Keskerakonna ettepanekud energiakulude tõusu peatamiseks

Narva Elektrijaamad. Foto TOOMAS HUIK/SCANPIX

Jaak Aab

Eraldasime täna, 4. novembril Vabariigi Valitsuse reservist 88,25 miljonit eurot, et finantseerida elektrienergia võrgutasu kompenseerimist kõigile era- ja äritarbijatele. Ilmselt märkate õige pea, et oktoobrikuu eest esitatud elektriarvel on võrgutasu vähenenud 50% võrra. Oleme otsustanud, et valitsus katab tarbijatele poole võrgutasu kuludest perioodil oktoober kuni märts.

Soodustuse saamiseks tarbijad omalt poolt täiendavalt midagi ette võtma ei pea, see kajastatakse elektriarvetel automaatselt. Meede on universaalne ehk kehtib kõigile kodu- ja äritarbijatele.

Lisaks on käivitumas juba varasemalt välja lubatud meede madalama sissetulekuga inimestele, mille raames hüvitatakse täiendavalt elektri, gaasi ja kaugkütte hinnakallinemine. Meetme määrus on koostamisel ning tõenäoliselt rakendub elektri, gaasi ja kaugkütte meede alates detsembrist. Hindade kallinemine hüvitatakse tagasiulatuvalt alates septembrist esialgu kuni märtsini ning olenevalt kuidas olukord muutub, loodetavasti saame pikendada seda maikuuni.

Kiitsime 28. oktoobril 2021 valitsuses heaks energiahinna leevendusmeetmed vähemkindlustatud peredele ning võrguteenuse hüvitamise kõigile kodu- ja äritarbijatele.

Esimese meetme raames hüvitame peredele esialgu septembrist märtsini 80% elektri-, gaasi- ja kaugkütte hinnatõusust. Olenevalt energiatariifidest, taotluste arvust ning eraldatud hüvitiste mahust, otsustame 2022. aasta alguses, kas hüvitamist on võimalik jätkata ka aprillis-mais. Eestis elab alla suhtelise vaesuse piiri ligi 626 000-st leibkonnast 20,7 protsenti, mistõttu puudutab meede otseselt väga paljusid inimesi.

Hüvitame suurema osa elektri, gaasi või toasooja hinnatõusust. Hüvitise arvutamisel on aluseks võetud ühikuhinnad elektril alates 60 €/MWh (6 s/kWh), gaasil 30 €/MWh (3 s/kWh) ning kaugküttel alates 65 €/MWh (6,5 s/kWh). Kuna enamike tarbijate energiaarvetel ei ole hindu komponentide lõikes välja toodud, lähtutakse kõigi taotlejate puhul hüvitamisel energiaarvetel toodud kogumaksumusest, mis sisaldab ka käibemaksu, taastuvenergia tasusid, aktsiise ja võrgutasusid. Nii hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Detailsed meetme (sh taotlemise) tingimused sätestame eraldi määrusega, mis on juba väljatöötamisel. Omavalitsused peavad toetuse andmiseks omakorda vastu võtma vastavad korrad. Ühesõnaga soovin väga, et lähiajal oleks võimalik taotluseid menetlema hakata. Meede läheb maksma ligi 37 miljonit eurot.

Vähemkindlustatud leibkonna puhul on üksi elava täiskasvanu netosisstuleku piiriks 673 eurot kuus (brutosissetulek 743 eur), kahekesi elavate täiskasvanute puhul kokku 1009 eurot kuus (brutosissetulek ca 1179 eur) ning kahe lapsega pere korral kokku 1413 eurot kuus (brutosissetulek ca 1788 eur).

Teise meetmena otsustasime valitsuses elektri võrguteenuse hüvitamise kõigile kodu- ja äritarbijatele. See tähendab, et perioodil oktoobrist kuni märtsini maksab riik kinni 50 protsenti elektri võrgutasust. Soodustuse saamiseks tarbijad omalt poolt täiendavalt midagi ette võtma ei pea, see kajastatakse elektriarvetel automaatselt. Meede on universaalne ehk kehtib kõigile kodu- ja äritarbijatele ning maksab ligi 88 mln eurot.

Jüri Ratas

Summad laekuvatel elektriarvetel kinnitavad, kui oluline on hinnatõus pidurdada. Terviklikud hoovad riigi, omavalitsuste ja erasektori poolt on hädavajalikud. Millised need olema saavad, pakume valitsuskoalitsiooniga välja niipea kui võimalik. Sellise sihiga alustasime tööd eelmisel nädalal. Tuleval nädalal loodame teha esimese kokkuvõtte.

Milliseid valukohti ja lahendusi erakonnakaaslastega hakatuseks näeme:

🔘Raskused võivada tekkida kiiremini kui võimalused neid leevendada. Enne tänavust talve vajame lahendust, mis annab peredele kindluse, et suuremate kodukulude pärast toit ostmata ega arved tasumata ei jää. Tuge tuleb pakkuda ka ettevõtetele, kelle teenuste hind võib hinnatõusule hoogu juurde anda.

🔘Praegused toetused võivad abivajajatele kättesaamatuks jääda. Meie eesmärgiks peab olema suurte raskuste tekkimise vältimine. Paraku praegused toimetulekutoetuse tingimused eeldavad, et pere olukord muutub kriitiliseks. Samuti pole see ettevõtjatele mõeldud.

🔘Toetused peavad olema mõjusad. Tarvis on reaalset abi. Kui toetus katab vaid pisema osa raskusi tekkivatest kuludest, võib see hoopis murekohti lisada.

🔘Hinnal on rohkem mõjutajad kui aktsiis. Tuleb arutada kõikide arve komponentide sisu ja alandamise üle, et muuta reaalsed kommunaalarved väiksemaks. Nüüdseks oleme avaldanud soovi vaadata üle Euroopa kvoodisüsteem ning muuta seda paindlikumaks. Samuti otsustanud aktsiisi mitte tõsta. Veel on riigil võimalik kaasa rääkida võrgutasude ja taastuvenergiatasu toetuste üle.

🔘Kasvamas on kulud, mida riigina saame vaid kaudselt mõjutada. Oluline on, et hinna kehtestajad ei muudaks selle numbreid ülespoole ilma mõjuva vajaduseta. Eelkõige teenuste ja kaupade puhul, mida me igapäevaselt vajame. Ja eriti siis, kui saab riikliku toetust hinnatõusu mõju leevendamiseks.

🔘Eelarvelisi vahendeid tuleb mõistlikult kasutada. Iga toetuseks kasutatud euro on meie ühine.

Lisaks ei pea me õigeks paanika külvamist. Meie kõigi huvides on kiired ja toimivad lahendused. Seepärast soovin jõudu ja edu, kes neile tõsiselt mõtlevad. Meile kõigile rahu ja väiksemaid arveid!

Võrgutasu langetamisest kõigile elektritarbijatele. Valitsuskabinet kinnitas otsuse, et sellest oktoobrist järgmise märtsini tuleb inimestel ja ettevõtetel maksta vaid pool võrguteenuse tasust ning selle juurde käivast käibemaksust. Tarbijad näevad vastavat langust arvetel, mis novembris laekuvad. Arvestuse kohaselt võib võrgutasu langetamine vähendada inimeste jaoks elektrikulu keskmiselt 15% võrra ja ettevõtete jaoks 7% võrra.

Soodustuse saamiseks ei pea ei inimesed ega ettevõtted omalt poolt midagi ette võtma. Ülejäänud poole võrgutasust tasub kõigi elektritarbijate eest riik. Kogukuluks on arvestatud natuke üle 88 miljoni euro. Vastava ettepaneku on ette valmistanud Taavi Aasa juhitav Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Lisaks otsustas valitsuskabinet, kuidas hüvitame vähese sissetulekuga peredele elektri, toasooja ja gaasi hinnatõusu. Selle ettepaneku töötas läbi riigihaldusministri Jaak Aabi meeskond.

Otsust veel ootab ettepanek vähendada ajutiselt elektri, gaasi ja toasooja hindade puhul rakendatavat käibemaksumäära. Kõik Keskerakonna ettepanekud energiakulude tõusu peatamiseks: www.facebook.com/ratasjuri/posts/2067361043401844.

Elektri, toasooja ja gaasi hinnatõusu leevendamisest peredele. Valitsuskabinet kinnitas otsuse, kes meist ja mis tingimustel saab riigi poolt hüvitise, et kiiresti kasvavate kuludega elektrile, toasoojale ja gaasile toime tulla.

Riigihaldusministri Jaak Aabi meeskonna eestvedamisel valminud ettepaneku kohaselt saame arvestada järgmisega:

Hüvitise saavad meist kõige haavatavamad terve alanud kütteperioodi ajal. Täpsemalt, vähese madalama sissetulekuga inimesed ja pered alates tänavusest septembrist kuni tulevase märtsini. Vajadusel oleme valmis pikendama perioodi maikuuni.

Hüvitame kasvanud kulud kõigile, kelle sissetulek jääb suhtelise vaesuse piirist allapoole. Näiteks üksi elava inimese puhul see tähendab, et hüvitise saamine on võimalik, kui igakuine netosissetulek jääb alla 673 euro. Kahekesi elavate täiskasvanute korral – netosissetulek on kokku kuni 1009 eurot. Kahe lapsega pere puhul – netosissetulek alla 1413 euro.

Hüvitamisele kuulub hinnatõus. Täpsemalt, 80% summast, mis ületab pikkajalist hinnalävendit. Elektrihinna puhul on selleks 60 €/MWh, gaasil 30 €/MWh ja kaugküttel 65 €/MWh. Hüvitamine toimub läbi omavalitsuste. Täpset korda on oodata lähima nädala jooksul. Hüvitist võib vajada üle 110 000 pere. Hüvitiste maksmiseks on arvestatud 37 miljonit eurot enamlaekunud CO2 raha arvelt.

Ülaltoodule lisandub otsus vähendada võrgutasu kõigile elektritarbijatele poole võrra. Vastava ettepaneku töötas läbi Taavi Aasa juhitav Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium👉 www.facebook.com/419827918155173/posts/2084143131723635/.

Koalitsiooni kokkulepet ootab veel üks ettepanek, mis kõigi jaoks elektri-, kütte- ja gaasikulud vähendaks – käibemaksumäära ajutine langetamine.

Kõik Keskerakonna ettepanekud energiakulude tõusu peatamiseks: www.facebook.com/ratasjuri/posts/2067361043401844.

5 kommentaari
 1. ??? 5 kuud ago
  Reply

  Aga kui toasoe saadakse e lktriga ???
  Kas siis lisatakse toasooja kompensats. elektrikompesatsioomile?

 2. Miks on elektriäris niipalju puuke? Kus on riigi silmad? 5 kuud ago
  Reply

  Kui võtta ette näiteks Elektrumi arve, siis on seal tervelt 18 ! rida mitmesuguseid arvutusi.. Arvetelt on näha, et isegi juhtme takistus muutub sõltuvalt kellaajast! Arvel lausa 4 lahtrit nimetusega KUUTASU !! Kas on ikka põhjendatud selline kuutasude hulk või on puuke liiga palju tekkinud?
  Ma saan aru, et sellise ülitäpse 57 numbrist arve koostamine arvutis on kallis lõbu ja selle koostamisega peab tegelema lugematu arv firmasid kes kõik tahavad raha. Lõpparve koostamise eest tuleb küsida veel omaette kuutasu 2,08 euri. Ma oleks nõus veel paar senti kõrgemat kuutasu maksma, kui arve sisaldaks veel ühte ,58.-ndat numbrit milleks oleks ühe kWh lõpphind. Aga just see näib arvet koostanud arvutile käivat üle mõistuse. kWh hinna järgi oskaks ma oma tarbimist täpsemalt jälgida. Müügil on mõõdikud, mis näitavad seadme võimsust ja energia kulu. Näitaksid ka rahalist kulu tunnis, päevas või pikemas ajavahemikus kui oskaks sinna sisestada kWh hinna. Loomulikult on tarbijal võimalik arve põhjal välja arvutada ka kWh lõpphind kuid mäng käib selle nimel, et tarbija seda reeglina ei tee.
  Siit kerkib küsimus: kas elektrimüüjad on omavahel sõlminud kartellikokkuleppe hinna peitmiseks ja milleks see neile kasulik on? kWh hinna teadmine võimaldaks tarbijal, sarnaselt kütusemüüjatele, valida ja vahetada ka elektrimüüjat.Tarbijal oleks imelihtne uurida naabritelt, kui kallilt nemad ostavad elektrit ja teha sellest järeldused. Tarbija, kes ei tea kWh hinda, ei oska elektrit säästa. Ostke ja tarbige pimesi rohkem, raha tuleb elektri edasimüüjatele!
  Huvitav, kas Eestis on veel alles selline asutus nagu oli vanasti Tarbijakaitseamet, amet kes peaks tarbijate huvisid kaitsma? Aga kui on tõepoolest tegemist kartellikokkuleppega elektrihinna peitmiseks tarbija eest, peaksid ehk asja uurima õiguskaitse organid?

 3. Seni 5 kuud ago
  Reply

  oiati kogu aeg, et RAHA PÕLE, nüüd kui altkäemakse vaja jagada, leitakse raha kümnetes miljonites. Palju veel on ära peidetud?

 4. tegelikkus 5 kuud ago
  Reply

  400 euri saav üksikpensionär,kes liiati ei ela oma eramajas ja 600 euri saav /viimane suhtelise vaesuse piiril/
  kahekesi elav pensionär oma majas pole ju võrreldavad! Pensionäride jt. vaestemaailmas on nad ikka väga erinevad – üks on nn. “jõukas keskklass” teine kehvik ja ajuti kerjus,kes kaabib KOV ust,kust ta midagi tegelikult ei saagi .peale toimetuleku 150 euri /sellest tuleb ise maksta kinni arvutiaeg, looma ravi, pisikese pangalaenu osamaksed, rohud,toidulisandid /
  Mispärast siis ei kompenseetita 400-listele 100% elektri ja võrgutasu tõusu ??? Neile tõusis elekter samuti 20% reaalselt /80% lubati kompens. detsembris/ ja võrgutasu 50% Nad suudavad ju hädavaevu
  arveid maksta niigi ja eluks tarvilikke normaalseid vajadusi ei suuda üldse täita = voodipesu,pesumasim, kardinad, rõivad ,mööbel, madrats jme. Igal hommikul ja õhtul palvetavad, et ainus kütteseade elektriradikas
  elus püsiks, sest selle hind käib üle jõu. Magavad, teevad toitu, vaatavad arvutist telekat, ehk kirjutavad vms.
  st.elavad ühes toas, olgu neil siis suur või väike korter. Elektriplaadil keeva poti soojus ei saa ju emeti kaotsi minna!!!
  Teie,kes te lubasite 100 eurikut juurde, peaksite sellest ju ometi aru saama.Ainus põhjus,miks teid valiti ja ega polegi kedagi valida .

 5. Eve 4 kuud ago
  Reply

  Keskerakondlased on ainukesed kes hoolivad meie rahva heaolust. Meie elu oleks palju parem olnud kui nad oleksid kogu aeg võimul.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.