Aab: Suure väina püsiühenduse uuringud tulevad uue aasta alguses

Foto: LIIS TREIMANN/Scanpix

Mandri ja Muhu saare vahelise püsiühenduse planeeringuprotsess edeneb plaanipäraselt ning uuringud sobivaima trassialternatiivi väljaselgitamiseks algatatakse juba järgmise aasta alguses, rääkis riigihalduse minister Jaak Aab.

Rahandusministeeriumil on käimas eriplaneeringut puudutavad avalikud arutelud, et saada kohalikelt kogukondadelt planeeringu lähteseisukohtade kohta tagasisidet ning kaardistada püsiühendusega kaasnevad aspektid, millele inimesed enim tähelepanu juhivad.

Jaak Aabi sõnul on praeguseks leitud riigieelarvest vajalikud vahendid, et liikuda püsiühenduse uuringutega edasi ka perioodil 2022-2023. “Meie eesmärgiks on koostöös ekspertide, kohalike kogukondade ja ettevõtjatega algatada kõik vajalikud uuringud ning peale nende läbiviimist langetada otsus reaalsete kaasajastatud andmete, mitte emotsioonide ja eelduste põhjal,” ütles minister.

Kuna tegu on väga mastaapse ja suure mõjuga projektiga, tuleb arvestada, et kogu protsess võtab aega. Jaak Aabi hinnangul on ettevõtmise olulisust ja ulatust arvestades tegu sajandi projektiga, kus tuleb igat aspekti põhjalikult kaaluda.

“Kuidas korraldada Saaremaa ja Muhu igal aastal 10 protsenti kasvavat kaubavahetust aastal 2030? Kuidas mõjutab püsiühendus kohalike saarelist identiteet? Kas peame püsiühendust rajades arvestama ka alternatiivse trassiga, mis juhiks transiitreisijaid Muhu keskusest eemale? Need on keerulised küsimused, kuid nendele vastamata ei saa terviklikku pilti projekti vajalikkuse hindamiseks,” selgitas Aab.

Mõju hindamisel ei piirduta vaid püsiühenduse ühenduskohtadega, vaid ühendust käsitletakse laiemalt nii ruumilises kui ajalises mõõtmes. “Püsiühenduse projekt ilmestab hästi, kui oluline on omada laiemat pilti, mis arvestab projekti mõjudega ka 20 kilomeetri kaugusel ning mille mõjusid on analüüsitud pärast projekti valmimist veel vähemalt 10 aasta perspektiivis,” märkis Rahandusministeeriumi riigi eriplaneeringute nõunik Siim Orav.

Äsja lõppenud planeeringu lähteseisukohtade väljapanekult kogutud tagasiside näitab, et enim huvitab Saaremaa, Muhu ja Pärnu inimesi püsiühenduse liik, selle arhitektuurilahendused ning ühenduse tasuvus. Samuti tuntakse huvi projekti uuringute plaani ja edasiste etappide kohta.

Neid ja teisi teemasid käsitletakse eriplaneeringut puudutavatel avalikel aruteludel, mis on toimunud nii Tallinnas ja Kuressaares, huvilised on oodatud veel 21. oktoobril Lihulasse ja Virtsusse ning 25. oktoobril Muhusse.

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu esimese etapi lõpuks aastaks 2026 selgub parim trassialternatiiv ning püsiühenduse liik, millega jätkatakse tööd juba planeeringu detailse lahenduse etapis ehk teises etapis. Tulenevalt uuringutest ning mõjust keskkonnale võib esimese etapi lõpuks selguda ka, et parvlaevaühendus on siiski riigi jaoks pikas perspektiivis parim lahendus.

Püsiühenduse eriplaneering on jõudnud etappi, kus on selgumas planeeringu lähteseisukohad ehk ülevaade, milliseid tegevusi ja uuringuid on tarvis selleks, et anda lõplik hinnang püsiühenduse rajamise võimalikkuse kohta. Planeeringu ja selle mõjude hindamise lähteseisukohtade etapis on muuhulgas toodud ära vajadus liiklusuuringu ja tasuvusanalüüsi läbiviimiseks, mis annaks vastuse parvlaevaühenduse ja püsiühenduse tasuvuse võrdlemiseks, veealuse müra hindamiseks, merepõhja elustiku, lindude, hüljeste, maismaaimetajate uurimiseks ja taluvuse hindamiseks.

Uuringute nimekirja ja muu infoga on võimalik tutvuda projekti veebilehel www.püsiühendus.ee, samuti Rahandusministeeriumis kodulehel.

1 Kommentaar
 1. Lõpetage 1 aasta ago
  Reply

  lollus! Mingit kaubavahetuse kasvu ei tule, inimeste arv Muhu- ja Saaremaal väheneb ning igasugune sild/tunnel läheb üha kallimaks. Pakkuge sillaehitus erakätesse, nt Heina Raivole, kes samuti kogu aeg kireb, et silda on vaja, muidu ei jõua ta sabades õigeks ajaks Tallinnasse rahakoti ligi. Las ta siis omasugustega ehitab ja jõurab kui “kasulik” see on.
  Las nõuab äratasumiseks 100€ pileti eest, samas vaesed sõidavad laevaga, kus pilet peab samuti olema äratasuv.
  Kuid sild või tunnel vajavad terviklikku ülalpidamist, laevu saab vastavalt vajadusele ka vähemaks võtta.
  Ning arvestades meie jäävabu talvi oleks arukas hoopis sõitma tuua tiiburid. Bussiga Virtsu ja teise bussiga Kuivastust edasi. Kütuse hind aina kasvab ning sõiduautod muutuvad üha kahjulikumaks, aitab meid ainult ühisvedu.
  Ja pole vaja kantida rahva raha mingitele vahendusärikatele, need oskavad kahjumit vaid suurendada.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.