Keskerakonna ja Reformierakonna noortekogud: noorte vaimsest tervisest sõltub meie ühiskonna tulevik

Keskerakonna ja Reformierakonna noortekogud on seisukohal, et psühhiaatrilise ja psühholoogilise abi kättesaamine alaealistele vajab rohkem poliitikute ja ühiskonna tähelepanu.

Alates 1997. aastast on psühhiaatrid ainsad eriarstid, kelle juurde minemiseks peab alla 18-aastastel olema vanema kirjalik nõusolek. Valitsuskoalitsiooni kokkuleppe tulemusena võttis Riigikogu vastu psühhiaatrilise abi seaduse muudatused, mis lubab alaealistel iseseisvalt pöörduda psühhiaatri poole. Uus seadus kaitseb noori, kes on langenud perevägivalla, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks.

Samal ajal oleme veendunud, et ei tohi leppida pelgalt eelmainitud seadusemuudatusega, kuna probleeme on ka psühholoogilise abi saamisega. Lähim koht, kus alaealine saab psühholoogi poole pöörduda, on kool. Samas on mitmetes haridusasutustes tekkinud olukorrad, kus psühholoogi juurde saatmist kasutatakse karistusmeetmena halva käitumise eest.

Probleemi lahendamiseks tuleb kohalikel omavalitsustel ja riigil teha rohkem koostööd kooli juhtkonnaga, mille tulemusena tekiks noortel kindel veendumus, et psühholoogi poole pöördumine on loomulik isikliku arengu vajadus. Selleks võib aidata tõhusam teavitustöö ja väljaspoolt kooli psühholoogide kaasamine. Veel ühe lahendusena näeme psühholoogide viimist noortekeskustesse, kus alaealised käivad vabatahtlikult ning seega tunnevad ennast seal ka turvalisemalt. Psühholoogide olemasolu noortekeskustes annaks noortele kättesaadavama abi võimaluse, spetsialistid aga saaksid pöörata rohkem tähelepanu noorte vaimsele tervisele. Samuti peab probleemi lahendamisel kasutama ka juba töötavat süsteemi – lasteabitelefon -, kuhu võiks lisada ka kvalifitseerunud psühholoogidega vestluse võimaluse.

Oleme arvamusel, et noorte vaimne tervis on ülioluline teema ja selle kaitsmist ning edendamist peab jätkama. Noorte vaimsest tervisest sõltub meie ühiskonna tulevik.

4 kommentaari
 1. Nojah 2 aastat ago
  Reply

  Vaimne tervis on väga vajalik ja kõik on õige. Minu jaoks on Kesknoored alati olnud parimad ja sealt on välja kasvanud tublid keskerakondlastest poliitikud.

 2. Aga 2 aastat ago
  Reply

  kes on viinud meie noored ajulõhenemiseni, et nüüd kisades abi nõuava? Reform+Isamaa+Keskerakond.
  Miks nemad ei taha vastutada? On ju nende haridusministrid keeranud hariduskorralduse persse. Võim õpetamise üle on antud lastele ja nend evanematele, koolist on tehtud teenindusettevõte, kus õigus jääb alati kliendile ehk õpilasele.
  Kes on meie hariduse alla kukutanud? Ikka need samad repsud, lukased jt.

 3. Liigkasu panganduse produktideks on terrorism…kriisid…kuritegevus,perverdid, kodutus,hinnatõus, tasuline vesi,tasuline parkimine,koroona pandeemia jpms.

 4. psühholoog probleeme ei lahenda,aga ta peab muidugi olema lapsele kui ainus koht kuhu abi järele minna 2 aastat ago
  Reply

  KOHALIKEST OMAVALITSUSTEST SÕLTUMATUD JA VÄLJASPOOL NEID PEAVAD TEGUTSEMA NEED NOORTE JA/VÕI KA VANADEPSÜHHOLOOGID.
  SÕLTLANE ,LASVÕI KAUDSELTSÕTUV TEEB MIS KÄSTAKSE.
  PSÕHHOLOOGID EI LAHENDA PROBLEEME, NAD VÕIVAD TEADVUST PAITADA JA ROHTU ANDA, AGA TEGELIKKE PROBLEEME MIS TULENEVAD KESKKONNAST JA TURVATUNDE PUUDUMISEST =BAASTURVALISUSEST NAD LAHENDADA EI SAA. PROBLEEMIS AGA TULENEVAD PRAEGUSEST MAAILMAKORRALDUSEST, MILLE MUUTMISELE TÄHELEPANU SUUNAMISEKS ON SAADETUD VIIRUSED, ESIALGU.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.