Jaani ELi siseministrite kohtumisel: Euroopa Liit peab tugevdama välispiiri ja rakendama ühtset tagasisaatmispoliitikat

Pagulased. Foto: Meelis Meilbaum/Scanpix

Siseminister Kristian Jaani osaleb täna Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste mitteametliku nõukogu kohtumisel Sloveenias. Kohtumine keskendub muuhulgas ELi rändepoliitikale ja Schengeni ala tulevikule.

Siseminister Kristian Jaani sõnul on Eesti jaoks oluline saavutada Euroopa Liidu rändehalduses terviklik lahendus, mis hõlmaks tugevat ELi välispiiri, rändealast suhtlust kolmandate riikidega, tagasisaatmist ja varjupaigapoliitikat.

„Viimaste nädalate sündmuste taustal, usun, et liikmesriigid jagavad muret Leedu-Valgevene piiril toimuva osas. See näitab muuhulgas, kui oluline on ELi tasandil toimivate tagasivõtulepingute olemasolu. Vajame ELi ühtset tagasisaatmispoliitikat. See on eriti oluline väikeriikide jaoks, kelle kontaktvõrgustik ja tagasisaatmise võimekus kolmandatesse riikidesse on sageli piiratud,“ rääkis Jaani.

Rände välismõõtme kõrval peame Jaani sõnul keskenduma ka tugevale ELi välispiirile ja jätkama arutelusid eelnõude osas, mis aitaksid Euroopa Liidu välispiiri valvamist tõhustada. „Oleme Euroopa Liidu välispiiri osas varasemaltki rõhutanud, et Schengeni tõrgeteta toimimine ja vaba liikumine on Eesti jaoks prioriteetne. Seega, mida tugevamini on valvatud ja kaitstud Euroopa Liidu välispiir, seda ladusam on liikumine Schengeni aladel.“

Minister tõi välja, et on oluline kokku leppida, millised on Schengeni piirieeskirjades välispiiri valvamise miinimumnõuded piiriületuspunktide vahelisel alal ning seda konkreetse piirilõigu, näiteks maismaa- või merepiiri, eripärasid arvesse võttes. Eesmärk peab olema tagada liidu välispiiri ühtlaselt kõrge valvamise tase ja tuvastada seekaudu kõik piiriületused, sealhulgas ka ebaseaduslikud.

Samuti peatutakse nõukogu kohtumisel praegu samuti aktuaalsel teemal, milleks on kuritegevusvastane võitlus digiajastul. Eesti seisukoht on siseministri sõnul alati olnud see, et õiguskaitse- ja julgeolekuasutustel peab olema tehnoloogia arendamist ja kasutamist võimaldav õiguslik raamistik. Jaani sõnul on digitaliseeruvas maailmas kuritegevusega sammupidamiseks hädavajalik, et leiaksime ELi tasandil toimiva ja jätkusuutliku lahenduse sideandmete säilitamisele ning kasutamisele kuritegevuse tõkestamiseks ja ohvrite aitamiseks.

Õiguskaitseasutustele on üha digitaliseeriva kuritegevuse tingimustes sideandmete säilitamine ja nende piiriülene operatiivne kättesaadavus ja nende säilitamine kriminaalmenetluste eduka läbiviimise seisukohast olulisim lahendust vajav küsimus. Seetõttu vajab teema Euroopa Liidu tasandil ühtset lahendust, mis arvestaks nii tehnoloogia arenguga kui ka looks tasakaalu julgeoleku ja privaatsuse kaitse tagamise vahel,“ märkis Jaani.

8 kommentaari
 1. Nojah 8 kuud ago
  Reply

  Tagasi tuleb saate puhkusereisijad. Maski võiksid kõik kanda ja hoida distantsi samuti kogunemised olgu keelatud. Leedu tegeleb valede asjadega, Brüsselist ei ole loota ka midagi asjalikku.

 2. Nii 8 kuud ago
  Reply

  Siseminister oleks pidanud olema keskerakondlane ja siis oleks õigeid lahendusi leitud.

 3. Vaja 8 kuud ago
  Reply

  on ehitada mutukate jaoks lõunaliiduvabariikidesse kümmekond valve all laagrit. Mehed ja naised eraldi, samuti teismelised poisid ja plikad eraldi. Ka neil tuleb läbikäimist piirata, poollahtises ruumis (lõunas on soe niigi) oleks kuni 4 mutukat. nende käitumist tuleb jälgida ning võimukamad ühte panna, et nad oleks võrdsemad ega saaks teisi allutada. Võimalikult tuleb valida erikeelsed, nt 1 afgaan, 1 prantsuskeelne nigeerlane, 1 Süüria araablane, 1 somaallane.
  Eraldi oleks paberitega tulnud, paberiteta mutukate elulugu tuleb üle kontrollida kohapealsete agentide abil.
  Kõik mutukad tuleb kooskõlastatult tagasi saata. Seda on lihtne teha, sest muidu ei maksa EL oma miljardilisi toetusi neile riikidele. rahast aga kohalik klikk loobuda ei taha, nad pigem löövad oma rahvast enne maha.
  Kindlasti tuleb kaitsta oma piire tulirelvaga. 1000 surnut levib kiiresti üle maailma ning piiriületamistest loobutakse.
  Puudub mõte tuhandeid eurosid altkäemaksuks anda inimkaubitsejatele ja igasugu “sallivatele” kui nagunii koju tagasi saadetakse. Kuid koge see enesekaitse peab olema ühtne ning EL-i liiduvabariikide klikkidest sõltumatu.

 4. Soo 8 kuud ago
  Reply

  noormehed hakake tööle sest EL teeb oma arvamist mööda ja kuigi meie riik püüab midagi näuda ei arvestata nagunii meie tahtega. Lihtsalt meie inimesed peavad oma rännukihku taltsutama.

 5. robert 8 kuud ago
  Reply

  Repsi sünna raha eest oleks hulga meie välispiiri saanud ehitada Nüüd läks tuusade kõrist alla Kui Repsi sugused näppajad poliitikast ei kao pole riigil lootustki

 6. uskmatu-toomas 8 kuud ago
  Reply

  Sõimate Repsi aga eesti vabariigi alguspäevadest alates on võimu juures olnud omakasupeal väljas olevad tegelased-nii oli see esimese vabariigi ajal ja on tänapäeval-ning kestab igavesti alleluuja !

 7. harry 8 kuud ago
  Reply

  Toobit12

  Raafael ilmutab ennast
  12
  1 Ja Toobit kutsus oma poja Tobiase ning ütles temale: „Muretse,
  poeg, tasu mehele, kes koos sinuga käis, ja temale tuleb ka lisa
  anda!”
  2 Tobias vastas temale: „Isa, ma ei kanna kahju, kui annan temale
  poole sellest, mida olen kaasa toonud.
  3 Sest tema on mind tervisega sinu juurde toonud, on terveks teinud
  minu naise, on toonud minule raha ja on ka sinu terveks teinud.”
  4 Siis ütles Toobit: „Temal on õigus seda saada!”
  5 Ta kutsus ingli ning ütles temale: „Võta pool kõigest, mida
  olete kaasa toonud!”
  6 Aga ingel kutsus nad kahekesi kõrvale ja ütles neile: „Kiitke
  Jumalat ja tänage teda, andke temale suurt au ja tänage teda kõigi
  elavate ees selle eest, mis ta teile on teinud! Hea on kiita Jumalat
  ja kõrgeks tõsta tema nime, kui te austavalt jutustate Jumala
  tegudest! Ärge kõhelge teda tänamast!
  7 Ilus on pidada salajas kuninga saladust, Jumala tegude avaldamine
  on aga auline. Tehke head, siis ei taba teid kuri!
  8 Hea on palve koos paastumise, almuste ja õiglusega. Parem pisut
  õiglusega kui palju ülekohtuga! Parem on anda almuseid kui koguda
  kulda!
  9 Sest almus päästab surmast ja peseb ära iga patu. Kes annavad
  almuseid ja on õiglased, need elavad kaua,
  10 aga kes pattu teevad, need on omaenese elu vaenlased.
  11 Mina ei taha teie eest midagi varjata. Ma olen ju ütelnud, et
  ilus on pidada kuninga saladust, Jumala tegude avaldamine on aga
  auline.
  12 Ja nüüd, siis kui sina ja sinu minia Saara palvetasite,
  viisin mina teie palve meeldetuletuse Püha ette. Kui sa surnuid matsid,
  siis olin mina nõndasamuti sinu juures.
  13 Kui sa ei kõhelnud tõusmast ja jätsid oma söömaaja, et minna
  surnut matma, siis heategu ei jäänud mulle saladuseks, vaid ma olin
  koos sinuga.
  14 Ja nüüd on Jumal mind läkitanud terveks tegema sind ja sinu
  miniat Saarat.
  15 Mina olen Raafael, üks neist seitsmest pühast inglist, kes
  kannavad ette vagade palved ja käivad Püha auhiilguse ees.”
  16 Siis mõlemad ehmusid ja langesid silmili maha, sest nad
  kartsid.
  17 Aga ta ütles neile: „Ärge kartke, rahu olgu teile! Kiitke
  aga Jumalat igavesti!
  18 Sest mina ei ole tulnud omaenese armu pärast, vaid meie Jumala
  tahtel. Seepärast kiitke teda igavesti!
  19 Kõik need päevad olen ma olnud teile nähtav, aga ma ei ole söönud
  ega joonud, sest teie olete näinud nägemust.
  20 Nüüd tänage Jumalat, sest ma lähen üles selle juurde, kes mind
  on läkitanud! Ja kirjutage raamatusse kõik, mis on sündinud!”
  21 Kui nad üles tõusid, siis nad ei näinud teda enam.
  22 Ja nad ülistasid Jumala suuri ja imelisi tegusid, mida Issanda
  ingel oli neile ilmutanud.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.