskuse aastaraamat METS 2010, lk 215, tabel 12.2, Maailma metsaressursi üldandmed)

   Brasiilias oli 2010 kasvavat metsa 660 tihumeetrit ühe elaniku kohta ja Venes 560, (mis on Maailmas ka kasvava metsa absoluutarvudelt esiotsa riigid) mis on seal avaldatud andmete järgi 4.-5. Tulemus, Guajaana, Gaboni ja Kesk-vabariigi järel (millest viimases ka ESPLA kõrilõikajaist kahuriliha nüüd millegi kindlustamisega EUSA juutla majandusele tegeleb, peale selle, et kindlustab Mali avatud tuumamaardlatest Prantsuse majandusõitsengut tagavale rahvusvahelisele tuumajaamaärile 70% toorainest )


   ja peale seda on vabamüürlaste olümpiakomitee poolt korraldatud Brasiilia Olümpia ja nüüdset Brasiilia presidenti peedistatakse küll seoses omakontrolliga riigis kui nüüdse „covid”-kaitumisega, kuid Soomegi oligarhia on ostnud Brasiilias tuhandete hektarite kaupa metsa, nagu seda on ostnud Prantsuse ja Saksa oligarhia Põhja-Soomes ja Põhja-Rootsis ning nagu 2020 suvest „covid”-riigitoetusmajandavad Eesti Valitsused on lasknud minister Asmeri Timberil müüa Lääne-Euroopa fondidelegi avatud pakkumistel 1000-te hektarite kaupa seda Eesti metsamaad, mis kuulub tegelikult 140 000 eesti põlistalule ja mida on poliitlubatud aastaid välja petta väike-eraomanikele suunatud telefoniterroriga suur-eraomanike poolt.

   Kas nad savad aru, et Rail Balticu majanduslikult põhjendatuse esmaeesmärk üleilmajuutlal on hakata raiuma Põhja-Rootsi ja Põhja-Soomes ning Venemaal Koola poolsaarel kasvavast 6 000 000 000 tihust metsast 0,6% asemel aastas 1,5% ning sellega tekitada Rail Balticule 7 000 000 tihu töötlemata puidu ulatuses aastas Lääne-Euroopasse viimise kaubakäive (iga 40 minuti tagant kaubarong, arvestusega, et päevas kulgeb ka 2 reisirongi), või siis tuua sisse Eestissegi Euroopa Pagulaskeskuse plaanitult 7 600 000 tulnukast uus-orja ning Kogu Euroopa Liidu juutla kontrolli alla haaratud alale niipaju, et elanike arv igalpool küündib 200 inimeseni ruutkilomeetri kohta

   (nagu Kalju Mätik millegiparast ja justkui kohapeal peale tulnud palangus, Tartu Rahu 2019 Tallinna konverentsil märkis oma tavapärases poliitvangi retoorikas, et Kreml tuleb võimult tõugata, aga millegiparast hakkas sellega seoses rääkima ka Vene ala vaegasustatusest, seega tahab ka Eestis omaarust Tartu Rahu avaliiku arutelu kontrolliv rahvusvaheline juutla, eesotsas Estamiga ja Youtube esitlustes kõiki Eesti poliitikuid seosetult ja läbisegi materdava Andres Inniga, kontrollida Mätiku suguseid Navalnõiteiga sarnaselt ja seeläbi õhutada kaasa Navalnõid kontrolliva lääne juutla plaane rahvastada ka Vene ala lisaks oma 3 154 000 000 sissetoodud tulnukaga)

   ja nende abil töödelda seda puitu Põhjalas kohapeal, oma kontrolli alla ehitatud tehastes (nagu Asmeri Timbergi, EMA Reformi-juutla-vabamüüri poolt summutatud riikliku tselluloositehase asemel, jõudis ilmselt niisuguse eratehase Läänemaal ehitamise 2019 välja kuulutada)?

   Enne kui galakteemjuutla arust läheb Ida-Ugrila ja kaug-Ida põlisrahvuste alal (Venes) viimsegi jätkusuutliku loodusressursi hävitamiseks ja välja tassimiseks näiteks nende tehaste töödeldavaks, mida nad on kavandanud ehitada nende seni valmisehitatud tühjade Hiina miljonilinnade kõrvale.

   Samal meetodil, nagu Eesti nüüdne Kallase riigipöördevalitsus tegi oma mõttetule juutla poolt eurorahade kantimisele võimalusele, läbi vabamüürlaste Tallinna Tartu mnt 80 tööotsimiskeskuse, lisaks ka Ida-Viru sisult tööta jätmise tasandusfondi kaudu 200 miljoni euro poliitilise rahapesu võimaluse.

 4. Sergei 2 aastat ago
  Reply

  : Tahate saada Arktika Nõukogu vaatlejaks- Arktika oli Eesti üks osa- Suu puhtaks – Toru pandi merre – miks ei ime. Või soovite, et pöörataks ots Hiina -India poole- Üks tõbras taotles ( TEGELIKULT NEID ON HULGI) toru juhtme vastu sanktsioone- KAS SEE EI RIIVA EUROOPA LIIDU MAJANDUS HUVE.
  – Räägitakse julgeolekust- Lõuna Eestis on kuuldus, et Tallinn on okupeeritud ja, et tänavatel on asfaldiga ühte värvi kogud. Ei julgegi sinna sõita- ajad kellegi alla- satud rahvusvahelise skandaali ohvriks. Toompeal võetakse igasuguseid seadusi vastu :helkurid jne. PANGE nendele turva vestid selga- ma siin Tartu piiril olekski asfalti segi ajanud ???!!!

  • Almar Glustsenko 2 aastat ago

   Ära enam igaks juhuks toast välju ja telli peamassoon (MRP RB GO-3-TV juut Pruuli) Go-YandexTaxiśt ETV+ Moskva Hanga-neegriga sõit Balti Jaama ning istu otse Magadani rongile, sest Eesti on, tundub, sulle liiga hoomamatu ja seepärast ka ohtlik 🙂

 5. Lugesin 2 aastat ago
  Reply

  seda “arutelu” tagantjärele. Väga sisutühi. Nagu Ratta Jurka oleks 3 tundi jutlustanud ja mitte midagi öelnud.
  Ahjaa, meelde jäi see, et ka uus valitsus on valmis kohe Eesti alad reetma. Saaks aga ruttu need vastikud Narvataguse ja Petserimaa kaelast ära. Küll siis läheb elu heaks, Voova patsutab ehk Kajale õlalegi.
  Et see põhiseaduse vastane on, sellest ei kõssugi. Ruuben küll püüdis urgitseda, kuid kohe pandi teerull käima ja järele jäi laip.

 6. tõnn 2 aastat ago
  Reply

  LUGESIN! mis sa seda setumaad ikka taga nutad, oli küll eestimaa, aga enamus elanikke olid venelased, kas neid niigi palju pole, kuidagi ei saa neid integreeritud ega assimi“leeritud.teadsin üht petseri venelast, nimi ja eesnimi vene omad, mees oli ise küll eestistunud, naine ja lapsed eestlased, mees oli sünd. 1910, aga tema ema ei rääkinud sõnagi eesti keelt ,elas koos pojaga rakveres. tuli välja, nagu poeg mulle ütles, et räägib küll, aga kui 40.a. venelane sisse tuli, enam eesti keelt ja ilmselt eesti riiki enam ei tunnistanud. palju seal narva taga neid inimesi seal soode vahel üle-üldse elas, ingeri külasid seal ikka oli.narva-tagusel oleks ehk mõttegi sees, jääks jõgi meile, see poolitatud jõgi pole nüüd kummagi oma. aga ivangorodi ehitas ikkagi vene tsaar, oli vist juba ivan III

  • Asi 2 aastat ago

   pole rahvuses ja kodukeeles, vaid kodanikkonnas ja meie õiguses seda ala hallata. Petserimaal on umbes 20000 inimest, Narvataguses 10000 elanikku. Kodanikke on seal palju vähem, kuid 16.06,1940. seisuga kodanikke ja nende järglasi me täpselt ei tea. Osa tapeti, osa küüditati, osa ise ei teagi oma kodakondsusõigust.
   Kuid meie trump on riikidevaheline õigus. Venemaa/NSVL vallutas meilt 4,7% maa-ala ning meil on õigus see ala tagasi saada. Kuna Venemaa ei taha anda, siis on meil pidevalt võimalus ja õigus seda okupatsiooni ette heita. Vaid väga rumal loobub sellisest võimalusest. Me teame et kuni 3. ilmasõjani Venemaa vallutatud alasid kellelegi tagasi ei anna. Siis sõltub juba sellest, kes saab tappa ning kas oleme võitja või kaotaja poolel. Praegu hoiame Venemaaga vastaspoolele. Millal 3MS tuleb, me muidugi ei tea. Igatahes sellist ükskõiksust nagu 1930ndate lõpus, riikidevahelistes suhetes praegu veel pole.
   Kuid meie klikk (JRatas, KKallas, ISaar oma kampadega) tahab ruttu selle reeturliku piirilepingu sõlmida ning seega ka meie trumbi ära anda mitte millegi vastu. Sest Venemaa allkiri teda millekski ei kohusta, juba venelase loomus on ülbe ja jõhker, et eilset päeva ei mäleta. Nii pole meil pärast alllkirja midagi head loota, meid kaitseb ainult riikidevaheline õigus ja allkirja puudumine sellel totral lepingul.

  • Putin kutsus vene elanikkonda tagasi Venemaale ja pakkus neile kortereid .
   Kui Eestimaa vene elanikkonnale pakkuda maad Petserimaal ja Jaanilinna aladel siis viies kolonn ise kolib minema.
   Nii,et siis Puutjaga tuleb vestelda sel teemal.

 7. tõnn 2 aastat ago
  Reply

  samal petseri-narvataguse teemal. ligemalt, mustveest. mustveest lõuna poole on mitu vene küla – raja, tiheda- kõik eesti nimedega, aga vene külad. siis tuleb eesti küla, kasepää, on veel teinegi kasepää, kallaste kandis, aga vene küla.sellest eesti kasepäält oli mul kursavend, tema isa rääkis, et kui 40.a. venelased üle narva jõe tulid, läks vene külades kamaruskaks lahti. see kasepää küla põletati esimesel sõjasuvel maha, sealkandis liikusid tol ajal vähemalt, kui me kursavennad olime (1960-d) visalt jutud, et mahapõletaja oli vene külast pärit nõukogude lendur. peipsiääre venelased elavad kitsal järveäärsel alal, eestlased kohe nende seljataga, aga väga paljud neist ei oska siiamaani eesti keelt. kodanikud nad on, kodanikud olid nad ka siis, kui 40.a. peo püsti panid.

 8. Sergei 2 aastat ago
  Reply

  Ma ei taha midagi solvavat öelda , aga kas pole Eesti jagu ( SO. kogu EV ) Venemaa oma.
  Väidetakse, Et Venemaa olevat vist Rootsile maksnud SELLE MAAKESE EEST MITUKÜMMEND TONNI HÕBEDAS
  Mul täitsa kahju naaber riigist- ainult kulutused- Alati midagi ehita, maksa- KA meie Presidendi loss JPM.
  Palju ranniku kaitse baase näit. 1. maailma sõja ajal ( aga Uljanov lubas sõduritele maad ja teised panid kodu poole jooksu ., 2. maailmasõjaks palju kaitse ehitisi. , Ja ka hiljem- Aidati üles ehitada terve riik uue ühiskonna korraldusega-.mingi 45 aastaga
  Põlevkivi energeetika, Energia võrk, teede võrk – Saare ja Muhumaagi, aga edasi ??? ( väidetavalt raha tuli rohkem kui teenisime). Siinsed loomafarmid 3 majandi peale 10 lüpsilauta moodsate lüpsi platsidega. töölistel ka kodus majapidamine. Tänaseks kõik tühjad -ei tule laudast rammu -huumust põllule ja ka talud on pillid kotti pannud- ( pole enam sarvikuid )
  Mõned mehed kasvatavad nn. mingit vilja- ja ongi kogu töö hõive maal.

  • Almar Glustsenko 2 aastat ago

   Sa proovi seda vene keeles siia kirjutada, võibolla saame siis rohkem aru.

   eestikeelne lausete ülesehitus on sul täiesti mööda. Ma saan küll vene keelekultuurist väga hästi aru ja su tekst võib küll sisaldada siin mingeid tõeseid fakte, kuid selle esitamine ei tekita eestlases arusaama, nagu esitaja oleks mingil keskmisel tasemel väärikas ja seega ka vähegi eestlaste poolt väitjana aktsepteeritav.

   Kuna olen põhimõtteliselt igal pärismaal paganlikke ehk oma loodususulisi pärismaa peremehi eelistav, siis tean, et õigetes peremeestes tekitab (sinugi poolt siin esitatud) niisugune retoorika pigem pärismaist trotsi anastusest vabaneda ja seega sinu poolt esitatud konstrukt, et Eestis maal enam sarvikuid pole ja seepärast tuleks eesti ugri maarahval tunnistada ka riiklikult, et keegi on meid riiklikult kellelegi maha müünud,

   on pigem väga hea meetod eestl maarahva ugrid oma 800-aastasest orjaunest äratada, mitte kellegi anastaja ülemvõimu me üle tunnistada.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.