Monika Haukanõmm: uus Tallinna linnavalitsus alustas elementaarsete põhimõtete rikkumisega veel enne, kui ametisse jõudis

Monika Haukanõmm

Tänasel Tallinna linnavolikogu erakorralisel istungil umbusaldab opositsioon Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovskit. Umbusalduse põhjuseks on linnapea valimistel salajaste valimiste printsiibi eiramine, mistõttu oli võimalik volinikke mõjutada ja survestada. Umbusalduse on allkirjastanud 39 volikogu liiget.

Tallinna linnavolikogu liige Monika Haukanõmm sõnas, et põhjus, miks erakorraline volikogu istung toimub on tegelikult kurb. „Kahe nädala eest toimunud Tallinna linnapea valimistel rikuti valimiste üht keskset põhimõtet – valimiste salajasuse põhimõtet. Sest salajased need hääled tõepoolest polnud. Ehk siis, see linnapea ja see linnavalitsus alustas elementaarsete põhimõtete rikkumisega veel enne, kui ta ametisse jõudis,“ rääkis Haukanõmm.

„Kui vaadata sedeleid ja jälgida, millistesse nurkadesse keegi oma ristid tegi, on võimalik tuvastada, millised sedelid tulid millisest volikogu fraktsioonist. Eriti, kui tead, mitu liiget kuskil fraktsioonis on. On võimalik tuvastada ka need liikmed, kes ei teinud üldse ühessegi nurka oma risti, vaid joonistasid need keskele. Nemad polnud koodiarutelude juures. Ja seda on nende suvaliselt pandud ristidest selgelt näha, et nad nende kokkuleppeliste koodiarutelude juures polnud,“ ütles Monika Haukanõmm.

Haukanõmme sõnul tehti esimestes voorudes oma truuduse tõestamist veidi lahjemal ja levinumal moel – oma sedeleid pildistades. „Pildistamist tõestasid nii mõned meediale antud ütlused kui ka fotod saadikutest, kes oma sedeleid klõpsisid. Kümnete inimeste kokkumängu pole võimalik hoida saladuses. Mida aeg edasi, seda rohkem me selle kohta teada saame ja saab teada ka meedia. Ma ei arva, et poliitiliste oponentide manitsemine meie uuele ja endas veendunud linnavalitsusele liialt mõju avaldaks,“ lisas Haukanõmm ning tuletas meelde, mida on sedelite pildistamise kohta öelnud vabariigi valimiskomisjon eelmise aasta veebruaris ERRi vahendusel. Valimisteenistusele oli tulnud mitmeid päringuid hääletamissedeli pildistamise ja jagamise kohta ning nende sõnul läheb selline tegevus vastuollu põhiseaduses sätestatud hääletamise salajasuse põhimõttega. Valimisteenistus väljendas üheselt, et salajasus on oluline valija kaitseks ja keegi ei pea teadma, kas, kuidas või kelle poolt valija hääletas.

„Need valimiskomisjoni sõnad on öeldud üldvalimiste kohta, kuid ei ole mõeldav, et meil siin volikogus kehtiks mingid muud, lahjemad nõuded ja arusaamad, mingi muu, nõrgendatud versioon põhiseaduslikest õigustest ja kohustustest. Ka siin, Tallinna volikogus on ja peab olema valimine salajane, tagamaks seda, mis meile püha ja kallis – saadik on oma mandaadis vaba. Ilmselgelt sedeli pildistamisest ei piisanud. Hääled ei tulnud kokku. Esimesele voorule järgnes teine, teisele voorule kolmas. Kolmandas voorus läks käiku uus arsenal. See, mida polnud nähtud sajandivahetusest saadik, Jüri Mõisa seitsme päkapiku koalitsioonist saadik, erinevat värvi värvipliiatsitega hääletamisest saadik. Neli fraktsiooni kasutasid hääletusel kokkuleppelist koodi, et tuvastada, kas nende liikmed hääletasid nii, nagu oli kokku lepitud,“ rääkis Monika Haukanõmm ning lisas, et ka õiguskantsler on tauninud hääletussedelite täitmist kokkulepitud mustriga. „Ülle Madise ütles kümnekonna päeva eest üheselt, et Tallinna volikogus toimunu rikub salajase hääletamise põhimõtet.“

„Me kuulsime uue linnavalitsuse tuleku eel, et kõik on uuem, läänelikum, euroopalikum ja mis kõik veel. See kõik on ikka väga teisiti kui see, mis meile lubati. Ja juba esimesest päevast. Andke andeks, see pole seisak ega hetkeline aps, see on tagasikukkumine veerand sajandit. Aga meie oleme ühiskonnana muutunud – tahaks ma loota. Veel enam – ma julgen seda ka nõuda. Jätame need mineviku võtted võimu haaramisel ja hoidmisel jäädavalt minevikku. Kuid pettumus on seda suurem, et Sa võid olla eliitkooli kasvandik, aga veidi kraapides tulevad need eelnevad kümnendid ja tooremad kombed sealt värvikihi alt ikka välja. Ja sel põhjusel, head volikogu liikmed, umbusaldan ma linnapea Jevgeni Ossinovskit. Ja kutsun teid üles tegema sedasama. Sest edasiminek ei saa alata sellest, et me siin volikogus kukume veerand sajandit oma tegutsemisviisides tagasi,“ lõpetas Haukanõmm.

Monika Haukanõmme kõne linnapea umbusaldamisel

Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed, kallid tallinlased ja head Eestimaa inimesed! Täna on teisipäev, harjumatu päev volikogu istungiks. Põhjus, miks me täna siin saalis oleme on tegelikult mõneti kurb.

Kahe nädala eest toimunud Tallinna linnapea valimistel rikuti valimiste üht keskset põhimõtet – valimiste salajasuse põhimõtet. Sest salajased need hääled tõepoolest polnud. Ehk siis: see linnapea ja see linnavalitsus alustas elementaarsete põhimõtete rikkumisega veel enne, kui ta ametisse jõudis.

Kui vaadata sedeleid ja jälgida, millistesse nurkadesse keegi oma ristid tegi, on võimalik tuvastada, millised sedelid tulid millisest volikogu fraktsioonist. Eriti, kui tead, mitu liiget kuskil fraktsioonis on. On võimalik tuvastada ka need liikmed, kes ei teinud üldse ühessegi nurka oma risti, vaid joonistasid need keskele. Nemad polnud koodiarutelude juures. Ja seda on nende suvaliselt pandud ristidest selgelt näha, et nad nende kokkuleppeliste koodiarutelude juures polnud.

Esimestes voorudes tehti oma truuduse tõestamist veidi lahjemal ja levinumal moel – oma sedeleid pildistades. Pildistamist tõestasid nii mõned meediale antud ütlused kui ka fotod saadikutest, kes oma sedeleid klõpsisid. Kümnete inimeste kokkumängu pole võimalik hoida saladuses. Mida aeg edasi, seda rohkem me selle kohta teada saame ja saab teada ka meedia. Ma ei arva, et poliitiliste oponentide manitsemine meie uuele ja endas veendunud linnavalitsusele liialt mõju avaldaks. Kuid tuletan meelde, mida on sedelite pildistamise kohta öelnud vabariigi valimiskomisjon eelmise aasta veebruaris ERRi vahendusel:

„Valimisteenistusele on tulnud mitmeid päringuid hääletamissedeli pildistamise ja jagamise kohta. Selline tegevus läheb vastuollu põhiseaduses sätestatud hääletamise salajasuse põhimõttega. Salajasus on oluline valija kaitseks – keegi ei pea teadma, kas, kuidas või kelle poolt valija hääletas.” Need valimiskomisjoni sõnad on öeldud üldvalimiste kohta, kuid ei ole mõeldav, et meil siin volikogus kehtiks mingid muud, lahjemad nõuded ja arusaamad, mingi muu, nõrgendatud versioon põhiseaduslikest õigustest ja kohustustest.

Ka siin, Tallinna volikogus on ja peab olema valimine salajane, tagamaks seda, mis meile püha ja kallis – saadik on oma mandaadis vaba. Ilmselgelt sedeli pildistamisest ei piisanud. Hääled ei tulnud kokku. Esimesele voorule järgnes teine, teisele voorule kolmas. Kolmandas voorus läks käiku uus arsenal. See, mida polnud nähtud sajandivahetusest saadik, Jüri Mõisa seitsme päkapiku koalitsioonist saadik, erinevat värvi värvipliiatsitega hääletamisest saadik. Neli fraktsiooni kasutasid hääletusel kokkuleppelist koodi, et tuvastada, kas nende liikmed hääletasid nii, nagu oli kokku lepitud.

Uus Tallinna võim rikkus aususe põhimõtteid enne kui ametisse jõudis, ilma ühtegi tund linna jutimata, mitte meetritki selle teel astudes. Mida lubati kõlavate sõnadega – muuta poliitilist kultuuri, olla demokraatlikud ja euroopalikud, kuid mindi vastupidiselt demokraatlike valimiste vastutuult. Õiguskantsler on tauninud hääletussedelite täitmist kokkulepitud mustriga. Ülle Madise ütles kümnekonna päeva eest üheselt, et Tallinna volikogus toimunu rikub salajase hääletamise põhimõtet (ERR, 19.04.2014).

Head volikogu liikmed. See kõik on väga teisiti kui see, mis meile lubati. Ja juba esimesest päevast. Ei, ma pole nii naiivne, et usuks alati seda, mida erinevad poliitikud lubada võivad. Kuid sedapuhku paistab, et mida ülespuhutum on jutt, seda vähem saad sa seda uskuda. Me kuulsime uue linnavalitsuse tuleku eel, et kõik on uuem, läänelikum, euroopalikum ja mis kõik veel.

Andke andeks, see pole seisak ega hetkeline aps, see on tagasikukkumine veerand sajandit. Tagasikukkumine aega, kus poliitikat tehti mustade kilekottidega ja fiktiivsete annetajatega. Aega, kui abilinnapeasid võidi ka Keskturu kandis maha lasta Eesti elu oli siis teistmoodi, kõik me olime tollal teistmoodi. Aga me oleme ka ühiskonnana muutunud – tahaks ma loota. Veel enam – ma julgen seda ka nõuda. Me ei sõida enam üldjuhul vene autodega, ei käi mokassiinkingadega peol ja keegi ei joo Mehukattit Royal piiritusega. Aga paistab, et autode, kingade ja menüü vahetamine käib lihtsamalt kui poliitiliste mõtteviiside vahetamine. Mõtteviis on ikka seal, kus on Mehukatti, nahktagi ja mokassiinkingad. Ja mustad kilekotid ja värvipliiatsid hääletusel.

Jah, uue põlvkonna lastel on lihtne koostada Riigikogu eetikakoodekseid ja õppida Briti ülikoolis filosoofide arutelusid heast ja kurjast. Aga isade põlvkonna taak ei ole kahjuks kusagile kadunud, olgu nad siis idast tulevate naftatünnide või meelde tuletatava kümne miljoni kujul. Üheksakümnendad kummitavad meid taas.

Austatud vannutatud mehed ja naised! Ma austan retrot. Ja eriti armas on vanakraam muusika ja mööbli puhul. Kuid jätame need mineviku võtted võimu haaramisel ja hoidmisel jäädavalt minevikku. Ma ei hakka parem rääkima, millisel määral on töökohtade kaudu survestatud inimesi. Piirdume täna ühe teemaga. Ehkki ka see kuulub märksa vanemasse ja tooremasse ajastusse. Ja minu pettumus on seda suurem, et Sa võid olla eliitkooli kasvandik, veidi kraapides tulevad need eelnevad kümnendid ja tooremad kombed sealt värvikihi alt ikka välja.

Ja sel põhjusel, head volikogu liikmed, umbusaldame me täna linnapea Jevgeni Ossinovskit. Edasiminek ei saa alata sellest, et me siin volikogus kukume veerand sajandit oma tegutsemisviisides tagasi.

2 kommentaari
  1. Jaak 4 nädalat ago
    Reply

    Alatute võtetega on ennegi reformierakondlased saanud lahti nii mõnestki keskerakondlasest kes seisis nende teel ees võimule. Nüüd on nad teistele ka õppust andnud. Tallinnas on olnud suurepärane keskerakondlik valitsus ja eestimaalased on seda valinud. Nüüd veereb käik kindlasti kõik allamäge nagu mujal Eestis selle praeguse valitsuse ajal.keskerakondlased püüavad teha kõik mis võimalik meie inimeste heaks aga need erakonda reetnud poliitikud ei näinud perspektiivi enam oma taskute täitmiseks ja panid plehku parematele jahimaadele. Praegune Keskerakond on parim.

  2. Nojah 4 nädalat ago
    Reply

    Mitte ühtegi asja ei tea mida reformierakondlased ja nende satelliidid oleks teinud õigesti. Mitte midagi sellist pole mainida mis oleks teinud meie elu paremaks aga seda mis on halb on väga palju. Valitsusliikmed on ära unustanud et neid on valitud kaitsma oma rahva huve, hoolitsema meie rahva elatustaseme tõstmise eest. aga kõik läheb hoopis allamäge ja kasutatakse alatuid võtteid mille tagajärjel inimesed vaesuvad. Aga see ässitamine võib meile halvasti lõppeda. Meie elu läheb aina viletsamaks aga maailmas ei muutu midagi meiepoolsetest andidest mujale ehkki muidugi on kahju inimestest kes hukkuvad sõjas aga neid peavad aitama rikkas riigid eriti USA peaks põgenikke aitama. Pealegi neil on oma huvid mängus.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.