Kõlvart tegi Kallasele ettepaneku kriisijuhtimist otsustavalt muuta

Mihhail Kõlvart

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart saatis esmaspäeval peaminister Kaja Kallasele arutamiseks ja kaalumiseks 10 ettepanekut, et koroonaviiruse levik peatada, tagada inimeste tervise kaitse, majanduse toimimine ja kriisist kiire väljumine.

Kõlvarti hinnangul seisneb põhiprobleem senises olukorra tõsiduse alahindamises, sellest lähtuvalt ühiskonnale ebaõigete ja pidevalt muutuvate signaalide andmises ning ebapiisavates ettevalmistuste, meetmete kaootilises ja hilinemisega rakendamises.

“Olukorra tõsidus ja koroonaviirusega võitlemise meetmete rakendamine ei sõltu enam kahjuks sellest, milline koroonaviiruse tüvi meie riigis hetkel levib,” märkis ta.

Linnapea esmane ettepanek on viivitamatult välja kuulutada eriolukord. See annab riigile ja kohalikele omavalitsustele võimaluse vastu võetud otsuseid kiiremini realiseerida ja kaasata omavalitsusüksuste kriisikomisjone olukorra lahendamisel. Ühtlasi võimaldab eriolukord muuta operatiivsemalt õigusakte ja hankida lihtsamalt vajalikke vahendeid, sh isikukaitsevahendeid,  anda teenistujatele täiendavaid tööülesandeid või kehtestada tavapärasest erinev tööaeg. Samuti on võimalik rakendada teenistujaid kriisiülesannete lahendamisse, kus valitseb tööjõupuudus.

Koos jõuliste piirangute kehtestamisega tuleb välja töötada plaan, kuidas etapiviisiliselt piirangutest välja tulla ja töökorraldust üles ehitada. “Kui kehtestame praegu täiendavad piirangud elutegevuse korraldamiseks, siis anname ka kohe teada, kuidas me sellest välja tuleme. Inimesed on emotsionaalselt väga väsinud ja see ei ole tingitud ainult piirangutest, vaid ka ebakindlusest ja olukorra kaootilisest muutumisest,” kirjutas Kõlvart.

Ka peab Kõlvart vajalikuks toetuste tervikpaketi väljatöötamist. “Kuna piirangud mõjutavad nii eraisikuid kui ka ettevõtjaid, siis on vaja piirangutest tulenevate mõjude leevendamiseks välja töötada süsteemne toetuste ja kompensatsioonide tervikpakett. Eraisikute toetusest tuleb eelkõige läbi mõelda ja määrata toetused lastele, erivajadustega inimestele, pensionäridele, samuti toimetulekuks vähekindlustatutele ja töö kaotanud inimestele,” kirjutas Kõlvart.

Valitsusel soovitab pealinna meer toetada isikukaitsevahendite laialdast jaotamist, mida saaks teha koostöös kohalike omavalitsustega. “Isikukaitsevahendite tasuta jagamise eesmärk on, et neid hakkaksid kasutama ka need inimesed, kes seda seni majanduslikel põhjustel teha ei saanud. Samuti oleks isikukaitsevahendite jaotamine oluline viis inimeste käitumismustrite mõjutamiseks ning muutmiseks,” leidis Kõlvart.

“Tallinn esitas 2020. aasta kevadel ettepanekud tervishoiuteenuste osutamise kohtade loomiseks ning olemasolevate ehitiste ja infrastruktuuri kasutamiseks. Ajutiste täiendavate koroonapatsientide ravimise kohtade ettevalmistamine võtab aega mitu nädalat. Kui me kohe täiendavate voodikohtade loomise ettevalmistamisega ei alusta, siis on risk, et meil ei ole kuu aja pärast võimalik patsiente enam vastu võtta,” kirjutas linnapea.

“Meid ootab ees tõsine tervishoiukriis, aga tervishoiutöötajad on juba praegu ületöötanud ja väsinud. Juba praegu tuleb anda selge signaal, missugused toetuspaketid tervishoiutöötajatele tulevad ja see ei ole ainult lisatasu küsimus. Läbi tuleb mõelda täiendav sotsiaalne abipakett,” märkis ta.

Samuti tegi linnapea ettepaneku valmistada ette suure läbilaskevõimega vaktsineerimispunktid ning alustada viivitamatult läbirääkimisi täiendavate vaktsiinimahtude soetamiseks ka väljastpoolt Euroopa Liitu, sealhulgas Venemaalt ja Hiinast.

Linnapea tegi oma kirjas ettepaneku anda kohaliku omavalitsuse korrakaitseametnikele lisavolitusi koroonameetmete kinnipidamise kontrollimiseks – vajadus selle järele oli olemas ka esimese laine ajal ning ühtlasi muuta kriisijuhtimist laiapindsemaks.

Ühtlasi rõhutas ta, et praeguses olukorras ei ole mõtet heita elanikele ette piirangute mitte-täitmist. Eesti inimesi ei tohi stigmatiseerida rahvuse ega elukoha järgi. Tallinn on kohalike omavalitsuste seas viimase 14 päeva nakatumisnäitaja poolest 10. kohal ning Tallinna linnaosadest oli eelmisel nädalal Lasnamäe järel nakatumiselt teisel kohal Nõmme. “Ei ole vahet, kus Eestis või Tallinnas on rohkem nakatunuid, vaid peame tunnistama, et oleme väga suures hädas, mida saame lahendada ainult üheskoos. Kui me näeme, et kuskil on suurem probleem, on vaja aidata ja toetada, mitte näpuga näidata,” kirjutas Kõlvart.

Elanikel on vaja ühtset ja selget kriisikommunikatsiooni. “Informatsioon piirangutest, reeglitest ja juhistest peab olema lihtne, arusaadav ja kättesaadav. Lisaks peavad inimesed olema kursis, mis hakkab juhtuma järgmistes etappides – näiteks praegu lasteaedade puhul on vaja täpseid ja konkreetseid juhiseid,” möönis Kõlvart.

“Kriisijuhtimisse tuleks kaasata rohkem erasektorit mitte ainult teenuste, vaid ka tööjõu ja kompetentside osas. Ressurss avalikus sektoris on praegu kurnatud, aga meil on vaja sellest olukorrast väljatulekuks konkreetset tegevuskava. Senisest enam tuleks kaasata kohalike omavalitsuste kompetentsi, kes oskavad hinnata meetmete mõju ja nendest tulenevaid probleeme,” kirjutas Kõlvart.

Kõlvart kinnitas kirjas peaministrile, et Tallinna linn on valmis panustama kriisi lahendamisse.

8 kommentaari
 1. See on mürgitamine 4 kuud ago
  Reply

  Austria peatas vaktsineerimised ühe partii AstraZeneca koroonavaktsiiniga pärast seda, kui üks 49-aastane naine suri ja 35-aastasel naisel tekkis kopsuveresoonte ummistus.

  49-aastane naine suri vere hüübimishäire tõttu 10 päeva peale vaktsineerimist. 35-aastasel naisel tekkis kopsuemboolia, aga ta taastub. Praeguseks pole leitud otsest seost vaktsineerimisega, vahendab ORF.

  Mõlemad naised on meedikud, kes töötasid Zwettli regionaalhaiglas. Austria terviseametkondade info kohaselt pole vere liigne hüübimine välja toodud koroonavaktsiini kõrvatoimete hulgas.

  Pühapäeval pidi toimuma kooliõpetajate ja meedikute vaktsineerimine AstraZeneca vaktsiiniga, aga see peatati.

  • Almar Glustsenko 4 kuud ago

   …kuulutada väja eriolukord… vaja kaasata erasektorit ka kriisijuhtimisse..

   Et siis tuleb kaasata alates 2010 meile pandeeiat konstrueerinud Rockefelleri Keskus, Rootsi monarhia juures olev Serafimi Orden THI-ga eesostas, Rottsildi-Macroni Prantsuse Auleegioni Orden THI ja Kallasega eesotsas ja Rooma Klubi Kallasega eesotsas, Rotary klubi Tallinki Nõgesega ja ADL Foxmani lemmikkäemärki logoga Lyons klubi (koos Mart Helmega, kes omaarust võibolla ei teinud seda märki oma Riigikogusse vannutamisel, vaid lihtsalt eksis tähelepanematusest)?

   Ilmselgelt ka kohaliku peremeesrahvuse täieliku vangistuse olukorras ka sisult teaduse pearabi, Tarmo Soomere, kes saab ju teaduse tippspetsina ja kahtlemata Kõlvartist ja Ka-Kast kavalama juudina anda aktiivselt nõu, kuis teostada tema ja Euroopa pagulaskeskuse plaani tuua Euroopasse 1 500 000 000 ja Eestisse sealhulgas 7 600 000 tulnukat (ajaleht Konservatiivide Vaba Sõna, 4/ 2018-10, Põlluaas ; sygiskool.ee/2014 , Tihedalt Kooselamise Teooria)

   Aga parteiline vabamüüristatud broilerlus ei luba Kõlvartil tutvuda uurimusega, et kas eestigi ugridel on valk, mis pärsib väidetavat covid-19 viirustki nii, et see ei tekita haigust ja seega ei saa ka edasi kandida?

   Ernitsa poolt, ilmselt avalikkuse jaoks pangaröövliks olemise tõttu, “Mishaks” nimetatud Kõlvart võiks vaagida, et kas Kim võtaks teda oma kriisijuhiks, ja kas ta suudaks Põhja-Korea endiselt väidetavast „covid-19” viirusest vabana hoida,

   Kui ta esimese asjana, nagu seal, EI SULGE RIIGIPIIRI EGA KASVÕI PEALINNA PIIRIGI TÄIELIKULT KOHALIKU PEREMEESRAHVUSE KOGUKONNA POOLT KONTROLLITAVAKS, SEST SEE ON ILMSELGELT SEE KOGUKOND, MIDA FOXMANLASED TAHAVAD IGAL RAHVUSMAAL EESKÄTT ENAMUSES HÄVITADA JA OMA VEREGA SEGADA, SEALHULGAS IGAS TEGELIKU VIIRUSEGA VÕI TEGELIKU VIIRUSETA OMALT POOLT MEEDIALAVASTATUD PAANIKAS

   või kui ta ei saada kohe omale hallata lubatud alalt välja neid, keda on olnud võõranastajatel olnud enim stiimul ära osta viiruse levitajateks, sealhulgas Ahvlast ja Ida-Aasiast pärit BOLT ja WOLT toidu(viiruse?)-tudengeidm, mida Edgari Tallinna Ühistupanga Coop-pandeem-juudi-vabamüürlastele kinkinud Kõlvart pole asendanud selle ühisturahalise laenu saava PEREMEESRAHBUSE KOGUKONDLIKU TOIDUKULLERIGA, IGASUGU DIVERSIOONIDE MINIMEERIMISEKS.

   Kim saatis hiljuti isegi ühe peamise liitlase, Venemaa, diplomaadid käsidresiiniga riigist igaks juhuks välja. Ilmselt selleks, et vabamüürlased on juba Vene majandusele ilmselt nii kallale pääsenud, et isegi Kremli tehtud määratud opositsiooni lib-DEM Zhirinovski poseerib alates 2020 oma kontoris Eurojuutla sini-kollase logoga erakonna nime ees ja MinPromTorfgigi logo on juudi-3-nurk.

  • vana 4 kuud ago

   Meie kõrval asuv tsivilisatsioon töötas välja väga hea ja maailmas tunnustatud vaktsiini ja kindlasti on nad nõus seda ka meile müüma – nimega Sputnik V.
   Ettepanekusse tuleb suhtuda inimlikult aga mitte poliitiliselt vaieldes ja keerutades.

  • Tt 4 kuud ago

   Piirid on lahti,inimesed reisivad vabalt edasi-tagasi.Keegi kedagi ega midagi ei kontrolli ja KaKa & co tahavad haigestumisele piiri panna. Jõudu siis😀😀😂😂🤣🤣🤣

 2. Tuleb 4 kuud ago
  Reply

  teostada mitu astet:
  1) Piir kinni!
  2) Iga sissetulnu peab viibima 2 nädalat valve all.
  3) Katkestada kuuks ajaks liiklus linnade vahel.
  4) Sisse piirata kolded.
  5) Toitu lubada osta majade ja trepikodade kaupa 1..2 korda nädalas ettenähtud kellajal (1. ja 3. trepikoda esmaspäeval ja neljapäeval kell 11.30-12.30 Pae keskuses, 2. ja 4. trepikoda esmaspäeval ja neljapäeval kell 12.30-13.30 Pae keskuses jne).
  6) Koolid kaugõppele.
  Mitte midagi keerulist.

 3. Nojah 4 kuud ago
  Reply

  Tallinnas tehakse kõik õigesti aga kootöö reformierakondlastega pole kerge.AgaaReformierakonnal on tagatuba kus inimesed on kaitstud süüdistuste ja viiruste eest. Sealt on tulnud pikemat aega meie kodune viirus ja siin süstid ei aita.

 4. pravilno govoris misa 4 kuud ago
  Reply

  KÕLVAT RÄÄGIB MÕISTLIKKU JUTTU !
  Vean kkihla, et ka teda ei kuulata.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.