Välisminister Eva-Maria Liimetsa kommentaar Istanbuli konventsiooni 11. aastapäeva puhul

Foto allikas: Välisministeerium

Välisminister Eva-Maria Liimetsa kommentaar Istanbuli konventsiooni 11. aastapäeva puhul:

„Naiste õigused ja naistevastase vägivalla ennetamine ning lõpetamine on Eestile oluline. Seetõttu seisame naiste ja tüdrukute kõrval nii Eestis kui ka kõikjal maailmas. Ühe olulise tegevusena oleme Eestis kaasajastanud meie ohvriabisüsteemi, et jõuda rohkemate abivajajateni. Jätkuvalt toetame Euroopa Nõukogu tööd naiste- ja lastevastase vägivalla ennetamisel. Kutsun üles Istanbuli konventsiooni allkirjastama ja rakendama ka teisi riike, kes seda veel teinud ei ole.“

Istanbuli konventsioon on olnud märgilise tähendusega saavutus soopõhise vägivalla vastu võitlemisel. Tegu on selles valdkonnas esimese õiguslikult siduva lepinguga Euroopas. Konventsioon kujutab endast laiaulatuslikku meetmete kogumit vägivalla ennetamiseks, selle ohvrite kaitsmiseks ja teo toimepanijatele süüdistuse esitamiseks. Lisaks konkreetsetele meetmetele väidab dokument kindlalt, et vägivald naiste vastu on vägivald inimõiguste vastu ja üks diskrimineerimise vorme.

Eesti ratifitseeris konventsiooni 2018. aastal ning 2021. aasta aprillis esitasime uusima aruande konventsiooni täitmise kohta.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.