Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile loovisikute seaduse muudatuse

Foto allikas: Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium saatis täna, 9. märtsil kooskõlastusringile loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatuse. Seadusemuudatus võimaldab maksta suuremale hulgale loovisikutele loometoetusi ning koroonakriisi tõttu leevendatakse ajutiselt ka toetuse taotlemise tingimusi.

„Koroonakriis on pannud eriti haavatavasse olukorda vabakutselised loovisikud, sest tervete sektorite väärtusahelad, kus nad varem osalesid, on praegu katkenud. Seadusemuudatus aitab loovisikute toimetulekut toetada,“ ütles kultuuriminister Anneli Ott. „Peame meeles pidama, et vabakutseliste loovisikute osa loomesektoris tervikuna on suurenenud. Muutunud on töö tegemise viisid. Kindla tööandjata sihtrühm on kultuurivaldkonnas sattunud selles kriisis väga keerulisse olukorda ning seetõttu on vaja seadusemuudatusega avada võimalus täiendavate loometoetuste maksmiseks,“ rõhutas Ott.

Praegu kehtiv loovisikute ja loomeliitude seadus näeb ette raha kogunemise ainult loomeliitude liikmete pearaha põhise arvestuse alusel. Seadust tuleb muuta, et reservi saaks paigutada lisaraha ja see toetustena abivajajateni viia. Ka korraldatakse muuhulgas ümber loomeliitu mittekuuluvatele isikutele loometoetuse maksmine, edaspidi jääb selle eest täielikult vastutama Kultuuriministeerium. Ajutiselt leevendatakse – sarnaselt 2020. aastal kehtinud erisustega – loometoetuse taotlemise tingimusi. Valitsus on hiljutiste otsustega loometoetuste maksmiseks eraldanud 3,2 miljonit eurot, mis ootab väljajagamist.

Tavaolukorras on senise seaduse alusel loomeliitu mittekuuluvatele loovisikutele makstud üle 100 loometoetuse aastas, kuid 2020. aastal maksti koos erakorralise kriisiabiga loometoetusi 1372 loovisikule. Riik on koroonakriisi ajal loometoetuste maksmiseks eraldanud lisaraha praeguseks ühtekokku 7,4 miljonit eurot.

„Ministeeriumis on toetuseta jäänud sajad loomeliitudesse mitte kuuluvad vabakutselised, samuti on mitmes loomeliidus toetuste maksmise raha juba otsas. Kultuuriministeerium teavitab oma valdkondi kohe, kui algab toetuse taotluste vastuvõtmine, et lisavahendite abil abivajajaid taas toetada,“ lisas kultuuriminister.

Eeldatavasti jõustuvad uutel alustel loometoetuste maksmiseks vajalikud seadusemuudatused mais.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.