Välisminister Liimets: inimõiguste kaitsmine aitab kaasa rahu ja julgeoleku tagamisele

Välisministeerium Foto allikas: Välisministeerium

Täna, 4. mail esitles välisminister Eva-Maria Liimets veebi teel ÜRO Inimõiguste Nõukogus Eesti kolmandat inimõigusaruannet. Aruanne annab ülevaate arengutest inimõiguste vallas alates meie eelmisest ülevaatusest 2016. aastal ning selle käigus vastatakse riikide tehtud soovitustele.

Minister Liimets kinnitas, et Eesti on pühendunud inimõiguste ja põhivabaduste järgimisele ja edendamisele koostöös teiste ÜRO liikmesriikidega. „Rahvusvahelise õiguse austamine ning inimõiguste kaitsmine ja edendamine aitab kaasa ülemaailmse rahu ja julgeoleku tagamisele. Nende põhimõtete järgi tegutseme järjepidevalt nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil,“ ütles välisminister. „Mainitud põhimõtted on kinnitatud Eesti välispoliitika strateegias 2030 ning meie esimeses inimõigusdiplomaatia tegevuskavas.“ 2020. aastal nimetas välisminister ametisse esimese inimõiguste ja rände erivolitustega diplomaatilise esindaja.

Välisminister andis arutelul ülevaate viimastest inimõigustega seotud arengutest Eestis ning tõi välja samme tulevikuks. „Mul on hea meel teatada, et Eesti on eelmisel ülevaatusel tehtud ettepanekutega aktiivselt tegelenud ning enamikke neist soovitustest on juba järgitud,“ märkis minister. Ta lisas, et erilise tähelepanu all on naiste ja laste õiguste edendamine. „Sel aastal on üheks oluliseks teemaks meediavabadus – teeme ettevalmistusi meediavabaduse koalitsiooni konverentsi korraldamiseks selle aasta detsembris.“

Eesti pühendub rahvusvahelise õiguse kaitsmisele ning inimõiguste edendamisele ka rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu. Välisministri sõnul on liikmesus ÜRO Julgeolekunõukogus andnud Eestile võimaluse inimõigusteemasid tõstatada, kuna rasked inimõigusrikkumised viitavad sageli võimalusele, et puhkemas on relvakonflikt. „Seejuures toetame igakülgselt naiste osalemist kõigis konfliktide lahendamise etappides. Samuti rõhutame, et seksuaalkuritegude sooritajad konfliktides tuleb tuvastada ja vastutusele võtta,“ lisas Liimets. Eesti oli ÜRO Inimõiguste Nõukogu liige aastail 2013–2015 ning kandideerib uuesti nõukogu liikmeks aastatel 2026–2028.

Eesti inimõiguste olukorra kolmanda ülevaatuse aruanne riikide antud soovitustega võetakse ÜROs vastu 7. mail, tervikaruanne kiidetakse heaks ÜRO Inimõiguste Nõukogu 48. istungjärgul septembris.

Eesti on osalenud üldise korrapärase läbivaatamise raames inimõigusolukorra ülevaatusel nüüdseks kolmel korral – 2011., 2016. ja 2021. aastal. Iga viie aasta järel vaadatakse üle inimõiguste olukord kõigis 193-s ÜRO liikmesriigis. 3.–14. mail 2021 toimuval UPR 38. istungil vaadatakse üle inimõiguste olukord Belgias, Belaus, Eestis, Lätis, Mosambiigis, Namiibias, Nigeris, Paraguays, Saalomoni saartel, Seišellidel, Sierra Leones, Singapuris, Somaalias ja Taanis.

Eesti delegatsiooni kuuluvad haridus- ja teadusministeeriumi, justiitsministeeriumi, kaitseministeeriumi, kultuuriministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad.

Lisainfo: http://www.vm.ee/et/tegevused-eesmargid/inimoigused/eesti-upr

Link kõnele (inglise keeles): https://vm.ee/en/news/opening-statement-he-eva-maria-liimets-un-human-ri…

9 kommentaari
 1. Aga 2 aastat ago
  Reply

  kas Venemaal, Pakistanis, Hiinas, Süürias, iisraelis, Türgis on inimõigustega kõik korras? Miks need on välja jäetud?
  Või ei juleta või on ära ostetud?

 2. Soo 2 aastat ago
  Reply

  Liimets tegeleb valede asjadega ja tolku pole sellest üldse ainult sõnad. Venemaal on inimõigustega kõik korras. Kõigisse rahvustesse suhtutakse hästi. Mul on Peterburis töötav eesti rahvusest arst tuttav, üks Ukrainast pägeneud Vene,aale ukraonlanna ja mitmeid teisi.Venemaa intelligents on väga rahul ja mingeid inimõiguste rikkumisi pole.Väljaspoolt tahetakse just tekitada inmõiguste rikkumisi ja saadetakse rahurikkujaid.

 3. Eve 2 aastat ago
  Reply

  Paljudes riikides toimuvad tänavarahutused isegi Prantsusmaal. Kas see oleks inimõiguste rikkumine kui see oleks keelatud. Aga inimesed saavad surma. Riikides peab olema kord ja korrarikkujad peaksid saama karistada. Kõiki küsimusi saab laendada rahulikul teel. Kas Liimets leiab et USA-s on inimõigustega kõik korras. Ehk tõesti on nii sest uue presidendi tuleku ajal toimusid verised tänavarahutused Valgevenes oli rahulik elu aga oli vaja saata rahurikkuja. Riikides peab olema kord ja need kes rikuvad seda on inimõiguste põlgajad.

 4. Enn 2 aastat ago
  Reply

  Liimetsal pole inimõigustest aimugi ja sel raskel pandeemia ajal on palju tähtsamai tegusid vaja kui rääkimine inimõigustest mis ei muutu mitte üks raasselle jutu tagajärje.

 5. Ehee 2 aastat ago
  Reply

  Eks ta ikka räägib EL-u maadest. Aga on toppinud oma nina ka teiste riikide siseasjadesse. ainult ktulutult. Ratase kõpge suurem viga oli et ta soovitas välisministriks selle naise. Mulle on hakanud meeldima Helme arvamus EL-st.

 6. Jah 2 aastat ago
  Reply

  Rahu ja julgeoleku tagavad sõbralikud suhted. Meil elab palju vene rahvusest inimesi kellele kondlasti ei meeldi vaenutsemine Venemaaga. Pealegi on Venemaal inimõigused kaitstud ja kõik rahvused on võrdsed. Peterburis on kirik kus peab palvusi eestlasest pastor kes läks Peterburgi elama ja kirikut külastab umbes 200 eestlast. Ukrainlasi on väga palju Veneamaal ja ükski ei tahaks Ukrainasse elama minna. kuulan ja vaatan telerist Venemaa naljasaateid ja mitte keegi ei laima teiste riikide rahvaid ja üldse vene intelligentsil on huvitavamaid teemasid millest rääkida. Me oleme naeruväärsed oma vihavaenu pritsimisega Venemaa vastu.

 7. Jah 2 aastat ago
  Reply

  Vabandan vea pärast-peab olema kindlasti.

 8. Almar Glustsenko 2 aastat ago
  Reply

  Liimetsal oleks aeg endale mõned mõisted selgeks teha, mida ilmselt diplomaatide koolis ei õpetata.

  Nagu käesolev Rockefeller-2010 Maailma lukkukeeramise pan-meedia-juutla on juba ilmsekalt tõestanud, siis (üld)inimõigused on tegelikult tema universeemia õigused kõikide Maarahvaste üle.

  Need on jesuiit-juudaste poolt vallutet Vatikani papade õigus igal rahvusmaal nuhkida sinu rahvuse enesekaitselise ja perekeskse isikliku infovälja üle ja seda manipuleerida ning lasta seda siis, Mossadil ja ta palgatud Gladio-B kohalikel käpikutel (kohalikus politseis, poliitpolitseis, kaitseliidus ja sõjaväes) läbi LGBT-stamise, laste (võõr)riigile süsteemse äravõtmise ning naiste ja laste pere- ja suguharupeade vastu koputama ässitamise, aprillimäsu ja Krimmi-Donbassi-Karabahhi kohalike omavahelise tapu sõja esilekutsumise.

  Ja, kui on vaja rahvusvaheliselt suurem summa korstnasse kirjutada, siis lasta Mossadi poolt mõned pilvelõhkujad kodumaa suurlinnades õhku lasta, et saaks regionaalsõda lavastada.

  Aga, nagu ütles tervendaja ajakirjas, juba paar aastat tagasi, võõrvallutajate reiki kunn ja shungiidi-oligarh, Tõnu Aru, siis ei taha sisult teda juhtiv ja volitav unisverseem-juutla enam suuremaid militaarsõdu sisult majanduslikult plaanida.

  Otse loomulikult sellepärast, et selles olukorras vaatavad nende poolt 2000 aastat ikestatud Maarahvad , et see on suurepärane võimalus meilegi õiendada oma põlisanastajatega kiirelt kõik vanad arved.

 9. Nojah 2 aastat ago
  Reply

  kaieske inimõigusi EL-u riikides aga teised riigid jätke rahule sest juba on neile riikidele ka halba tehtud. Ei arvesta isegi rahulike valimiste tulemusi vaid saadetakse väljapoolt rahu rikkuma ja sellised inimesed räägivad inimõigustest. nõiteks tuntakse kaasa Navalnõile kes on varem olnud ka karistatud ja kes kutsus tänavale möllama õpilased epideemia ajal. Mis õigusega sekkutakse Venemaa siseasjadesse. rahvas ei oleks nagunii teda valinud presidendiks. Mina tunnen kaasa inimestele kelle rahu rikutakse väljaspoolt ja seega rikutakse ka inimõigusi. Kõige suuremad inimõiguste rikkujad on Brüsselis ja USA-as ega muidu ei oleks olnud nii palju uue presidendi vastaseid inimesi tänaval ja poleks Kapitooliumi rünnatud. Venemaal suhtutakse kõigisse rahvustesse hästi. Vene intelligents on kõrgel tasemel ja ei räägi halba teiste riikide inimestest.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.