Keskerakonna esinumber Keila linnas on Jevgeni Tamme

Jevgeni Tamme

Kohalike omavalitsuste valimistel on Keskerakonna esinumber Keila linnas Jevgeni Tamme. Brüsselis Euroopa Parlamendis nõunikuna töötanud ja praegu Keskkonnaministeeriumis nõuniku ametit pidav Jevgeni Tamme ütleb, et kasvava elanikkonnaga linn vajab hoolivamat ning inimkesksemat juhtimist.

“Koostöös riigi ja erasektoriga tuleb parandada esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavust. Ei ole mõistlik, kui Keila elanikud peavad iga väiksema proovi pärast Tallinna sõitma,” lausub Jevgeni Tamme. “Keskerakond peab tähtsaks, et igale inimesele oleks tagatud kodulähedane arstiabi. Nüüdisajastame tervishoiutaristut ning seame tervishoiuteenuste pakkumisel esikohale inimese ja tema tegelikud vajadused.”

Olukorras, kus Keila elanike arv on ületanud 10 000 piiri ja kasvutrend jätkub, tuleb Jevgeni Tamme sõnul pöörata suuremat tähelepanu noortele peredele ning lastele. “Võtame eesmärgiks kaotada lasteaia kohatasu, et tagada võrdne alushariduse kättesaadavus hoolimata perekonna majanduslikust olukorrast. Samuti peab kõikidel Keila kooliõpilastel olema võimalus saada kvaliteetset kodulähedast haridust. Võimaldame tasuta koolitoitu kõikidele õpilastele sõltumata sellest, mitmendas klassis nad käivad. Lisaks tagame igale üldhariduskooli õpilasele vähemalt ühe tasuta huvialaringi,” räägib Jevgeni Tamme.

Valitsuses olles on Keskerakond seisnud tasuta ühistranspordi eest, seda võimalust on Jevgeni Tamme sõnul kavas keilalastele laiendada Tallinna ja Keila vahel reisides. Jevgeni Tamme lisab, et suuremat tähelepanu tuleb pöörata ka eakatele inimestele.

“Võimaldame pensionäridele tasuta ujulakasutuse,” kinnitab ta. “Samuti on Keilas suur ootus seenioride maja järele, kus eakad elavad omaette korteris, saades vajadusel mõningast tuge. Samuti laiendame eakatele mõeldud vaba aja veetmise võimalusi. Loome neile ning vähekindlustatud inimestele soodustusi kultuuri- ja huvitegevuses osalemiseks.”

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.