Viljakad poliitikajutud Viljandi lähistel

Viiratsi perepargi avamine. SCANPIX MARKO SAARM/SAKALA

Jaan Lukas

Viljandi eeslinnaks nimetatud Viiratsis asuv kool (avatud 3. mail 1993) on Eestimaal üks nooremaid. Nooruslikke ja elutarku mõtteid võis kuulda ka selle õppeasutuse, täpsemalt: kool-huvikeskuse, modernses saalis 15. juunil toimunud Keskerakonna rahvakohtumisel.

Pensionär Enn Tõruvere Ramsi külast otsustas ühineda regionaalpoliitika laudkonnaga. „Mulle teeb muret, kuidas pärast omavalitsuste ühendamist elu väiksemates paikades kulgema hakkab. Tekib küsimus: kas on põhjust nimetada kohalikuks omavalitsuseks omavalitsust, mis asub kodukohast 30 kilomeetri kaugusel? Et hääbumisohtu vältida, tasuks võimalikult paljudesse paikadesse rajada kogukonnakeskused, kus inimestel oleks võimalik koos käia ja erinevaid teemasid arutada. Mõistagi on tarvis, et maapiirkondades elaks rohkem noori, millele aitaks kaasa, kui sinna rohkem riigiraha laekuks,“ arvas seenioriaastates mees, kes töötanud EPT-s, majandis ja ka tollis.

„Mind huvitavad ikka pensionide ja sotsiaaleluga seotud probleemid. Rõõmu teeb aga see, et Viiratsi rahvamaja kaunimaks tehakse. Viiratsis on ka koht, kus vanemaealised saavad suhtlemiseks koos käia,“ lausus Viiratsi elanik Endla Ibikus. „Viiratsist peaks buss Viljandisse sõitma iga tunni tagant,“ vastas ta küsimusele kohalike ühistranspordiolude kohta. Sotsiaalvaldkonna laudkonnas oli jutuajamise eestvedajaks selle ala suurmeister, poliitik Jaak Aab.

Mõttevahetusel osales mesinik

Haridus- ja kultuurilaudkonnas oli suhteliselt väärikamas heas seltskonnas platsi võtnud ka üks noorem mees. Temagi jättis nime enda teada, ameti aga avalikustas – selgus, et tegemist on mesinikuga. Kohaletuleku põhjuseks nimetas ta soovi avardada silmaringi. Väikeettevõtlusega seonduvalt saime teada, et meele ikka jätkub turgu.

Moderaatorist Keskerakonna Viljandimaa piirkonna esimees, ettevõtja Juhan Juhkamsoo tervitas kõiki, kes tulnud Viiratsisse rahvakohtumisele. „Kui Keskerakond soovib, et valimistel läheks hästi, tuleks teha programmi tõsiseid korrektiive. Tarvis on mõelda ka sellele, et inimesed oleksid oodatud oma esivanemate kodukohta.“

Räägiti keeleõppest

Vestlust haridus- ja kultuuriteemalises laudkonnas vedas Riigikogu liige Märt Sults. Üheks kõneaineks kujunes keeleõpe. Kõlama jäi mõte, et teistest rahvustest inimesi stimuleeriksid eesti keelt õppima ka lähedased ja sõprussuhted eestlastega. Samuti peeti eesti keele oskust oluliseks kriteeriumiks töölevõtul.

Selle kohta, et eestlased ise soovivad õppida erinevaid võõrkeeli, tõi näite Tartumaal asuva Ülenurme raamatukogu juhataja Kersti Ernits, kes ütles, et mõnedki eesti noored on soovinud raamatukogust vene keele õpikuid laenutada.
„Arvati, et maal tegutsevates või loodavates teeninduskeskustes võiks pakkuda ka postiteenust ja et seal võiks olla ka kauplus,“ ütles regionaalpoliitika laudkonnas mõttevahetust juhtinud Riigikogu liige Siret Kotka-Repinski.

Mure tiigi pärast

Keskkonnateema laudkonnas suunas mõttevahetust Riigikogu liige Peeter Ernits, kellele moderaator Juhkamsoo soovis õnne 65. sünnipäevaks.

Laudkonnas räägitut avalikkusele ette kandma volitati firma SKM Haljastus projektijuht Meelika Pihl. Tema edastas ka laudkonnas osalenud naise mõtteid Viiratsi tiigi pärast, kus aastakümneid tagasi ujuti, kuid mis nüüd on saastatud. „Omavalitsus võiks kodukandi veekogu heaks midagi ette võtta. Samuti arvame, et suurte teede ääres tuleks piirata lageraiete tegemist. Mis puutub Tartu lähedale kavandatud tselluloositehasesse, siis leidsime, et sellele võiks leiduda mõni teine asukoht, kus see inimesi vähem häiriks. Küllap pole Eesti sedavõrd asustatud, et sellist paika on võimatu leida,“ rääkis Pihl. Samuti toonitati tema sõnul tarvidust puhta joogivee järele.
„Keskkonnateemasid võiks poliitikaaruteludes veelgi aktiivsemalt käsitleda,“ märkis Pihl lühiusutluses Kesknädalale.

„Kohtumise kordaminekut tõestab ka asjaolu, et ettepanekute tegemiseks mõeldud klaaskarp oli sündmuse lõpuks täitunud ideepaberitega. Tunda oli tugevat rahvuslikku vaimu,“ ütles moderaator Juhan Juhkamsoo.

Lisaks poliitika üle mõtlemisele ja selles kaasa rääkimisele pakuvad rahvakohtumised muidki võimalusi. Viiratsis tegid mõnedki soliidsemas eas Viljandimaa mehed ühispilti Riigikogu liikme Siret Kotka-Repinskiga.

 

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.