Riigikaitsekomisjon arutas valmisoleku parandamist võimalikuks migratsioonisurveks

Leedu-Valgevene piir. Foto allikas: Riigikogu

Riigikogu riigikaitsekomisjon arutas oma istungil Valgevenest tuleneva illegaalse migratsioonisurve mõju Leedule ja Lätile ning leidis ühiselt, et Eesti peab naabrite kogemusest õppima ja oma valmisolekut võimaliku ebaseadusliku rände tõkestamiseks suurendama.

Komisjoni esimees Enn Eesmaa märkis, et Eesti on migratsioonisurve algusest peale aidanud Leedut nii varustuse kui ka inimestega. Kokku on Eesti panustanud enam kui 900 000 euroga.

Komisjoni aseesimehe Leo Kunnase sõnul peab ka Eesti tegema ettevalmistusi, et Leeduga sarnane olukord meil ei korduks. „Olukord on väga palju muutunud ja praegu ei ole enam pädev meie senine plaan, mis nägi ette kagupiiri väljaehitamist 2026. aastaks,“ rääkis Kunnas. „Eesti peab muutma oma senist plaani. Samuti tuleks luua kriisireserv, sest meil võib seda ühel hetkel vaja minna.“

Istungil selgitusi jaganud siseminister Kristian Jaani kinnitas komisjonile, et töödega Eesti välispiiri kindlustamiseks tegeletakse aktiivselt. Praegu käib paralleelselt aktiivne ettevalmistus- ja ehitustöö ligi 60-kilomeetrilisel välispiirilõigul. Ta selgitas, et vajadusel on võimalik ajutiste tõkete ehitamine koostöös Kaitseväega.

Jaani märkis veel, et praeguses olukorras ei ole jutt ainult Valgevenest lähtuvast migratsioonisurvest Lätile ja Leedule, aga ka Poola on kasvava väljakutse ees. „Balti riikide ja Poola ülesanne täna on Valgevene piiri tõkestamine ning ebaseaduslikult sisenenud inimeste toimetamine tagasi koduriiki,“ ütles Jaani.

Komisjoni liikmete küsimustele vastas ka Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsler Meelis Oidsalu.

1 Kommentaar
 1. harry 6 kuud ago
  Reply

  jeesus siirak10

  Valitsejad olgu targad
  1 Tark kohtumõistja õpetab rahvast
  ja mõistliku valitsus on hästi seatud.
  2 Milline on rahva kohtumõistja,
  sellised on ka tema sulased,
  ja milline on linna valitseja,
  sellised on ka kõik selle elanikud.
  3 Rumal kuningas hävitab oma rahva,
  linn ehitatakse aga valitsejate tarkusega.
  4 Issandal on meelevald maa üle,
  ja selle valitsejaks ta äratab
  tubli mehe õigel ajal.
  5 Mehe edukus on Issanda käes
  ja tema annab ametikandjale aupaiste.
  6 Ära ole ligimese peale vihane
  mitte ühegi kuriteo pärast
  ja vägivallategudele ära vasta!
  Hoiatus ülbuse eest
  7 Ülbus on vihatav Issanda ja inimeste ees
  ja ülekohus on patt mõlemate meelest!
  8 Valitsusvõim läheb rahvalt rahvale
  ülekohtu, vägivalla ja saamahimu pärast.
  9 Miks suurustab põrm ja tuhk,
  tema, kelle sisikond lüüakse segi juba ta eluajal?
  10 Pikaldane haigus pilkab arsti:
  täna kuningas, homme surnud.
  11 Sest kui inimene sureb, siis on tema pärisosaks
  roomajad, metsloomad ja ussid.
  12 Ülbuse alguseks on inimese taganemine Issandast
  ja tema südame loobumine oma Loojast.
  13 Sest ülbuse alguseks on patt,
  ja kes sellest kinni peab,
  sellest voolab nurjatust.
  Seepärast saadab Issand temale ootamatuid karistusi
  ning viimaks hävitab tema täiesti.
  14 Issand kummutab valitsejate aujärjed
  ja paneb alandlikud nende asemele.
  15 Issand juurib välja rahvad
  ja istutab alandlikud nende asemele.
  16 Issand lööb segi rahvaste asupaigad
  ja hävitab need maa põhjani.
  17 Ta viib sealt ära elanikud ning hävitab need
  ja kaotab maa pealt nende mälestuse.
  18 Uhkus ei ole loodud inimeste jaoks
  ega äge viha naisest sündinuile.
  Õigest ja valest aust
  19 Missugune sugu on auväärne? Inimsugu.
  Missugune sugu on auväärne? Kes Issandat kardavad.
  Missugune sugu on autu? Inimsugu.
  Missugune sugu on autu? Kes käskudest üle astuvad.
  20 Vendade keskel on auväärne nende juht,
  Issanda silmis aga need, kes teda kardavad.
  22 Rikas ja kuulus ja vaene –
  nad kiidelgu Issanda kartusest!
  23 Ei ole õige põlata tarka vaest
  ega sünnis austada patust meest.
  24 Väga suurt meest,
  kohtumõistjat ja valitsejat, austatakse,
  aga ükski neist ei ole suurem kui see,
  kes Issandat kardab.
  25 Tarka orja teenivad vabad,
  aga arukas mees ei nurise selle üle.
  26 Ära targuta, kui teed oma tööd,
  ja ära kiitle, kui oled kitsikuses!
  27 Parem on see, kes tööd teeb
  ja kellel on kõike küllalt,
  kui see, kes elab kiideldes,
  aga leivapuuduses.
  28 Laps, alandusega austa oma hinge
  ja hinda teda tema tõelise väärtuse järgi!
  29 Kes saab õigeks mõista seda,
  kes patustab oma hinge vastu?
  Ja kes austab seda,
  kes teotab oma elu?
  30 Vaest austatakse tema tarkuse pärast
  ja rikast austatakse tema rikkuse pärast.
  31 Kui kedagi austatakse vaesuses,
  kuivõrd rohkem siis rikkuses?
  Ja kes on austamata rikkuses,
  kuivõrd rohkem siis vaesuses?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.