Tee tulevikku – neljarealine maantee

ANDRE HANIMÄGI

Autojuhid, kes on sõitnud Tartusse, Pärnusse või Narva, teavad, kuivõrd tavapärased on paraku ohtlikud möödasõidud ja muud liiklusolukorrad, mis võivad lõppeda traagiliselt. Närvipinge maanteedel peab Keskerakonna hinnangul otsa saama.

Seetõttu võttis erakonna volikogu 2. juunil vastu poliitilise avalduse, milles rõhutatakse, et Eestis tuleb lähimate aastate jooksul valmis ehitada neljarealine maantee nii suunal Tallinn–Tartu ja Tallinn–Narva kui ka Tallinn–Pärnu. Riiklike põhimaanteede areng peab olema prioriteetne ning selle eesmärgi saavutamiseks ei tohi karta ka laenuvõtmist.

Vajalik investeering

Avalduse kohta pidas ettekande majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni nõunik Peeter Kadarik. Ta tõi välja, et Eesti põhimaanteede neljarealiseks ehitamisest on räägitud aastakümneid, kuid endiselt on see töö tegemata. „Meid on Eestis liiga vähe, et lasta sel olukorral jätkuda,“ rõhutas ta ettekandes. Kadarik lisas, et riikliku taristu areng kannab endas ka mitut lisandväärtust: ehitus elavdab meie majandust, linnade aeg-ruumiline vahemaa väheneb, liiklusohutus suureneb.

Riiklike põhimaanteede areng peab olema Keskerakonna hinnangul prioriteet ning eesmärgi saavutamiseks ei tohi karta ka laenuvõtmist. „Majanduslikult tasuvate investeeringute jaoks täiendava kapitali kaasamine annab tugeva panuse jätkusuutliku majanduskasvu tagamisse. Seega on laenuraha toel põhimaanteede neljarajaliseks ehitamine kasulik otsus nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis. Tegemist on investeeringuga, millest saavad kasu ka meie lapsed ning lapselapsed,“ kinnitas majandus- ja taristuministri nõunik.

Aprilli alguses saavutas valitsus kokkuleppe järgmise nelja aasta riigieelarve strateegias, mille raames leiti rahastus kogumahus Tallinna–Tartu maantee Kose–Mäo lõigu tarbeks, ja seda ilma, et selleks oleks pidanud vähendama muid teetöid.

Teised teed kannatada ei tohi

Keskerakonna volikogu rõhutaski, et kindlasti ei tohi jätkuda eelmise valitsuse praktika, kus põhimaanteid ehitati teiste teede arvelt.

Näitena toodi, et kui 20. oktoobril 2016 kinnitati riigiteede teehoiukava aastateks 2014–2020, siis eraldati ka Kose–Ardu–Võõbu–Mäo teelõigu neljarealiseks ehitamiseks täiendavaid vahendeid, kuid oluliselt vähem kui tarvis. Liiklusohutuse tagamiseks suure liikluskoormusega Tallinna–Tartu maanteel ajatati teedevõrgu säilitamise ja kattega taastusremondi mahtusid ning teede hooldamise kulusid. „Seeläbi on kannatanud just väiksemate teede kvaliteet. Kruusateede mustkatte alla viimine peab jätkuma senisest suuremas mahus,“ tõdes ettekandja.

Volikogu kiitis ka valitsuskoalitsiooni otsust teha 135 miljoni euro suurune taristuinvesteeringute programm, millega panustatakse tänavu ning järgmisel kahel aastal suur hulk vahendeid meie põhimaanteede ning rongiliikluse arendamisse. Näiteks Tallinna–Pärnu suunalise Via Baltica maantee ehituseks on tulevatel aastatel eraldatud täiendavad 44 miljonit eurot. Lisaks nähakse ette Tallinna–Narva maanteel oleva ohtliku Aaspere–Haljala teelõigu 2+2 kujule viimine, mille jaoks eraldati 15 miljonit eurot.

Andre Hanimägi,

Keskerakonna avalike suhete juht

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.